Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra vojenské geografie a meteorologie

MOŽNOSTI STUDIA GEOGRAFIE A METEOROLOGIE NA UO


Vojenské studium                                                 Civilní studium

                   

 

Odborné zaměření:
Geodézie, kartografie, fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, aplikovaná geoinformatika, geografické zabezpečení ozbrojených sil, synoptická meteorologie, vojenská meteorologie, klimatologie, meteorologické zabezpečení AČR. 

Pedagogické zaměření:
Výuka v oblastech geodézie, geofyzika a geodynamika, geodetická astronomie, družicové navigační systémy, stavební geodézie, kartografie, matematická kartografie, vojenská geografie, aplikovaná geoinformatika, mapování, fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, kartografická polygrafie, geografické a meteorologické zabezpečení ozbrojených sil, fyzika atmosféry, meteorologické přístroje a metody pozorování, synoptická meteorologie, letecká meteorologie, klimatologie, řízení a zabezpečení letového provozu.

Výzkumná činnost:
Základní směry výzkumu jsou orientovány především do oblasti aplikace nových poznatků z geodézie (včetně globální geodézie), kartografie, geoinformatiky, fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země v geografickém zabezpečení ozbrojených sil, klimatologie, synoptické meteorologie, meteorologických přístrojů, postupů a metod pozorování, zabezpečení meteorologických informací pro ozbrojené síly ČR, zejména pro letectvo.

Za obsah stránky odpovídá Jaromír Čapek
   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube