Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Výzkum

DOCENDO DISCIMUS

 

Významné výsledky s mezinárodními ohlasy

Další významné výsledky

 

Katedra provádí vědeckovýzkumnou činnost v oblastech radioelektroniky, zpracování signálů, optoelektroniky, automatizace měření a nezávislých zdrojů elektrické energie.

K nejvýznamnějším odborným oblastem, v nichž se katedře daří získávat granty a zajímavé projekty spolupráce s firmami, patří:

 • Analogové a číslicové zpracování signálů

předzpracování, kmitočtová filtrace, optimalizace analogové části řetězce hybridního zpracování signálů, návrhy nestandardních číslicových filtrů a algoritmů.

 • Pokročilé metody počítačového modelování, simulace a optimalizace elektronických systémů

vývoj simulačních programů na bázi symbolických a semisymbolických výpočtů, programování algoritmů pro simulace spínaných a dalších speciálních obvodů.

 • Optoelektronika a vláknová optika

metody analýzy a návrhu optovláknových senzorů fyzikálních veličin, měření parametrů optovláknových komponentů, vývoj atmosférických optických spojů.

 • Zdroje elektrické energie

elektrocentrály, obnovitelné zdroje, fotovoltaika, bi-direktionální měniče se superkapacitory, palivové články.

 • Elektrické pohony a výkonová elektronika

elektrické stroje, spínané zdroje, pohony, měniče (zejména bi-direktionální se superkapacitory), EMC.

 • Grafické programovací prostředky pro automatizované systémy měření

vývoj měřicích pracovišť pro testování vojenských elektronických systémů.

Za obsah stránky odpovídá Martin Kyselák
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme