Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Doc. RNDr. Jaromír KUBEN, CSc.

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra matematiky a fyziky

Doc. RNDr. Jaromír KUBEN, CSc.

 

 

 

Odborné curriculum

Absolvent oboru odborná matematika - PřF UJEP Brno, 1977.

Doktor přírodovědy v oboru matematická analýza (RNDr.) - PřF UJEP Brno, 1978.

Kandidát fyzikálně-matematických věd v oboru matematická analýza (CSc.) - PřF UJEP Brno, 1986.

Docent pro obor matematická analýza - PřF MU Brno, 1990.

 

Odborné zaměření

Matematická analýza, obyčejné diferenciální rovnice, diferenční rovnice, optimální řízen

 

Významné výsledky odborné a tvůrčí činnosti

Autor 12 odborných časopiseckých článků.

Autor 14 titulů skript.

 

Zapojení do projektů a výzkumných úkolů

Řešení grantu ESF: Operační program Rozvoj lidských zdrojů CZ.04.1.03/3.2.15.1/0016

Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického základu studia.

 

Členství v odborných společnostech

Předseda Československého sdružení uživatelů TeXu (http://www.cstug.cz)

 

Kontaktní údaje

e-mail: jaromir.kuben@unob.cz

tel: 973 44 35 77

 

Za obsah stránky odpovídá Radovan Potůček
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme