ELEKTRONICKÉ OBVODY II

ELO2

Rozsah: 40P-20NC-20LC 

Semestr:

1

Garant: Prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc.

Počet kreditů:

4

  Předmět aplik. základu
     

V tomto předmětu jsou studenti v první fázi nejprve seznamováni s mechanismy fungování základních bloků pro analogové zpracování signálů, které je možno chápat jako stavební kameny složitých systémů. V další fázi je pak ukázáno na konkrétních aplikacích komerčních součástek a integrovaných obvodů, jak z těchto elementárních bloků sestavovat složitější celky.

Teorie je přednášena v  míře nezbytné pro rychlé osvojování praktických poznatků v experimentální části výuky. Osnovou praktické výuky je devět konkrétních experimentálních úloh, z nichž každá je řešena postupně ve třech fázích: Předběžný návrh elektronického obvodu, počítačová simulace, realizace obvodu v laboratoři na nepájivém poli, oživení obvodu a příslušná ověření jeho funkce.

 

Přehled látky - vybrané části:

 • Moderní typy operačních zesilovačů a jejich lineární aplikace.

 • Aktivní filtry "continuous-time" a se spínanými kapacitory, komerčně dostupné IO.

 • Napěťové reference, princip, vyráběné typy, aplikace.

 • IO pro generování signálů.

 • Integrované funkční měniče, přesné usměrňovače a převodníky RMS-DC.

 • Moderní principy oscilátorů RC a obvodů DDS.

 • Oscilátory LC, RC a krystalové. Fázový závěs, DDS.

 • Analogové násobičky a aplikační a konstrukční zásady pro jejich použití.

 • Analogové spínače, multiplexery a demultiplexery a jejich aplikace.

 • Obvody SH a špičkové usměrňovače.

 • Fázový závěs (PLL), komerční typy, aplikace.

Velký prostor je věnován práci s katalogovými a aplikačními listy moderních integrovaných obvodů, jakož i počítačovým experimentům. Z internetové stránky předmětu je možno stáhnout volně šířitelné verze používaných simulačních programů, jakož i elektronická zadání všech obvodů, které jsou navrhovány a řešeny, takže studenti mohou pracovat i doma na svých počítačích.

Předmět je vyučován v 1. semestru magisterského studia. Navazuje zejména na učební osnovy předmětu Elektronické obvody z bakalářského stupně.