SOUČÁSTKY V ELEKTROTECHNICE 2

SOU2

Rozsah: 50P, 10NC 20LC

Semestr:

1

Garant: Prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc.

Počet kreditů:

4

Povinný předmět

Cílem předmětu je rozšířit základní fyzikální představy o materiálech používaných v elektrotechnice, principech a funkci diskrétních pasivních a aktivních elektronických součástek, integrovaných analogových a číslicových obvodů, optoelektronických součástek, optických vláken a prvků vláknové a integrované optiky. V návaznosti seznámit s popisem součástek soustavami charakteristik, parametrů a jejich použitím v elektronických obvodech a připravit tak studenty pro další studium ve zvoleném oboru.

 

Přehled látky - vybrané části:

 • Vývoj materiálů pro elektroniku a fotoniku.

 • Provozní a spolehlivostní charakteristiky součástek.

 • Nové směry ve vývoji R, L, C prvků, technologie SMT.

 • Moderní technologie výroby součástek.

 • Diskrétní polovodičové součástky pro výkonovou elektroniku.

 • Digitální integrované obvody.

 • Analogové integrované obvody.

 • Optický signál a optická prostředí.

 • Zdroje a modulátory optického záření.

 • Bodové a plošné fotodetektory.

 • Optická vlákna.

 • Optoelektronické senzory amplitudové a fázové.

 • Prvky optických komunikačních systémů.

Předmět poskytne posluchači rozšířený a ucelený přehled o elektronických součástkách a jejich základních aplikacích ve vojenské technice a vytvoří vhodné předpoklady pro předměty elektrotechnických specializací.