Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

RNDr. Karel ZUBÍK, CSc.

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra matematiky a fyziky

RNDr. Karel ZUBÍK, CSc.

 

Maturoval jsem v přírodovědné třídě na Slovanském gymnáziu v Olomouci v r.1968.

Následovalo studium na MFF UK Praha, obor fyzika pevných látek.

Má studentská činnost i diplomová práce byla v oblasti rentgenové strukturní analýzy.

Diplomová práce vedená Dr. Valvodou se týkala difrakce RTG záření na práškových i monokrystalických vzorcích CdTe (1974).

 

Po roční základní vojenské službě jsem nastoupil do Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie ve Zlíně do oddělení technické pryže.

Zabýval jsem se tam reologií gumárenských směsí, technologií výroby technické pryže vstřikováním a technologií zpracování tekutých kaučuků (1975-81).

 

V r. 1981 jsem nastoupil na místo odborného asistenta na katedru fyziky VA Brno.

Vedle výuky jsem pracoval na vakuových technologiích přípravy vrstev amorfního křemíku.

Vědeckou přípravu jsem absolvoval jako externí aspirant prof. Štourače a Ing. Šmída ve Fyzikálním ústavu ČSAV v Praze.

Disertační práce (1991) "Vlastnosti amorfního hydrogenovaného křemíku připraveného VF magnetronovým naprašováním" obsahovala vedle pracného vyhledání podmínek technologie přípravy vrstev a-Si:H a struktur FET na jejich bázi např. studium zabudování vodíku pomocí FT-IR spektroskopie vrstev, studium fotovodivosti vrstev metodou CPM, nebo efuse vodíku při ohřevu vrstev pomocí kvadrupólové hmotnostní spektroskopie.

Neúspěšnou se stala pozdější snaha obnovit anodickou oxidaci Al katod v doutnavém výboji.

 

Ve výuce jsem se věnoval především udržení a modernizaci laboratorních cvičení z fyziky.

Několika články jsem se také pokusil přispět k těmto ale i k dalším tématům z oblasti výuky fyziky.

 

Telefon: 973 443 624

E-mail: karel.zubik@unob.cz

Za obsah stránky odpovídá Radovan Potůček
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme