Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Doc. RNDr. František VIŽĎA, Ph.D.

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra matematiky a fyziky

Doc. RNDr. František VIŽĎA, Ph.D.

 

 

 

Narozen: 7.7.1969 v Brně                                        

 

Vzdělání:

1983 – 1987    Gymnázium, Brno, Vídeňská 47,

1987 – 1992    Přírodovědecká fakulta MU v Brně,

                     obor „Fyzika  pevných látek“

                     (magisterský studijní program),

1992 – 1996    Přírodovědecká fakulta MU v Brně,

                     obor „Vlnová a částicová optika“

                     (doktorský studijní program),

v roce 2003     habilitace, jmenování docentem.

 

Je členem katedry matematiky a fyziky Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, kde vede přednášky a cvičení pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu. Na zdejší vysoké škole působí od roku 1994.

 

Zabývá se optikou tenkých vrstev, zejména optickými vlastnostmi vrstevnatých struktur, které nacházejí uplatnění v optickém průmyslu.

 

Je autorem nebo spoluautorem skript a odborných prací uveřejněných ve sbornících mezinárodních konferencí, v tuzemských odborných a v renomovaných mezinárodních odborných časopisech, které jsou součástí databáze Web of Science.

 

V současnosti je členem týmu, který řeší pod vedením prof. Hrubého výzkumný záměr Výzkum a vývoj moderních materiálů a technologií pro aplikace ve vojenské technice (MO0 FVT0000404).

Byl řešitelem resp. spoluřešitelem projektů obranného výzkumu.

 

Kontakt: Frantisek.Vizda@unob.cz; frantisekvizda@seznam.cz;

tel.: 973442274

Za obsah stránky odpovídá Radovan Potůček
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme