Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Další významné výsledky

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra elektrotechniky

Další významné výsledky

 

 • Nejúspěšnější řešitelé projektů GAČR v resortu MO

Řešitelé katedry získali první projekt Grantové Agentury ČR pro resort MO. Jednalo se o projekt GAČR č. 102/94/1080 "Moderní funkční bloky a algoritmy zpracování analogových a diskrétních signálů". Současně patří katedře i prvenství v celkovém počtu grantů, které získala jako hlavní řešitelské pracoviště.

 • Autoři odborných knih z nakladatelství BEN

Pracovníci katedry jsou autory knih, které jsou využívány na akademických a dalších pracovištích, učiteli, studenty, vědeckými a dalšími pracovníky v rámci České a Slovenské republiky.

 • AMEX – Automated Measure with MS – EXCEL

Jedná se o soubor doplňků tabulkového procesoru MS-Excel, který vznikl zhodnocením mnohaletých zkušeností s tvorbou a programováním automatizovaných měřicích systémů. Experimentální verze Amex97 našla uplatnění jak ve výuce a při řešení vědeckých úkolů, tak při automatizaci některých metrologických prací v AČR. Zvláště je vhodná pro tvorbu měřicích aplikací operativního charakteru. Využívá původní graficko-textový jazyk s pracovním názvem „T“.

 

 • Unikátní číslicově řízený analogový filtr

Byl vyvinut ve spolupráci s ISEP Paris. Dlouholeté rozsáhlé poznatky z oblasti optimálního návrhu aktivních filtrů RC a parametricky řízených filtrů umožnily unikátní konstrukci univerzálního číslicově řízeného filtru se standardním připojením k PC. K tomu byl vyvinut řídící software. Umožňuje realizovat filtry až jedenáctého řádu s libovolnou aproximací a libovolného typu. Má omezení pro kmitočet 100 kHz pro Q =50. Lze jej použít např. pro adaptivní analogovou předfiltraci ve spojení s vhodným systémem ČZS.

Publikováno v sbornících konferencí:

HÁJEK, K., SEDLÁČEK, J., SVIEZENY, B., MICHAL, V. Universal Digitally Controlled Analog Filter. Radioelektronika 2003, May 2003, Brno, s. 29-32. ISBN 80-214-2383-8.

HÁJEK, K., MICHAL, V., SEDLÁČEK, J. The Analog Filter Design and Interactive Analog Signal Processing by PC Control. Proc. of WSEAS Int. Conference AEE’05, Praha 2005, pp. 119-122.

 

 • Optimalizovaný návrh příčkových filtrů RLC

Jde o nový přístup k návrhu RLC filtrů. Oproti klasickým postupům, které využívají dostupné návrhové katalogy a programy, tato metoda hledá všechny varianty řešení, splňující výchozí zadání. Využívá k tomu všechny možné různé variace nul a pólů charakteristické funkce a dalších možností variací. Např. pro filtr DP s Cauerovou aproximací 10. řádu tak lze získat cca 1500 variant řešení, přičemž klasické metody využívají jen jedno standardní řešení. Výběrem z těchto všech řešení lze pak získat optimální hodnoty prvků např. z hlediska minimálního rozptylu hodnot těchto prvků. Dokonce tak lze nalézt řešení i pro případy, kdy klasické postupy selhávají. U filtrů navržených optimálně na základě tohoto postupu pak lze především minimalizovat reálné parazitní vlivy a zjednodušit jejich realizaci.

Podrobnosti lze nalézt v publikaci

HÁJEK, K., SEDLÁČEK, J. General Multiple LC Prototype Filter Solutions and Optimization. Proc. ICECS 2002, Dubrovnik, September 2002, p. 165 - 168. ISBN 0-7803-7596-1.

 

 • Návrh aktivních filtrů na základě cíleně ztrátových prototypů RLC

Jde o novou teorii návrhu aktivních kmitočtových filtrů, založených na prototypech RLC. Oproti dosavadním přístupům, vycházejícím z bezeztrátových prototypů RLC, umožňuje tato metoda nejen korekci reálných ztrát realizačních obvodů, ale přesunutím ztrát ze zakončovacích bran do celého řetězce dojde k snížení požadavků na realizační obvody a k snížení ostatních parazitních vlivů, včetně snížení rozprostření hodnot realizačních prvků.

Teorie je popsána v těchto publikacích:

HÁJEK, K., SEDLÁČEK, J., SVIEZENY, B. Improving of the Active RC and SC Filters by Use of Goal-Directed Lossy LC Ladder Prototypes. Proc. ECCTD-03, Krakow, September 2003, pp. I-381-384. ISBN 83-88309-95-1.

HÁJEK, K., SEDLÁČEK, J. Lossy LC Ladder Prototypes and their use for ARC Filter Optimization. WSEAS Transactions on Electronics, ISSN 1109-9445, 2005, roč. 2005, č. 6, s. 94 - 99.

 

 • Pracoviště pro měření charakteristik DLTS

Katedra vybudovala a provozuje v ČR unikátní pracoviště transientní spektroskopie hlubokých hladin využívající k odhalování cizích příměsí v polovodičových materiálech poloautomatického měření charakteristik DLTS. Pracoviště vzniklo ve spolupráci s VUT-FS a s výrobcem solárních článků SOLARTEC, s.r.o.

 

 • Měření nelineárních vlastností pro testování spolehlivosti elektrických a mechanických elementů

Ve spolupráci s Ústavem fyziky FEKT VUT byly na základě známé metody testování spolehlivosti odporů metodou měření třetí harmonické složky navrženy a zkonstruovány obdobné měřiče pro měření spolehlivosti kontaktů a tantalových kondenzátorů, viz např.

HÁJEK, K., ŠIKULA, J. Contact Voltage of Third Harmonic Distortion for Contact Reliability Investigation. IEEE Trans. on Components and Packaging Technologies. Vol. 28, Dec. 2005, pp. 717-720. ISSN 1521-3331.

Tento princip a zkušenosti byly následně využity také pro oblast defektoskopie mechanických elementů a konstrukcí, kde u defektů vzniká podobný efekt při šíření energií, jako je např. ultrazvuk. Tato oblast se tak začíná vyvíjet jako nová oblast defektoskopických metod. Proto vznikla odborná skupina s tímto zaměřením v rámci České společnosti pro nedestruktivní testování, která sdružuje kromě našeho pracoviště a skupiny z Ústavu fyziky FEKT VUT také skupinu z Ústavu termomechaniky AV ČR. V poslední době naše pracoviště vyvinulo novou metodu tzv. elektroultrazvukové spektroskopie, která byla publikována s širokým ohlasem na ECNDT06 v Berlíně. Jsme tak jedním z vedoucích pracovišť v této oblasti nejen v ČR, ale i ve světě.

Za obsah stránky odpovídá Martin Kyselák
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme