Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Bakalářské studium - vojenské geografie a meteorologie

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra vojenské geografie a meteorologie

Bakalářské studium - vojenské geografie a meteorologie

Obecné podrobnosti ke studiu naleznete: zde

 

Cíle (charakteristika) studia studijního oboru:

Hlavní cíl studia je připravit vojenského profesionála (případně civilního specialistu) s důrazem na jeho znalosti v oblasti geografického a meteorologického zabezpečení. V průběhu studia se studenti seznámí s metodami sběru, zpracování, analýzy a prezentace informací o geografických a meteorologických objektech a jevech a s používanými postupy při geografickém a meteorologickém zabezpečení ozbrojených sil.

 

Profil absolventa studijního oboru:
  • má odborné znalosti pro poskytování geografických a hydrometeorologických informací
  • zná technologie zpracování geografických informací
  • zná teorie atmosférických procesů a klimatických jevů a jejich vlivu na lidskou činnost
  • umí vyhodnotit fyzickogeografické a socioekonomické poměry zájmových prostorů
  • umí pozorovat a měřit meteorologické prvky a jevy

 

Hlavní studované odborné předměty:

 

Předměty programového základu

Kromě odborných předmětů se v rámci programu studují i předměty programového základu:

 

Možnosti uplatnění absolventů:

Absolventi po tříměsíční odborné přípravě nastoupí na funkce redaktorů, náčelníků geografické služby brigád, analytiků terénních analýz, synoptiků na leteckých základnách a v odboru hydrometeorologického zabezpečení Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce (VGHMÚř). Mají předpoklady ke studiu navazujícího magisterského studia.

Za obsah stránky odpovídá Jaromír Čapek
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme