Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra vojenské robotiky

O pracovišti

Katedra vojenské robotiky je zaměřená na znalostní, expertní a simulační základnou v oblasti autonomních a robotických systémů ve prospěch Armády České republiky. Soustřeďuje se na monitoring trendů rozvoje, sběr a analýzu informací o robotických a autonomních systémech a jejích technologiích. Dále se věnuje rozvoji kybernetizace a robotizace, zejména bezosádkových vzdušných prostředků (UAV), bezosádkových pozemních prostředků (UGV) a jejich kooperace, a rozvoji schopností eliminace kybernetických a robotických prostředků protivníka.

Tuto specificky zaměřenou problematiku je možné aktuálně studovat v odborně příbuzných předmětech Mechatronika, Modelování a simulace, které jsou katedrou vyučovány pro většinu specializací Fakulty vojenských technologií.

Katedra vojenské robotiky garantuje nově otevřenou specializaci „Vojenská robotika“, v rámci již akreditovaného studijního programu Vojenské technologie – elektrotechnické.

Robotka

Složení katedry


vedoucí katedry
 
pplk. Ing. Radek Doskočil, Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
vedoucí skupiny vojenské robotiky

 
Ing. Tomáš Túró, Ph.D.
vedoucí skupiny technické robotiky

 
mjr. Ing. Dana Křišťálová, Ph.D.
odborný asistent
 
prof. Ing. Karel Zaplatílek, Ph.D.
odborný asistent, ½
 
mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D.
odborný asistent
 
Ing. Jaromír Hošek, Ph.D.
odborný asistent, ½
 
(neobsazeno)
asistent
 
Ing. Jan Friedl, Ph.D.
odborný asistent, ½
 
  Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D.
odborný asistent, ¼
 
  doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D.
odborný asistent, ¼
 


Neakademičtí pracovníci

​Složení katedry vojenské robotiky:

 • Skupina vojenské robotiky
 • Skupina technické robotiky

Skupina vojenské robotiky (SkVR)

 • V oblasti vzdělávání se zaměřuje na přípravu manažérsko-technických odborníků z oblasti aplikované robotiky a technické kybernetiky a autonomních/automatizovaných systémů a je expertní a simulační základnou v uvedené oblasti.
 • V oblasti aplikovaného vojenského výzkumu se soustřeďuje na monitoring trendů rozvoje, sběr a  analýzu informací o robotických a autonomních systémech, jejích technologiích a vojenského použití.
 • V tvůrčí činnosti se věnuje rozvoji vojenské robotiky, zejména bezosádkových vzdušných a pozemních prostředků a jejich kooperace, a rozvoji schopností eliminace autonomních kybernetických a robotických prostředků protivníka.

Skupina technické robotiky (SkTR)

 • V oblasti vzdělávání se zaměřuje na přípravu technických odborníků z oblasti aplikované technické kybernetiky, mechatroniky a modelování a simulace a je expertní a simulační základnou v uvedené oblasti.
 • V oblasti aplikovaného vojenského výzkumu se soustřeďuje na monitoring trendů rozvoje, sběr a analýzu informací o automatizovaných a mechatronických systémech, jejích technologiích a vojenského použití.
 • V tvůrčí činnosti se věnuje rozvoji technické kybernetiky a mechatroniky, zejména automatizovaných zbraňových systémů, a rozvoji schopností jejich eliminace.

 


robot.eq.2.jpg

Za obsah stránky odpovídá Václav Křivánek


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme