Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

prof. RNDr. František CVACHOVEC, CSc.

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra matematiky a fyziky

prof. RNDr. František CVACHOVEC, CSc.

 

 

 

 

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS:

Jméno a příjmení, tituly:
František Cvachovec, prof., RNDr., CSc.

Datum narození:
14.6.1941

Vzdělání:
1962 matematika-fyzika na PF Univerzita Palackého v Olomouci
1976 postgraduální studium jaderné fyziky na Univerzitě Karlově v Praze
1977 RNDr. na Univerzitě Karlově v Praze
1979 CSc. na FJFI ČVUT v Praze
1962 – matematika-fyzika na PF Univerzita Palackého v Olomouci
1976 – postgraduální studium jaderné fyziky na Univerzitě Karlově v Praze 1977 – RNDr. na Univerzitě Karlově v Praze
1979 – CSc. na FJFI ČVUT v Praze
1981 – doc. – obor aplikovaná fyzika VAAZ,VUT (habilitační práce 1998 na ČVUT v Praze- aplikovaná fyzika)
1999 – prof. v oboru Vojenská technika, zbraně a munice VA v Brně

Průběh zaměstnání:
1962 –1965 Střední všeobecně vzdělávací škola ve Skutči
1965 – 2004 Vojenská akademie v Brně, Katedra fyziky
2005 – dosud Univerzita obrany Brno, Katedra matematiky a fyziky

Zastávané funkce:
1981-1999 VA Brno, docent,
1999 VA Brno, profesor
1982 – 2001 člen a místopředseda komise pro obhajoby CSc. v aplikované fyzice a v jaderné fyzice
1978 – 1993 VA Brno, vedoucí skupiny aplikované jaderné fyziky
1983 – 2001 VA Brno, zástupce vedoucího katedry
2001 – 2004 VA Brno, vedoucí Katedry fyziky
2005 – 2008 UO Brno, vedoucí Katedry matematiky a fyziky

Vědecko-výzkumné oblasti:
Aplikovaná jaderná fyzika, spektrometrie neutronů a záření gama, osobní, speciální a reaktorová dozimetrie, detektory záření

Členství v národních a mezinárodních vědeckých, odborných organizacích:
JČMF, předseda komise pro výuku fyziky na technických vysokých školách do r. 2005
člen České společnosti ochrany před zářením

 

 

PUBLIKACE:

 

Osmera B, Cvachovec F, Kyncl J, et al.
Measurement and calculation of the fast-neutron and photon spectra from the core boundary to the biological shielding in the WWER-1000 reactor model 
RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 115 (1-4): 92-94 Part 1 Sp. Iss. SI 2005

 

Cvachovec F, Cvachovec J, Tajovsky P
Anisotropy of light output in response of stilbene detectors 
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT 476 (1-2): 200-202 JAN 1 2002

 

Jansky B, Novak E, Turzik Z, Cvachovec F et al.
Neutron and gamma spectra measurements and calculations in benchmark spherical iron assemblies with Cf-252 neutron source in the centre 
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT 476 (1-2): 358-364 JAN 1 2002

 

Bem P, Burjan V, Cvachovec F, et al.
Fast neutrons from thick helium target irradiated by 17 MeV deuterons 
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT 466 (3): 509-512 JUL 11 2001

 

Bem P, Burjan V, Cvachovec F, et al.
Fast neutrons from thick deuterium target irradiated by 15.8 MeV protons and 14.1 MeV deuterons 
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT 425 (3): 522-528 APR 11 1999

 

Jansky B, Turzik Z, Novak E, Cvachovec F,et al.
Comparison of measured and calculated neutron transmission through heavy water for Cf-252 source placed in the center of 30 cm diameter sphere 
ANNALS OF NUCLEAR ENERGY 24 (15): 1189-1212 OCT 1997

 

Bureš,Z.,Cvachovec,J.,Cvachovec,F.,Čeleda,P.,Ošmera,B.

Multiparameter Multichannel Analyser Systém for Charactersation of Mixed Neutron Gamma Field in the Experimental Reactor LR-0,  in  REACTOR DOSIMETRY IN THE 21 st CENTURY , Brussels, Belgium,2003

 

Ošmera,B.,Kyncl,J.,Mařík.M.,Cvachovec,F., Smutný,V.,Králik,M.

The Gamma Ray Spectra Measurement in Reactor Pressure Vessel Simulator in WWER-1000 Engineering Benchmark, in REACTOR DOSIMETRY IN THE 21 st CENTURY, Brussels, Belgium, 2003

 

Ošmera,B.,Cvachovec,F., Zaritský,S.,Alexeev,N.,Gurevich,M.,

WWER PPV Dosimetry Benchmark in LR-0 Reactor. Recent Activity, in TRANSACTION OF AMERICAN NUCLEAR SOCIETY, 2003 No.88,p.541-543. ISSN 0003-018X

 

B.Jansky, E.Novak, Z.Turzik, J.Kyncl, F.Cvachovec, L.A.Trykov, V.S.Volkov, P. Čuda, Comparison end Mixed Neutron and Gamma Fields and Water Benchmark Assemblies Driven by Cf-252 Neutron Source. In: REACTOR DOSIMETRY IN THE 21 st CENTURY. Brussels (Belgium), 2003, p.519

 

Čuda, P., Cvachovec, F.

Taking Advantages of Monte Carlo Computing Method to Evaluate Radiation Protective Properties of Combat Objects.In: BIULETYN WiChiR No 1/31/2001. Poland, Warsaw, WiChiR 2001.

 

Jánský, B., Turzík, Z., Cvachovec, F., Čuda P., Klusoň, J.

Spektrometrické metody směsného pole neutronů a záření gama. BEZPEČNOST JADERNÉ ENERGIE 2002, 10(48), č.7/8, s.222-229.

 

Ošmera,B., Zaritský,S.,Cvachovec,F., Hort, M.

WWER-1000 Mock-up Experiment in the Reactor, Mock-up Description and Experimental Data. Project REDOS, Report, NRI Řež, Institute of Nuclear Reactors RRC "Kurchatov Institute", ÚJV-11815-R, RRC KI No.36/27, 2002.

 

Zaritsky, S. M., Brodkin, E. B., Erak, D. YU, Ošmera, B., Pošta, S., Jánský, B., Novák, E., Cvachovec, F., Tiller, P.,

Dosimetry experiments on WWER-1000 Mock-up with Model of  irradiation Rig of NOVO VORONEZH Unit 5 WWER-1000. In: REACTOR DOSIMETRY IN THE 21 st CENTURY, Brussels, Belgium,2003, p.405

 

  

ÚČAST NA PROJEKTECH A GRANTECH:

 

a) název: FI 3P-CT 92-0002 Realistic Neutron Calibration Fields And Related Dosimetric Quantities, Comission Of The European Communities Scientific And Technological Cooperation with Central And Eastern European Countries,  

             Náplní projektu bylo zpřesnění všech možných metod měření používaných  dozimetrií jaderného záření v pracovním prostředí.

b) rok:1993-1995

c) řešitelé: Cvachovec,F., Tiller,P a další pracovníci ÚJV Řež, ČMI Praha a ze zahraničních ústavů

d) zadavatel: Commision of European Communities Scientific and Technological Cooperation with Central and Eastern European Countries 75 Rue Motoyer B-1040 Brussels

 

a) název: Modernizace protiradiační ochrany tanku a BVP

Jednalo se o úkol  vojenské vědy, v jehož rámci byla upravena metodika zjišťování protiradiačních ochranných vlastností vozidel tak, aby bylo možno vytvořit kvalifikovaný odhad těchto vlastností bez náročných experimentálních postupů. Byly vyzkoušeny varianty úprav radiační ochrany tanku T72 a BVP.

b) rok:1993-1996

d) řešitelé: Cvachovec,F.(VA), Čuda(VTÚO Brno, P.Šafr,G.(VA)

e) zadavatel: MO

 

a) název: KOMPLEX/ 03 Radiační ochrana ,

            Cílem řešení bylo odstranění stávajících nedostatků radiační ochrany vozidel (např. hořlavosti) s respektováním koncepce vzájemné podpory ochran vozidel, zejména šlo o balistickou a radiační ochranu. Jednalo se o úkol rozvoje vojenské vědy.

b) rok: 1998-2000

c) řešitelé: Cvachovec,F.,(VA) Komárek,M.(VA), Čuda,P., Kyncl,J., Janský,B., Paul,P.

d) zadavatel: MO

 

a) název: Database for WWER-1000 Reactor Pressure Vessel

            Cílem experimentů provedených v rámci projektu na modelu aktivní zóny VVER 1000 umístěného v experimentálním reaktoru LR-0 bylo získání dat  o prostorovém a energetickém rozdělení směsného pole neutronů a záření gama

b) rok: 1998-2000

d) řešitelé: Alekseev N., Belousov,S., Brodkin,E.,Cvachovec,F.(VA), Egorov,A., Gurevič,M., Hort,M., Hudec F., Ilieva,K., Janský B., Krysl,V., Kyncl,J., Lomakin,S., Mikus,J., Novák,E., Ošmera,B., Pošta,S., Smutný,V., Tiller,P., Turzík,Z., Vichrov,V., Vlasenko,P., Zaritsky,S.

e) zadavatel: International Atomic Energy Agency Project No.RER/4/017,

  

a)    název: Současné světové trendy použití jaderných technologií v armádě a jejich dopady pro ČR FC-M/48/99, Řež

Jednalo se o sledovatelský výzkum moderních trendů

b)   rok: 1999-2001

c)    řešitelé Bém,P., Burjan,V., Cvachovec,F.(VA), Gotz,M., Hron,M., Kozubek,S., Kroha,V., Kučera,J., Šimečková,E., Vincour,J.

d)   zadavatel: projekt ministerstva průmyslu a obchodu výzkumu a vývoje v oblasti jaderných technologií pro potřeby armády a zbrojního průmyslu

 

a) název: Experimentální stanovení parametrů směsných polí neutronů a gama záření   za železnou a vodní stínící vrstvou odpovídající tlakové nádobě reaktoru. Registrační číslo: 202/99/0036 – GAČR

            Šlo o metrologický úkol, jehž cílem bylo vytvořit referenční směsná pole mající vazbu na reaktorovou fyziku

b) rok:1999-2001

c) řešitelé: Cvachovec,F., pracovníci ÚJV Řež,

d) zadavatel:GAČR

 

a)    název: Ochuzený uran jako součást zbraňových systémů

Účelem bylo posoudit  nutná opatření pro ochranu vojáků AČR v případě použití munice s ochuzeným uranem

b) rok: 1999- 2000

c) řešitelé: Šafr,G.(VA), Cvachovec,F.(VA), Havel,J., Štětina,R., Kassa,J., Patočka,J., Pošta,S., Babák,Z., Čuda,P., Chrástek,M., Meca,S.

d) zadavatel: MO

 

a) název: Reactor Dosimetry

               Cílem experimentů bylo rozšíření databáze dat o směsném poli neutronů a záření gama v reaktoru typu VVR-1000 pro účely posouzení životnosti reaktorové nádoby

b)   rok: 2001-2003

c)    řešitelé: ÚJV Řež, Kurčatov Moskva, Škoda Plzeň, katedra fyziky VA Brno

d) zadavatel: odborná komise EU

e)    uživatel: provozovatelé energetikých reaktorů typů VVER

  

a) název: Vývoj přístrojů a technologických postupů pro průmyslové a lékařské aplikace ionizujícího záření

            V rámci úkolu se    vyvíjel „černý“ detektor  neutronů a zkoumala se digitalizace obvodu diskriminace podle tvaru impulsů  

c) rok: 2001-2004

d) řešitelé: ÚJV Řež, katedra fyziky VA Brno

e) zadavatel MPO

  

a) název: Подготовка и проведение экспериментальных исследований пространственно-энергетического распределения плотности потока нейтронов и гамма-квантов в околокорпусном пространстве и корпусе макета ВВЭР-1000 на стенде LR-0 (в том числе при размещении модели сборки образцов-свидетелей у модели корпуса реактора) Контракт № 100/08624607/12105

            Cílem experimentů bylo rozšíření databáze dat o směsném poli neutronů a záření gama v reaktoru typu VVR-1000 v přítomnost svědečného vzorku

b) rok: 2002-2005

c) řešitelé:  Директор-генеральный конструктор  ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

UJV Řež, katedra fyziky VA, resp UO Brno

 

d) zadavatel: Начальник бюро ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС» В. И. Цофин u Начальник отдела РНЦ «Курчатовский институт» С. М. Зарицкий

 

Za obsah stránky odpovídá Radovan Potůček
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme