Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

DOCENDO DISCIMUS

 

 Vojenské studium                                                 Civilní studium

                  Možnosti studia na katedře vojenské geografie a meteorologie

Během studia získá absolvent znalosti zejména v oblasti geografie, kartografie, geoinformatiky a meteorologie se zaměřením na jejich aplikace v ozbrojených silách.

Geografická část je zaměřena na získávání, zpracování a analýzy geografických informací. Ke splnění těchto cílů je použito geodetických metod, družicových pozičních systémů (GPS), fotogrammetrických metod, metod dálkového průzkumu Země, kartografických metod a polygrafických prostředků. Součástí studia je i předmět vojenská geografie, především ty její části, které vedou k schopnosti zpracovávat geografická vyhodnocení prostorů.

V oblasti hydrometeorologie získávají absolventi oboru informace a dovednosti v oblasti měření a pozorování meteorologických prvků a jevů, analýz synoptických map a termodynamických diagramů,  použití numerických modelů předpovědi a formulování vlastní předpovědi počasí. Dále se seznámí se zpracováním informací o stavu a vývoji počasí a hydrologických poměrů a jejich vlivu na činnost jednotlivých druhů vojsk.


  ​
Za obsah stránky odpovídá Jaromír Čapek
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme