Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

RNDr. Miroslav KOMÁREK, CSc.

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra matematiky a fyziky

RNDr. Miroslav KOMÁREK, CSc.

 

Odborné curriculum

1974 – absolvent přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, obor M - F

1988 – obhajoba kandidátské disertační práce na téma: „Výpočet funkcí odezev neutronových spektrometrických detektorů a jejich aplikace.“

1990 – vykonání rigorózních zkoušek na MU Brno v oboru „Didaktika fyziky“.

 

 

 

Odborné zaměření

e-learning

jaderná fyzika

 

Významné publikace

KOMÁREK, M.: Výpočet funkcí odezev neutronový spektrometrických detektorů a jejich aplikace, kandidátská disertační práce, Brno, 1988

CVACHOVEC, F., TILLER, P., KUCHAŘ, J., KOMÁREK, M.: Measurement of Neutron Energetic Spectrum by the Stilbene Scintillator, Optika a jemná mechanika, 3-4, 1994

CVACHOVEC, F., HEŽA, S., KOMÁREK, M., SCHWARZ, R., ŠKORPÍK, J.: Konzultační a procvičovací programy z fyziky, Matematika, fyzika, informatika, 1, 1995

KOMÁREK, M.: Hodnocení testů z fyziky použitých v přijímacím řízení na VA Brno a na UO, Sborník řady C-D, VA Brno, 2004

 

Výukový software

11 výukových programů pro opakování středoškolské fyziky, GRADA , Praha, 1993

e-learningové náplně teoretických cvičení ve „Fyzice I“, UO Brno, 2004-6

 

Kontaktní údaje

E-mail: Miroslav.Komarek@unob.cz

Tel.: 973442763

 

Za obsah stránky odpovídá Radovan Potůček
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme