Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Přijímací řízení: Vojenské technologie - elektrotechnické (vojenské) - Podmínky přijímacího řízení

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení: Vojenské technologie - elektrotechnické (vojenské) - Podmínky přijímacího řízení

 

 

Postupné kroky obecně:

 1. podání e-přihlášky
 2. úvodní návštěva rekrutačního pracoviště
 3. prohlídka ve vojenské nemocnici
 4. přijímací zkouška
 5. doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení* (maturitu je třeba zvládnout napoprvé)
 6. opětovná návštěva rekrutačního pracoviště – odevzdání výsledků z vojenské nemocnice
 7. absolvování základního výcviku 
 8. zapsání do studia

*doporučeně odesílejte všechny požadované dokumenty včetně žádostí do stanovených termínů na adresu:

Studijní skupina
Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno

S ohledem na opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 15. 3. 2021, č.j. MSMT-3267/2021-3 schválil Akademický senát Fakulty vojenských technologií dne 31. března 2021 nové podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu „Vojenské technologïe - elektrotechnické“ v akademickém roce 2021/2022.

 

 

 

Úplné znění Podmínek přijímacího řízení

1. doplnění podmínek pro přijetí ke studiu

Vzory žádostí ke stažení:

Žádost o prominutí části přijímací zkoušky

Žádost o stanovení náhradního termínu přijímací zkoušky

Žádost o stanovení náhradního termínu zápisu do studia


Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme