Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Mgr. Vojtěch Růžička, Ph.D

DOCENDO DISCIMUS

 

Mgr. Vojtěch Růžička, Ph.D

Vzdělání

 

2002-2006                  Střední průmyslová škola strojnická, Sokolská 1, Brno

                                    Obor: Strojírenství

                                    Zaměření: Počítačová grafika

2006-2010                  Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, Brno

                                    Bakalářské studium

                                    Studijní program: Matematika

                                    Studijní obor: Obecná matematika

                                    Titul: Bc.

2010-2012                  Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, Brno

                                    Navazující magisterské studium

                                    Studijní program: Matematika

                                    Studijní obor: Matematické modelování a numerické metody

                                    Titul: Mgr.

2012-2017                  Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, Brno

                                   Doktorské studium

                                   Studijní program: Matematika

                                   Studijní obor: Matematická analýza

                                   Titul: Ph.D.

2016                           Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání

                                  „Studium k rozšíření, doplnění učitelské kvalifikace"

                                  na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity


Praxe


2012-2016                  vedení cvičení z předmětu „MB102 Diferenciální a integrální počet"

                                 na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity

2017                          od 1.9.2017 do 30.11.2017 postdoktorandský studijní pobyt za účelem vědecké práce 

                                 na téma „Pololineární rovnice vyšších řádů a variační metody" 

                                 na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity


Seznam publikací

 

[1] O. Došlý, V. Růžička, Nonoscillation of higher order half-linear differential equations, Electron. J. Qual. Theory Differ. Equ., 19 (2015), 1-15.

[2] O. Došlý, V. Růžička, Nonoscillation criteria and energy functional for even-order half-linear two-term differential equations, Electron. J. Diff. Equ., 95 (2016), 1-17

[3] V. Růžička, Nonoscillation of even order Euler type half-linear difference equations, to appear in Miskolc Mathematical Notes


Vystoupení na odborných seminářích

 

2015                           odborný seminář z obyčejných diferenciálních rovnic pořádaný ÚMS PřF MU,
                                  vystoupení proběhlo dne 20. dubna 2015

2016                           odborný seminář z obyčejných diferenciálních rovnic pořádaný ÚMS PřF MU,
                                  vystoupení proběhlo dne 31. října 2016

2017                           odborný seminář z obyčejných diferenciálních rovnic pořádaný ÚMS PřF MU,
                                  vystoupení proběhlo dne 30. října 2017

 

Vystoupení na konferencích

 

2015                           International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics:
                                  ISCAMI, 23. - 26. 4. 2015, Kočovce, SR

 

Externí webová stránka:  https://sites.google.com/site/meneltirsnest/

 

 

Kontaktní údaje

 

kabinet:                       Kasárna Šumavská 2 a 4 / Budova 5B / přízemí / 9

e-mail:                         vojtech.ruzicka@unob.cz

telefon:                        (973) 44 2649

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme