Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Pro zájemce o studium

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra elektrotechniky

Pro zájemce o studium

Pro zájemce o studium

Studium jakéhokoliv elektrotechnického oboru a některých dalších na Fakultě vojenských technologií automaticky znamená, že již od prvního semestru budete navštěvovat některé z předmětů katedry Elektrotechniky (K217). Posloupnost průchodu studenta danými předměty, jakož i detailnější informace o každém předmětu lze pro bakalářskou i magisterskou formu studia vysledovat z tabulek. Absolvováním daných předmětů získáte základní vysokoškolské vzdělání, potřebné ke studiu vaší specializace.

Můžete si rovněž prohlédnout laboratoře, v nichž probíhá praktická výuka.

Doporučujeme nahlédnout do sekce pro studenty, kde naleznete další informační zdroje k studiu předmětů katedry, jakož i stránky učitelů předmětů.

Pomineme-li nezanedbatelné ekonomické výhody studia na Univerzitě Obrany, rádi bychom zdůraznili další výhodu studia na UO v porovnání s civilními školami:

Výuka probíhá v relativně malých studijních skupinách. Individuální přístup vyučujících k studentům ocení především ti z vás, jejichž cílem je získání co nejkvalitnějšího vzdělání v oboru.

Pro srovnání - v přednáškových skupinách základních předmětů bakalářského studia, jako jsou Základy elektrotechniky, Součástky v elektrotechnice nebo Elektronické obvody, studují zhruba 1-3 desítky studentů. Na elektrotechnických fakultách civilních škol se jedná o stovky studentů. Numerická a laboratorní cvičení probíhají na K217 v skupinkách po několika studentech. Takovýto styl výuky není na veřejnoprávních vysokých školách technického směru možný.

Vybrané předměty katedry jsou vyučovány zajímavými metodami, které jsou však realizovatelné jen v malých skupinách studentů. V numerických cvičeních studenti navrhnou určitý obvod, pak výsledky návrhu odsimulují na počítači s využitím profesionálních programů, a nakonec zkonstruují funkční vzorek a provedou měření. Takhle postavený systém laboratorních úloh je pro studenty atraktivní a vede k důkladnějšímu porozumění látky, přičemž student získá i potřebné praktické zkušenosti. 

 

 
 Na katedře působí vysoce kvalifikovaní vědeckopedagogičtí pracovníci. Kromě výuky se aktivně věnují vědecké práci v oborech, které budete studovat. Někteří z nich jsou autory knih, podle kterých se učí studenti na dalších vysokých školách. Jsou autory speciálních vyučovacích postupů s využíváním hybridních forem výuky (kombinace přednášek, řešených příkladů, praktických návrhů, počítačové simulace a měření). Vyvíjejí počítačové programy elektrotechnického CADu, s nimiž budete pracovat. Absolvujete-li jejich předměty a rozhodnete se využít dalších příležitostí, například možnosti řešit zajímavé technické projekty formou studentských vědeckých sil, získáte solidní základy pro další studium.

 

Na druhou stranu je třeba říci, že s právem studenta využívat popsané výhody studia jsou spojeny i jeho určité povinnosti, které jsou rámcově vymezeny Studijním a zkušebním řádem a pro každý předmět jsou řádně specifikovány v dokumentaci předmětu. S těmito "pravidly hry" je student seznámen v okamžiku zahájení výuky. Pro ilustraci se podívejte na detailní kartu předmětu Elektronické obvody. Student zde nalezne jednoznačná pravidla, která musí dodržet, aby na konci semestru získal zápočet, rozpis přednášek a cvičení, detailní přehled látky, seznam studijní literatury včetně elektronických textů a software ke stažení, laboratorní návody apod. Na stránkách učitele předmětu může nalézt další detaily, například ukázku možné formy písemné zkoušky, řešení testů, které studenti absolvovali loňský rok, atd.

Za obsah stránky odpovídá Martin Kyselák
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme