ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

EAE

Rozsah: 30P-0NC-10LC 

Semestr:

1

Garant: Ing. Miroslav Melichar, CSc.

Počet kreditů:

4

              Povinný předmět

Elektrotechnika a elektronika tvoří v moderní vojenské technice jednu z nejrozsáhlejších a nejkomplikovanějších součástí. Zdroje energie, elektromagnetické odpalovací zařízení, využití elektromagnetického pulsu pro konstrukci řízených střel s elektromagnetickou hlavicí, laserové zbraňové systémy, hybridní elektrická bojová vozidla atd. jsou zbraňové systémy, kde se v plné míře aplikuje studovaný předmět. Porozumět těmto vysoce složitým zařízením vyžaduje od neelektrotechnických specialistů jisté penzum znalostí z elektrotechniky a elektroniky. Posluchač se seznámí se základy mechatroniky, elektronických obvodů, optoelektroniky, číslicové techniky, speciálních elektrických strojů, výkonové elektroniky, regulovaných elektrických pohonů a speciálních zdrojů elektrické energie. V předmětu se využívá znalostí získané studiem elektrotechniky pro bakaláře, fyziky a matematiky. Absolventi získají potřebné vědomosti z elektrotechniky a elektroniky, které jim umožní orientovat se v moderních zbraňových systémech.

 

Přehled látky:

 

  • Lineární duální schémata a jejich využití v mechatronice.

  • Harmonická analýza a syntéza periodického signálu – spektrum.

  • Elektronické obvody. Optoelektronika a číslicové obvody.

  • Výkonová elektronika.

  • Elektrické stroje speciální.

  • Regulované elektrické pohony.

  • Speciální rozvody elektrické energie.

  • Nezávislé (speciální) zdroje elektrické energie.

  • Aplikace elektrotechniky do vojenské techniky.

Probíraná látka v tomto předmětu je pro neelektrotechnického specialistu a zejména tvůrčího technika velmi důležitá. Poznatky získané studiem „Elektrotechniky“ tvoří odrazový můstek pro studium odborných předmětů.