Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra matematiky a fyziky

O pracovišti


​​​​​
                           
 

Struktura katedry matematiky a fyziky

  

Vedoucí katedry: 
 
 

______________________________________________________________________________________________

 

Informace o studiu matematiky a fyziky pro zájemce o 5letý magisterský studijní program

Vojenské technologie elektrotechnické


info v pdf


Informace o studiu matematiky a fyziky pro zájemce o 5letý magisterský studijní program

Vojenské technologie strojní


info v pdf
Informace o studiu matematiky pro zájemce o 5letý magisterský studijní program

Kybernetická bezpečnost


info v pdf


  • Informace o přijímacím řízení do vojenských i civilních bakalářských studijních programů lze nalézt na webové stránce Bc studium.
  • Informace o přijímacím řízení do vojenských i civilních magisterských studijních programů navazujících na bakalářské studium lze nalézt na webové stránce NM studium.
Historie katedry matematiky a fyziky

                        
Historie katedry matematiky                       Historie katedry fyziky

 ​

 


Současnost katedry matematiky a fyziky

 

Katedra je členěna na skupinu matematiky a skupinu fyziky.
 

Skupina matematiky je odborně zaměřena na aplikace matematiky v inženýrských vědách, numerické metody, algebru (Mgr. Jonatan Kolegar), diferenciální rovnice (doc. Jaromír Kuben a RNDr. Jiří Jánský), matematickou analýzu (doc. Jaromír Kuben, Mgr. Vojtěch Růžička, RNDr. Radovan Potůček a RNDr. Vladimír Vetchý) diskrétní matematiku a teorii grafů (RNDr. Radovan Potůček a RNDr. Vladimír Vetchý), teorii algebraických struktur (prof. Šárka Mayerová a PhDr. Pavlína Račková), pololineární diferenční rovnice a variační metody (Mgr. Vojtěch Růžička), e-learning a počítačem podporovanou výuku (doc. Jaromír Kuben, prof. Šárka Mayerová a PhDr. Pavlína Račková).

Skupina fyziky je odborně zaměřena na neutronovou a fotonovou spektrometrii, výpočty transportu záření, dozimetrii reaktorových nádob, ochranu proti záření (prof. František Cvachovec a RNDr. Miroslav Komárek), vztah mechanických vlastností a struktury kovových a polymerních materiálů (prof. Jan Kohout), rozptyl světla systémy tenkých vrstev s obecně korelovanými drsnými rozhraními, koherentní odrazivost a propustnost tenkých vrstev, difúzní odrazivost drsných povrchů, studium kvality povrchů tenkých vrstev (doc. František Vižďa), fyziku plazmatu (Mgr. Jaroslav Jánský, doc. Věra Mazánková), tvorbu materiálů pro počítačem podporovanou výuku fyziky, e-learning a blended learning (RNDr. Miroslav Komárek, RNDr. Karel Zubík).

Katedra organizovala od roku 1999 do roku 2011 každé 2 roky Konferenci o výuce matematiky a fyziky na vysokých školách technických, od roku 2014 každoročně spoluorganizuje konference MITAV (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy).

Pedagogické zaměření:

Katedra zajišťuje výuku matematiky a fyziky na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany v Brně a to v rámci bakalářského, magisterského a doktorského studia.

Vyučované předměty:

Matematika 1, 2, 3, 4 pro obory strojní a elektro, Matematika 1, 2, 3, 4 pro obor kybernetická bezpečnost, Aplikace matematiky, Algebraické struktury, Diferenciální geometrie, Funkcionální analýza, Integrální transformace, Lineární algebra, Lineární programování, Matematické programování, Pravděpodobnost a matematická statistika, Náhodné procesy, Numerické metody, Teorie grafů, Teorie her.

Fyzika 1, 2, 3, 4, Vybrané partie z fyziky, Vlnová a kvantová optika, Technická fyzika, Technická mechanika, Aplikovaná mechanika, Fyzikální modelování,Fyzikální základy optoelektronických prvků, Optické procesory, akustooptika, optoelektronika, Vlnová a kvantová optika, Vláknová a kvantová optika, Jaderná fyzika a ochrana proti záření.Zprávy z katedry:


Na slavnostním shromáždění akademických pracovníků a dalších příslušníků Univerzity obrany ke Dni učitelů dne 29. 3. 2022 ocenila rektorka-velitelka profesora RNDr. Františka Cvachovce, CSc., za jeho celoživotní působení na bývalé Vojenské akademii v Brně a na Univerzitě obrany a za vynikající výsledky, kterých dosáhl jak v pedagogické, tak i ve vědecko-výzkumné činnosti.

20220329-DSC_9091.jpg

___________________________________________________________

Blahopřejeme naší kolegyni prof. RNDr. Šárce MAYEROVÉ, Ph.D. 


k úspěšnému jmenovacímu řízení a k udělení titulu profesor.

_____________________________________________________________________

Blahopřejeme naší kolegyni PhDr. Pavlíně RAČKOVÉ, Ph.D., k udělení titulů

Nejlepší učitel roku 2017", Nejlepší učitel roku 2018" Nejlepší učitel roku 2019" na FVT.


​​​​​​ ​_____________________________________________________________________

Bývalý ministr obrany a náš kolega RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., převzal 12. 3. 2019 v Praze u příležitosti 20. výročí vstupu ČR do NATO Medaili za zásluhy o diplomacii od ministra zahraničí České republiky Tomáše Petříčka 

 

Podrobnější informace lze nalézt v článku ČTK na adrese https://www.novinky.cz/domaci/499637-albrightova-kavan-schwarzenberg-osobnosti-dostaly-medaile-za-zasluhy-o-clenstvi-v-nato.html


Za obsah stránky odpovídá Radovan Potůček
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme