Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Navazující magisterské studium - vojenská geografie a meteorologie

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra vojenské geografie a meteorologie

Navazující magisterské studium - vojenská geografie a meteorologie

Obecné podrobnosti ke studiu řízení naleznete: zde

 

Cíle (charakteristika) studia studijního oboru

Hlavní cíl studia je připravit vojenského profesionála- magistra (civilního specialistu), odborníka v oblastech vojenské geografie a meteorologie, který má odborné znalosti pro poskytování kvalitních geografických a hydrometeorologických informací a služeb k zabezpečení potřeb obrany teritoria a zájmů ČR.

 

Profil absolventa studijního oboru:
 • je schopen samostatně řešit problémy a úkoly geografické a hydrometeorologické podpory na vyšších řídících úrovních Geografické služby AČR a Hydrometeorologické služby AČR
 • umí řídit a vést podřízené po stránce odborné, vojenské i společenské
 • je připraven kvalifikovaně organizovat a řídit geografickou a hydrometeorologickou podporu činností jednotek AČR ve všech druzích operací, jak na teritoriu ČR, tak i v rámci operací a misí NATOřízení a velení.

 

Hlavní studované předměty:
 • Družicová a radiolokační meteorologie
 • Klimatologie II.
 • Vojenská meteorologie
 • Projektování geoinformačních systémů
 • Fotogrammetrie a DPZ II.
 • Geodézie II.
 • Kartografie II.
 • Matematická kartografie
 • Termodynamika II.
 • Matematika
 • Fyzika
 • Anglický jazyk

 

Možnosti uplatnění absolventů:

Absolvent se může uplatnit především jako důstojník - manager GeoSl AČR a HMSl AČR. Magisterské vzdělání mu dává předpoklady pro řídící práci na vyšších stupních řízení obou služeb i k případnému doktorskému studiu v oblastech geografie, geodézie, kartografie a meteorologie.

Za obsah stránky odpovídá Jaromír Čapek
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme