Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra matematiky a fyziky

O pracovišti


​​​​​

Blahopřejeme naší kolegyni PhDr. Pavlíně RAČKOVÉ, Ph.D. k udělení titulu

Nejlepší učitel roku 2017" na FVT, vyhlášeného na základě výsledků studentské ankety! V rámci slavnostního shromáždění byli představeni a rektorem-velitelem oceněni nejlepší učitelé Univerzity obrany za rok 2017. Za jednotlivé fakulty a další součásti UO se jimi stali Ing. Pavel Zona, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Vala, CSc., kpt. Bc. Jan Krutiš, mjr. Ing. Monika Hoskovcová, Ph.D., Mgr. Libor Frank, Ph.D., PaedDr. Stanislava Jonáková, Ph.D. a kpt. Mgr. Tomáš Novohradský. Současně byly vyhlášeny výsledky studentské ankety o „Nejlepšího učitele roku 2017". V kategorii studijních programů Fakulty vojenského leadershipu a Univerzity obrany zvítězila Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D., v kategorii studijních programů Fakulty vojenských technologií uspěla PhDr. Pavlína Račková, Ph.D. a konečně v rámci studijních programů Fakulty vojenského zdravotnictví zvítězil podplukovník Ing. Milan Růžička, Ph.D.

 

Historie katedry matematiky a fyziky

                        
Historie katedry matematiky                       Historie katedry fyziky

 ​

 

Struktura katedry matematiky a fyziky


  
 
 

  

Vedoucí katedry: 
 

prof. RNDr. Jan KOHOUT, CSc.

 

Vedoucí vědecko-výzkumný pracovník: 

doc. RNDr. Jaromír KUBEN, CSc. 

 


Skupina matematiky:

 

 

Skupina matematiky je odborně zaměřena na aplikace matematiky v inženýrských vědách, numerické metody, diferenciální rovnice (doc. Jaromír Kuben a RNDr. Jiří Jánský), matematickou analýzu (doc. Jaromír Kuben, Mgr. Martin Chvátal, RNDr. Radovan Potůček a RNDr. Vladimír Vetchý) diskrétní matematiku a teorii grafů (RNDr. Radovan Potůček a RNDr. Vladimír Vetchý), teorii algebraických struktur (doc. Šárka Mayerová a PhDr. Pavlína Račková), lineární diferenční rovnice (Mgr. Martin Chvátal), e-learning a počítačem podporovanou výuku (doc. Jaromír Kuben, doc. Šárka Mayerová a PhDr. Pavlína Račková).

Skupina fyziky je odborně zaměřena na neutronovou a fotonovou spektrometrii, výpočty transportu záření, dozimetrii reaktorových nádob, ochranu proti záření (prof. František Cvachovec a RNDr. Miroslav Komárek), vztah mechanických vlastností a struktury kovových a polymerních materiálů (prof. Jan Kohout), rozptyl světla systémy tenkých vrstev s obecně korelovanými drsnými rozhraními, koherentní odrazivost a propustnost tenkých vrstev, difúzní odrazivost drsných povrchů, studium kvality povrchů tenkých vrstev (doc. František Vižďa), tvorbu materiálů pro počítačem podporovanou výuku fyziky, e-learning a blended learning (RNDr. Miroslav Komárek, RNDr. Karel Zubík a Mgr. Václav Vacek).

Katedra organizovala od roku 1999 do roku 2011 každé 2 roky Konferenci o výuce matematiky a fyziky na vysokých školách technických, od roku 2014 každoročně spoluorganizuje konference MITAV (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy).

Pedagogické zaměření:

Katedra zajišťuje výuku matematiky a fyziky na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany v Brně a to v rámci bakalářského, magisterského a doktorského studia.

Vyučované předměty:

Matematika 1 – 4, Lineární algebra, Algebraické struktury, Diferenciální geometrie, Funkcionální analýza, Integrální transformace, Lineární programování, Matematické programování, Pravděpodobnost a matematická statistika, Náhodné procesy, Numerické metody, Teorie grafů, Teorie her, Základy matematické logiky;

Fyzika 1 – 4, Vybrané partie z fyziky, Vlnová a kvantová optika, Technická fyzika, Technická mechanika, Aplikovaná mechanika, Fyzikální modelování,Fyzikální základy optoelektronických prvků, Optické procesory, akustooptika, optoelektronika, Vlnová a kvantová optika, Vláknová a kvantová optika, Jaderná fyzika a ochrana proti záření.

​​​​​​
Za obsah stránky odpovídá Radovan Potůček
   
© 2017 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube