Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra vojenské geografie a meteorologie

UNOB.jpg

MOŽNOSTI STUDIA GEOGRAFIE A METEOROLOGIE NA UO​

Katedra vojenské geografie a meteorologie realizuje vzdělávání, vědeckou a expertní činnost v oblastech geografie, meteorologie, geografických informačních systémů a sběru prostorových dat s důrazem na obranu a bezpečnost.

Katedra garantuje tyto typy studia:

  • Geografické a meteorologické zpravodajství – vojenské pětileté magisterské studium;
  • Geografie a meteorologie pro obranu – civilní bakalářské studium;
  • Vojenská geografie a meteorologie – doktorské vojenské a civilní studium.

voj_stud.JPG           civ_stud.JPG       


 
ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ​


synop.png
Sběr prostorových dat
Určování polohy bodů pomocí terestrických a GNSS metod měření, zaměřování a vyrovnání geodetických sítí, zpracování leteckých měřických a družicových snímků, mapování geodetickými a bezkontaktními metodami.
Vojenská meteorologie
Meteorologická měření a pozorování, fyzika atmosféry, synoptická meteorologie, meteorologické informační systémy, družicová a radarová meteorologie, letecká meteorologie.


hydro.jpg
Kartografie a geoinformatika
Tvorba geoprostorových databází, matematické základy map, tvorba značkových klíčů, kartofrafické zpracování topografických a tematických map, geoprostorové analýzy, 2D a 3D vizualizace prostorových dat.
Vojenská geografie
Fyzickogeografická a socioekononická sféra, vojenské aspekty, regionální geografie krizových oblastí, hydrografie a hydrometrie vodstva, klimatologický systém a jeho komponenty, regionální klimatologie.
Za obsah stránky odpovídá Jaromír Čapek
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme