Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Výzkum

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra protivzdušné obrany

Výzkum

​​

Výzkum na katedře protivzdušné obrany

Výzkumná činnost katedry je zaměřena do oblasti návrhů, vývoje a použití systémů velení a řízení vzdušných sil s důrazem na pozemní protivzdušnou obranu. Katedra se podílí na řešení úkolů obranného výzkumu AČR v oblasti velení, řízení a výcviku, provozu a použití techniky pozemní PVO, v oblasti modelování a simulací procesů PVO a využití mobilních robotických systémů pro bojovou a obslužnou činnost.


Aktuálně řešené projekty

​​

Aplikovaný výzkum

2016 - 2020

Výzkum senzorických a řídicích systémů pro získání informační převahy na válčišti
„PROKVES“ (PRO Kateder Vojenských Elektrotechnických Systémů)​

Řešený projekt je orientován na výzkum v oblasti vojenských senzorických a řídicích systémů. Práce a výsledky budou směřovány k zabezpečení dalšího rozvoje schopností AČR jak v oblasti sběru informací, jejich analýzy a distribuce v reálném čase, tak i v oblasti integrované architektury senzorů a prostředků působení. Výzkum bude zaměřen zejména na vlastní systémy schopné působit na prostředky protivníka tak, aby bylo dosaženo požadovaných účinků jejich eliminace, včetně neletálních.

Cílem řešeného projektu je získáni nových informací, znalostí a schopností ve prospěch zejména Armády ČR, rezortu MO a bezpečnostního systém státu. Cíle bude dosaženo realizací výzkumu na katedrách Fakulty vojenských technologií s vojenskou elektrotechnickou orientací v oblasti vojenských senzorických a řídicích systémů. Cíl bude realizován ve třech dílčích oblastech zaměřených zejména do:

 1. pokročilých metod detekce a působení proti standardním i nestandardním vzdušným
 2. hrozbám,
 3. prostředků a metod elektromagnetického působení, ochrany a koexistence průzkumných senzorů,
 4. způsobů implementace moderních technologií do leteckých senzorických a řídicích systémů.

Specifický výzkum

2015

Řešení specifických problémů PVO se zaměřením na podporu výuky, výzkumu a experimentální činnosti studentů

Výzkumná činnost bude prováděna v oblastech několikaletého směřování pedagogické, výzkumné a experimentální činnosti katedry, a to zejména v oblastech:

 • kybernetických systémů uplatnitelných pro potřeby armády České republiky;
 • simulačních technologií pro tvorbu kybernetických systémů podporujících rozhodování velitelů prvků vzdušných sil;
 • prostředků počítačové podpory bojového velení a řízení jednotkám a útvarům PVO;
 • nových technologií při ochraně a obraně vojenských a civilních objektů;
 • technické podpory výuky předmětů stávajících a nových studijních programů katedry/fakulty (Dynamika řízení letu raket, Mechatronické systémy/Mechatronika a Operační a bojové použití vojska pozemní PVO).

Vyšším cílem řešení úkolů navrhovaného specifického výzkumu (SV), vycházejícího ze zákona č. 130/2002 Sb., je podpora výuky, výzkumu a experimentální činnosti studentů doktorského a magisterského studijního programu


Významné výsledky z minulosti katedry

Katedra protivzdušné obrany dosáhla v průběhu své dlouholeté existence celé řady úspěšných a vynikajících výsledků při řešení různorodých vědeckých úkolů v oblasti návrhů, vývoje a použití systémů velení a řízení vojsk vzdušných sil. Mezi nejvýznamnější vědecké úkoly patřily projekty Inteligentní systém podpory velení (ISPOVEL) - návrh automatizovaného systému velení a řízení bojové činnosti vzdušných sil a System of hybrid access reconassaince and control (SHARC) - návrh automatizovaného systému řízení bojové činnosti palebné jednotky PVO, který byl dopracován až do funkčního vzoru a ověřen na taktickém cvičení ve výcvikovém prostoru Doupov. Dále katedra zpracovala investiční studie v rozsahu operačního, systémového a technického náhledu na architekturu Deployable Squadron Operations Centre (DSQOC) - automatizovaného systému velení a řízení bojové činnosti letky taktického letectva v poli,  Squadron Operations Centre (SQOC) - automatizovaného systému velení a řízení bojové činnosti letky taktického letectva a Surface to Air Missile Operations Centre (SAMOC) - automatizovaného systému velení a řízení bojové činnosti protiletadlové raketové brigády.


Vědecká činnost katedry

Členové Katedry protivzdušné obrany jsou vedle bohaté publikační aktivity také pravidelnými účastníky vědeckých a odborných konferencí a seminářů nejen v České republice, ale i na Slovensku, ve Francii a dalších státech NATO. Katedra od roku 2000 každoročně pořádá konference PVO zaměřené na aktuální témata sil protivzdušné obrany, kterých se pravidelně účastní nejen vojenští odborníci z AČR, struktur NATO i ostatních armád NATO, ale i civilní specialisté z tuzemských a významných zahraničních firem ze států NATO.​

Za obsah stránky odpovídá Vadim Starý
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme