Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

prof. RNDr. Jan KOHOUT, CSc.

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra matematiky a fyziky

prof. RNDr. Jan KOHOUT, CSc.

 

 

 

 

Odborné curriculum

1970 – 1975    Studium odborné fyziky na Přírodovědecké fakultě              Masarykovy univerzity (tehdejší UJEP) v Brně, obor fyzika pevné fáze

Diplomová práce: Modulační spektroskopie (zabývala se termoreflexí zinku)

1975 - 1978 Tříletý studijní pobyt v Ústavu fyzikální metalurgie ČSAV v Brně, nyní Ústavu Fyziky materiálů AV ČR (Mössbaerova spektroskopie slitin Fe-Ni)

1978 – 1979    Výzkumný pracovník v ZVL – Výzkumném ústavu pro valivá ložiska Brno (tepelné zpracování ložiskových ocelí, mechanické vlastnosti plastů, nedestruktivní defektoskopie)

1979 – 1985    Odborný pracovník na katedře nauky o materiálu FS VUT Brno (studium vztahů mechanických vlastností a struktury litin s kuličkovým grafitem, výuka cvičení z nauky o materiálu)

1980                Obhajoba rigorózní práce Studium slitiny aFe-Ni metodou Mössbauerovy spektroskopie, titul RNDr. (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně)

1981 – 1983    Postgraduální studium Numerické metody v inženýrské praxi, Oblastní výpočetní centrum, VUT Brno (závěrečná práce Matematické zpracování empiricky získaných závislostí aplikované v nauce o materiálu)

1986 – 1991    Samostatný výzkumný pracovník v ZVL – Výzkumném ústavu pro valivá ložiska Brno (mechanické vlastnosti plastových kompozitů a ložiskových ocelí, maziva, absolvování defektoskopického kursu)

1987 – 1988    Externí výuka cvičení z nauky o materiálu na FS VUT v Brně

1991 – 1995    Samostatný odborný pracovník specialista na katedře obecné fyziky PřF MU Brno (výzkum: tepelně aktivované procesy při plastické deformaci, přednášky: Mechanické vlastnosti pevných látek a Fyzika pro chemiky - učitele, v letech 1992 až 1995 vedení skupiny Mechanické vlastnosti pevných látek a vedení katedrového semináře Mechanické vlastnosti pevných látek)

1993                Devítitýdenní kurs německého jazyka střední pokročilosti na Univerzitě Vídeň

1993 – 1994    Pětiměsíční stáž v Ústavu fyziky pevných látek, Univerzita Vídeň (nespojité procesy při plastické deformaci v oblasti heliových teplot)

1994                Obhajoba kandidátské disertační práce Deformační a lomové chování nelegovaných tvárných litin

1995 – 2004    Odborný asistent na katedře fyziky Univerzity obrany (dříve Vojenské akademie) v Brně.

Výuka: přednášky Fyzika – základní kurs, Teoretická mechanika, Aplikovaná fyzika pro bakaláře, inženýry a doktorandy, výpočetní a laboratorní cvičení

červen 2000     Dvoutýdenní letní škola (Advanced Study Institute NATO) Fyzikální aspekty lomu, Institut detudes scientifiques de Cargèse, Francie (Korsika)

květen 2004     Obhajoba habilitační práce Fenomenologický popis experimentálních závislostí v únavě materiálů a jejich regrese, habilitace v oboru Materiálové vědy a inženýrství na Univerzitě obrany v Brně

od 2004           Docent na katedře fyziky Univerzity obrany v Brně

od 2006           Přednášky základního kursu fyziky v angličtině

 

Odborné zaměření

 

·      Tepelně aktivované děje při plastické deformaci kovů a plastů,

·      degradace mechanických vlastností plastů, vztah mechanických vlastností a struktury kovů,

·      zpracování výsledků mechanických zkoušek a jejich regrese, zejména v oblasti únavy

 

Významné výsledky odborné a tvůrčí činnosti

Knižní publikace

1.      VĚCHET, S., KOHOUT, J. a BOKŮVKA O. Únavové vlastnosti tvárné litiny. 1. vyd. Žilina : EDIS, 2001. 157 s. ISBN 80-7100-910-5.

2.      VĚCHET, S., KOHOUT, J. a BOKŮVKA O. Únavové vlastnosti tvárné litiny. 2. vyd. Žilina : EDIS, 2002. 157 s. ISBN 80-7100-973-3.

Publikace zahraniční (mimo SR)

Články v mezinárodních časopisech

1.     DORAZIL, E., HOLZMANN, M., CRHÁK, J. a KOHOUT, J. Influence of Low and Cryogenic Temperature on Deformability and Fracture Behaviour of Austempered Ductile Cast Irons under Static and Impact Stresses. Giesserei-Praxis, 1985, č. 8/9, s. 109-123.

2.     GRÖGER, V., KOHOUT, J., LEBYODKIN, MA. a DUNIN-BARKOVSKII. L. Onset of discontinuous flow in Cu-Be alloys. Mezinárodní sympozium ISPMA 6, 5.-9.9.1994 Praha. Key Engineering Materials, 1994, sv. 97-98, s. 251-256.

3.     KOHOUT, J. Strength changes of moulded polyamide composite caused by thermal oxidation. Journal of Materials Science, 1999, roč. 34, č. 4, s. 843-849.

4.     KOHOUT, J. A new function describing fatigue crack growth curves. International Journal of Fatigue, 1999, roč. 21, č. 8, s. 813-821.

5.     KOHOUT, J. Temperature dependence of stress-lifetime fatigue curves. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 2000, roč. 23, č. 12, s. 969-977.

6.     KOHOUT, J. a VĚCHET, S. A new function for description of fatigue curves and its multiple merits. International Journal of Fatigue, 2001, roč. 23, č. 2, s. 175-183.

7.     KOHOUT, J. Simple relation for deflection of grey and nodular cast irons from Hooke’s law. Materials Science and Engineering A, 2001, sv. A313, č. 1/2, s. 16-23.

8.     ZEHETBAUER, MJ., STÜWE, HP., VORHAUER, A., SCHAFLER, E. a KOHOUT, J. The role of hydrostatic pressure in severe plastic deformation. Advanced Engineering Materials, 2003, roč. 5, č. 5, s. 330-337.

9.     ZEHETBAUER, MJ., KOHOUT, J., SCHAFLER, E., SACHSLEHNER, F. a DUBRAVI­NA, A. Plastic deformation of nickel under high hydrostatic pressure. Journal of Alloys and Compounds, 2004, sv. 378, č. 1-2, s. 329-334.

10. KOHOUT, J. Modelling of changes in physical and mechanical properties of structural materials during long-term exposures at elevated temperatures. Journal de Physique IV, 2004, sv. 120, s. 191-199.

11. KOHOUT J. New description of steady-state creep rate, yield stress, stress relaxation and their interrelation. Materials Science Forum, 2005, sv. 482, s. 319-322.

12. VĚCHET, S., KOHOUT, J. a HANZLÍKOVÁ, K. Influence of isothermal transformation dwell on tensile and fatigue properties of austempered ductile cast iron. Materials Science Forum, 2005, sv. 482, s. 371-374.

13. KOHOUT, J. Modelling of changes in properties of alloys at elevated temperatures. Materials Science and Engineering A, 2006, doi: 10.1016j.msea.2006.02.468 (5 s.).

Článek v mezinárodní knižní publikaci

1.      KOHOUT, J., JURÁŠEK, V., HOLZMANN, M. a DLOUHÝ, I. Evaluation of strain rate effects on transition behaviour applying the master curve methodology. In DLOUHÝ, I. (ed.) Transferability of Fracture Mechanical Characteristics. NATO Science Series II., vol. 78. Dordrecht; Boston; London : Kluwer Academic Publishers, 2002, s. 255-270. ISBN 1-4020-0795-7.

Příspěvky ve sbornících mezinárodních zahraničních konferencí

1.     KOHOUT, J. a VĚCHET, S. New functions for description of fatigue curves and their advantages. In WU, XR. a WANG ZG. (ed.) Proceedings of the seventh international fatigue congress Fatigue ’99. Beijing : High Education Press, 1999, sv. 2, s. 783-788.

2.     VĚCHET, S., KOHOUT, J. a ŠVEJCAR, J. High cycle fatigue properties of ductile cast iron. In WU, XR. a WANG ZG. (ed.) Proceedings of the seventh international fatigue congress Fatigue ’99. Beijing : High Education Press, 1999, sv. 3, s. 2077-2082.

3.     KOHOUT, J. Various regression functions fitting transition curves. In FRANÇOIS, D. a PINEAU, A. (ed.) Proceedings of the Charpy Centenary Conference. Les Fontenelles : SFMM, 2001, sv. 1, s. 81-88.

4.     ZEHETBAUER, MJ. a KOHOUT, J. Principles and modeling of severe plastic deformations providing ultra fine grained materials. In KHAN, A.S. a LOPEZ-PAMIES, O. Proceedings of the ninth international symposium on plasticity and its current applications Plasticity ’02. Fulton (Maryland, USA) : Neat Press, 2002, s. 543-545.

5.     KOHOUT, J. a VĚCHET, S. Fatigue behaviour of ferritic nodular cast iron at various asymmetry of loading cycle. In Blom, AF. (ed.) Proceedings of the eighth international fatigue congress Fatigue 2002. Cradley Heat : EMAS, 2002, sv. 4, s. 2751-2758.

6.     KOHOUT, J. Modelling of changes in physical and mechanical properties of structural materials during long-term exposures at elevated temperatures. In Book of abstracts of Second international conference on thermal process modelling and computer simulation. 31.3.-2.4.2003 Nancy, s. 13(1)-13(2)

7.     KOHOUT, J. a VĚCHET, S. Comparison of various relations describing the Haigh fatigue diagram. In BACHE, MR., aj. (ed.) Proceedings of the fifth international conference Fatigue 2003. Sheffield : Engineering Integrity Society, 2003, s. 513-520.

8.   KOHOUT, J. A new simple equation describing the dependence of steady-state creep rate on temperature and applied stress. 9th International Conference on the Mechanical Behaviour of Materials. 25.-29.5.2003 Ženeva. In Book of abstracts, s. 110. In Proceedings on CD ROM. 6 s.

9.   ZEHETBAUER, MJ., SCHAFLER, E., STÜWE, HP., VORHAUER, A. and KOHOUT, J. The role of hydrostatic pressure in severe plastic deformation. In ZEHETBAUER, MJ. and VALIEV, RZ. (ed.) Nanomaterials by Severe Plastic Deformation. Weinheim : Wiley-VCH, 2004, s. 435-446. ISBN 3-527-30659-5.

10. KOHOUT, J. Modelling of austenitization kinetics of ferritic nodular cast iron. In Book of abstracts of Third international conference on thermal process modelling and computer simulation. 26.-28.4.2006 Budapest, s. 35. In Proceedings on CD ROM. Přednáška O-II/3, 9 s.

11. KOHOUT, J., VĚCHET, S. a POSPÍCHAL, M. An equation describing fatigue crack growth curves better than the NASGRO equation. In Fatigue 2006 – 9th International Fatigue Congress: Proceedings on CD-ROM [CD-ROM]. 14.-19.5.2006 Atlanta. Adresář: DATA/0204A_02.PDF. 8 s.

12. VĚCHET, S., KOHOUT, J. a POSPÍCHAL, M. The influence of loading cycle asymmetry on fatigue behaviour of nodular cast iron. In Fatigue 2006 – 9th International Fatigue Congress: Proceedings on CD-ROM [CD-ROM]. 14.-19.5.2006 Atlanta. Adresář: DATA/0406A_09.PDF. 10 s.

Příspěvky ve sbornících lokálních zahraničních konferencí, články v lokálních zahraničních časopisech: 46

Publikace tuzemské (včetně SR)

Skripta: 1

Články v odborných časopisech: 38

Články v knižnici a sborníku VŠ: 2

Cizojazyčné příspěvky přednesené na mezinárodních konferencích: 18

Příspěvky přednesené na konferencích, symposiích a seminářích: 70

Výzkumné a technické zprávy: 14

Grantové zprávy: 6

Zprávy pro průmysl: 12

Vyžádané odborné přednášky (mimo konference): 9

Autorské osvědčení: 1

Citace: 22 citací na Web of Science, 71 jiných citací

 

Zapojení do projektů a výzkumných úkolů,
členství v oborových a vědeckých radách a odborných společnostech

Projekty

1996 – 1999    Řešitel projektu MO ČR Mechanické a optické vlastnosti perspektivních materiálů

1997 – 1999    Spoluřešitel projektu GA ČR Vysokocyklové a nízkocyklové únavové vlastnosti izotermicky zušlechtěné tvárné litiny

1999 – 2002    Spoluřešitel projektu MO ČR Studium mechanických a optických vlastností perspektivních materiálů

2001 – 2002    Spoluřešitel projektu Rakouského ústavu pro východní a jihovýchodní Evropu Studium vnitřních napětí ve vybraných slitinách

2003 – 2005    Spoluřešitel projektu GA ČR Vliv vybraných faktorů na únavové vlastnosti izotermicky zušlechtěné tvárné litiny

2005 – 2009    Účast ve výzkumném záměru MO0 FVT 0000404 Výzkum a vývoj moderních materiálů a technologií pro aplikace ve vojenské technice

Členství v oborové radě doktorského studia

Člen oborové rady pro obor Mechanické vlastnosti pevných látek postgraduálního studia na přírodovědecké fakultě MU v Brně v letech 1997 až 2000

Členství v odborných společnostech

Jednota českých matematiků a fyziků (předseda Komise pro fyziku na vysokých školách

technických, zemědělských a lékařských fakultách při JČMF)

Česká slévárenská společnost

Česká společnost pro nové materiály a technologie

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch (Slovensko)

European Structural Integrity Society (Velká Británie)

Deutsche Gesellschaft für Materialkunde (Německo)

Engineering Integrity Society (doživotní členství, Velká Británie)

 

Kontaktní údaje

 

prof. RNDr. Jan Kohout, CSc.

Katedra matematiky a fyziky

Fakulta vojenských technologií

Univerzita Obrany

Kounicova 65

662 10  Brno

Tel.: 973 443 283, fax 973 442 888

E-mail: jan.kohout@unob.cz

 

 

Za obsah stránky odpovídá Radovan Potůček
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme