Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Ukázky z výuky oboru Vojenská geografie a meteorologie

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra vojenské geografie a meteorologie

Ukázky z výuky oboru Vojenská geografie a meteorologie


 
Třetí ročník modulu VGM při roční údržbě meteorologické zahrádky

Dle předpisů je povinností provozovatele meteorologické zahrádky provést každý rok pravidelnou údržbu. V měsíci dubnu se do této údržby zapojili i studenti třetího ročníku modulu VGM. Zaměstnání bylo složeno z údržby meteorologické budky, kde bylo nutno odebrat měřící zařízení budku uklidit. Následovala zpětná instalace meřících přístrojů. Dále byla provedena údržba srážkoměru a přístrojů pyranometru, albedometru a pyrgeometru, které se používají pro měření a vyhodnocování sluneční aktivity. Na závěr byl celý pozemek pohrabán a uklizen. Slovy vyučujícího: "Myslím, že cíl cvičení byl splněn a studenti si mohli sami zkusit pravidelnou meteorologickou údržbu."

 

Praxe studentů 5. ročníku z kartografie a geoinformatiky

IMG_0459.JPGPoslední týden ledna 2019 absolvovali studenti páteho ročníku praxi z kartografie a geoinformatiky. Jejich úkolem bylo zpracování vojensko-geografické mapy vybraného kraje České republiky v měřítku 1:500 000 (konkrétně Zlínský, Olomoucký, Vysočina, Liberecký, Karlovarský).
Praktický výcvik geodézie v zimních podmínkách

01měření úhlů a délek totálkou.jpgVe dnech 7. – 10. ledna 2019 se v rámci odborného výcviku studentů specializace vojenská geografie a meteorologie uskutečnil praktický výcvik geodézie ve školícím a výcvikovém zařízení VGHMÚř na Polomu v Orlických horách. Aktuální průběh počasí, kdy na území většiny České republiky je sněhová kalamita, se projevil i na podmínkách výcviku, který kromě odborných dovedností prověřil i fyzické schopnosti a morálku studentů.Studentky prvního ročníku bakalářského studia na exkurzi

IMG_20181129_095217.jpgStudentky prvního a pátého ročníku GMOB vyrazily 29.11. 2018 pod vedením pplk. Hubáčka společně s čtvrtým ročníkem VGM na geografickou exkurzi na severovýchod od Brna po Boskovické brázdě.Měřická praxe na Polomu v Orlických horách

12_mericka_skupina.JPGVe dnech 8. – 12. ledna 2018 vyrazila skupina vojenských studentů čtvrtého ročníku oboru vojenská geografie a meteorologie do Orlických hor do školícího a výcvikového zařízení VGHMÚř Dobruška v areálu seismické a meteorologické stanice Polom. Důvodem byla praktická stáž z geodézie.

 

 

 

Soutěž Katedry vojenské geografie a meteorologie na Dni otevřených dveří


 slepa mapa.jpgPrezentace Katedry Vojenské geografie a meteorologie na Dni otevřených dveří Univerzity Obrany v Brně byla letos zpestřena soutěží o nejlépe vyplněnou slepou mapu a o nejpřesnější odhad počasí. Z počátku se návštěvníci trochu ostýchali, ale postupem času se do vyplňování pustili. Odměnou každému bylo zjištění svých silných a slabých míst ve znalostech geografie České republiky. Pro tři nejlepší v kategorie slepé mapy a pro jednoho v kategorii odhadu počasí byly připraveny ceny s geografickou tematikou a upomínkové předměty Univerzity obrany.

Hydrologie a penetrometrie - 5. ročník

Ve dnech 6. a 7. prosince 2017 se studenti pátého ročníku navazujícího magisterského studia oboru Vojenská geografie a meteorologie zúčastnili praktického terénního cvičení v rámci předmětu Vojenská geografie II. Cvičení bylo dislokováno v lokalitách Střelice a Ivanovice na Hané.

 

 

 

 

Výuka geografie a meteorologie v předmětu Aplikované vojenské technologie

DSC_0271.JPGPředmět Aplikované vojenské technologie je již čtvrtým rokem nedílnou součástí výuky studentů v pětiletém vojenském studijním programu. Jedním z významných bloků v rámci předmětu je i výuka v oblasti vojenské geografie a meteorologie. Tento blok je zařazen do zimního semestru druhého ročníku.

 

 

Úspěch studenty VGM na mezinárodní vědecké studentské konferenci v Bukurešti

DSC03723.JPGVe dnech 10. -12. května 2017 se rtm.Bc. Eva Mertová účastnila mezinárodní vědecké studentské konference CERC 2017 v Bukurešti na místní Vojenské technické univerzitě. Mezi více než stem účastníků konference rozdělené do několika sekcí se rtm. Mertová umístila na druhém místě v sekci Armament Systems.  


 

Umístění studentky UO na celostátní konferenci Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a dálkovém průzkumu Země

Dne 25. 10. 2016 se na Fakultě stavební ČVUT v Praze konal 6. ročník studentské vědecké konference Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a dálkovém průzkumu Země. Hlavním tématem konference byly geoinformační technologie založené na kartografických výstupech. Cílem byla prezentace vědeckých a výzkumných výstupů z prací studentů magisterského a doktorského studia se zaměřením na kartografii, geoinformatiku a dálkový průzkum Země. Konference se účastnili studenti ČVUT, Univerzity Palackého, Univerzity Karlovy, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzity obrany.

Geografické zabezpečení HZS a složek IZS

Geografické zabezpečení jednotek AČR a koaličních partnerů je běžnou činností vojenského geografa a studenti oboru vojenská geografie a meteorologie jsou na tyto úkoly v rámci studia připravováni. V krizových situacích vojenští geografové pomáhají i se zabezpečením složek Integrovaného záchranného systému. Proto, aby studenti měli přehled o úkolech a činnostech složek IZS, při kterých jsou využívána geografická data, se uskutečnil blok přednášek příslušníků HZS k této problematice.

  

Praktická výuka geodézie pod vedením specialistů z Dobrušky

Tak jako každé jaro se studenti druhého ročníku bakalářského studia oboru vojenské geografie a meteorologie FVT zúčastnili dne 8. dubna 2015 praktického cvičení z geodézie za přítomnosti specialistů z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce.

 
 
 
 
U příležitosti částečného zatmění Slunce dne 20. března 2015 uspořádali akademičtí pracovníci katedry vojenské geografie a meteorologie v areálu kasáren Černá Pole veřejné pozorování tohoto výjimečného astronomického úkazu. Pozorování se zúčastnili studenti několika ročníků oboru vojenská geografie a meteorologie, pro které to bylo vítaným opakováním již známých měřických postupů, neboť astronomická orientace, v tomto případě měření na Slunce, patří ke standardním metodám v rámci geografického zabezpečení ozbrojených sil. Akce se zúčastnili i další zájemci z řad studentů a akademických pracovníků dalších kateder. V okamžiku maximálního zákrytu Měsíc zakrýval více než 70% slunečního disku. Pozorování bylo výjimečné i z toho důvodu, že další takto výrazné zatmění Slunce budou moci posluchači Univerzity obrany pozorovat až v roce 2026.
 
Exkurze studentů na náměšťské letecké základně

V druhé části dvoutýdenního důstojnického kurzu studentů třetích ročníků se kompletní skupina studentů oboru vojenské geografie a meteorologie pod vedením pana Ing. Hudce vydala na návštěvu 22. základny vrtulníkového letectva. Středem zájmu ovšem nebyly ani stroje, ani prostředí letiště, nýbrž stanoviště meteorologického pozorovatele, synoptika, řídící věž a meteorologická zahrádka. Cílem exkurze bylo především nahlédnout do praxe meteorologického pozorování, synoptické meteorologie a také jejich propojení s letištním personálem a piloty.

Důstojnický kurz studentů třetího ročníku

V reálném prostředí a v ne vždy příznivých podmínkách okusili základní geodetické činnosti studenti třetího ročníku oboru vojenská geografie a meteorologie v rámci odborné praxe. Nešlo o účelově vymyšlené úkoly, jejichž výsledky by zůstaly bez dalšího využití, nýbrž o získávání geodetických podkladů pro stavbu mostního provizoria v blízkosti Týna nad Vltavou, jehož stavba by se měla uskutečnit jako část cvičení IZS. Mezi základní úkoly studentů patřila široká škála činností, s nimiž se již setkali v průběhu studia, a které nyní byly prohloubeny v praxi. „ Ve většině cvičení během semestru jsme vzhledem k časové náročnosti neměli čas opustit prostředí Brna, a tudíž se toto měření stalo novou zkušeností pro nás pro všechny.“ zhodnotil nesporný přínos praxe čet. Patrik Smutný. 

Studentky doktorského studia se podílí na výzkumných záměrech katedry

Ve dnech 7. – 9. dubna 2014 se uskutečnilo v Brně a jeho okolí první společné zaměstnání UO Brno a NATO M&S CoE Rome (Modelling & Simulation Centre of Excellence). Odborníci z kateder ženijních technologií, komunikačních a informačních systémů a vojenské geografie a meteorologie Fakulty vojenských technologií spolu s italskými kolegy provedli společná měření řady objektů pomocí terestrického skeneru Leica HDS 7000. Za M&S CoE se zaměstnání zúčastnili mjr. Marco GIORGI, mjr. Pier Carmine BOSCO a wo. Giuseppe PICCIRILLO. Za katedru vojenské geografie a meteorologie se zaměstnání zúčastníly i studentky doktorského studijního programu.  

Měřická praxe studentů třetího ročníku 

V únoru 2014 v rámci poslední části důstojnického kurzu zahájili studenti třetího ročníku bakalářského studia oboru vojenské geografie a meteorologie práce na komplexním praktickém cvičení. Jeho cílem bylo připravit studenty na plnění praktických úkolů v rámci základních funkcí v geografické i meteorologické službě, případně i civilního zaměstnání. Studenti si tak při plnění zadaných úkolů vyzkoušeli role vedoucích malých skupin zodpovídajících za dílčí odborné úkoly a procvičili se v řadě činností souvisejících se sběrem a zpracováním dat. Završení praktického cvičení proběhlo ve dnech 12. až 16. května v rámci praktické části předmětu geografické a meteorologické zabezpečení

 

Studenti vojenské geografie a meteorologie absolvovali praktickou část důstojnického kurzu

Ve dnech 10. až 21. února 2014 studenti třetího ročníku bakalářského studia oboru vojenská geografie a meteorologie absolvovali praktickou část důstojnického kurzu - terénní cvičení a synoptické cvičení. První týden si studenti prakticky procvičili měření GPS, velkoměřítkové mapování a sběr geografických dat z leteckých snímků. Druhý týden byl zaměřen na analýzu synoptické situace a kódování zpráv SYNOP.

  

Hydrologie v praxi

Tak jako každý rok vyráží studenti druhého ročníku oboru vojenská geografie a meteorologie Fakulty vojenských technologií na praktické zaměstnání z hydrologie. Po zkušenostech z předchozích let, kdy jaro na Moravě bylo více než suché, jsme letošní zaměstnání plánovali na konec března, kdy se dají očekávat větší průtoky z tajícího sněhu. Meteorologické podmínky, které 26. 3. 2013 panovaly, ale také nebyly optimální, teplota pohybující se v rozmezí -3,5°C až 1°C, mírný východní vítr a sněhová pokrývka kolem 10 cm.

 

Ukázka použití UAV pro mapování mostních konstrukcí

Dne 14. března 2013 byla pro studenty a akademické pracovníky kateder Vojenské geografie a meteorologie a Ženijních technologií Fakulty vojenských technologií uspořádána firmou Geodis Brno ukázka použití malých bezpilotních letových prostředků (UAV) pro potřeby topografického a ženijního průzkumu, rychlé mapování zájmového území (zejména nepřístupných oblastí) a pro diagnostiku konstrukcí. Zaměstnání se uskutečnilo na řece Svratce mezi obcemi Rajhrad a Rajhradice. Sledovanými objekty bylo koryto řeky, jeho okolí, silniční most a těleso jezu.

 

Dne 23. dubna 2013 studenti druhého ročníku vojenského bakalářského studia oboru vojenská geografie a meteorologie FVT absolvovali praktickou výuku předmětu geodézie spolu se specialisty Oddělení geodetického zabezpečení Střediska geodézie, fotogrammetrie a monitoringu Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce.
 

 

Geografické a meteorologické zabezpečení HZS a orgánů veřejné správy

Dne 26. listopadu 2013 navštívili studenti pátého ročníku oboru Vojenské geografie a meteorologie pracoviště oddělení geografických informačních systémů (GIS) Krajského úřadu kraje Vysočina a pracoviště Hasičského záchranného sboru (HZS) Kraje Vysočina.
 
 
 
 

Studenti vojenské geografie a meteorologie cvičili v Jeseníkách

Ve dnech 22. a 23. května 2012 studenti třetího ročníku bakalářského studia oboru vojenská geografie a meteorologie absolvovali praktické terénní cvičení v rámci předmětu Vojenská geografie a ekologie. Cílovou oblastí byly nejvyšší partie Hrubého Jeseníku - zejména Praděd, Červenohorské sedlo, Keprník a Šerák.
 

 

 
​     

Za obsah stránky odpovídá Jaromír Čapek
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme