SOUČÁSTKY V ELEKTROTECHNICE 1

SOU1

Rozsah: 1. semestr 30P, 2. semestr 42P 0NC 18LC

Semestr:

1, 2

Garant: Prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc.

Počet kreditů:

2, 4

  Povinný předmět
     

Cílem předmětu je vytvořit základní fyzikální představy o materiálech, využívaných v elektrotechnice pro realizaci součástek, principech a funkci diskrétních pasivních a aktivních elektronických součástek, integrovaných analogových a číslicových obvodů, optoelektronických součástek, optických vláken a prvků vláknové a integrované optiky. V návaznosti seznámit s popisem součástek soustavami charakteristik, parametrů a jejich použitím v elektronických obvodech a obzvláště pak v číslicových obvodech a připravit tak studenty pro další studium ve zvoleném oboru.

 

Přehled látky - vybrané části:

 • Základní elektrotechnické materiály.

 • Pasivní součástky.

 • Diskrétní polovodičové součástky.

 • Technologie výroby polovodičových součástek

 • Digitální integrované obvody.

 • Analogové integrované obvody.

 • Převodníky A/D a D/A.

 • Fyzikální jevy v součástkách optoelektroniky.

 • Zdroje a detektory optického záření.

 • Optická vlákna.

 • Optoelektronické funkční bloky.

Předmět poskytne posluchači ucelený přehled o elektronických součástkách a jejich základních aplikacích ve vojenské technice a vytvoří vhodné předpoklady pro předměty elektrotechnických specializací.