Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra protivzdušné obrany

O pracovišti

Aktuality


Poslední zvonění pro nadstavbové studium na Katedře systémů PVO
Vše někdy začíná a někdy končí… Studenti nadstavbového magisterského studia naší katedry začali svou cestu za inženýrským diplomem před dvěma lety. Ti pak, kteří prošli úskalími zkoušek jak všeobecných předmětů, tak specializace, se ve dnech 10. a 11. července 2018 postavili před státní zkušební komise, aby obhajobou svých diplomových prací a zodpovězením zkušebních otázek dovršili své úsilí na cestě k vytouženému akademickému titulu. Nebyla to cesta vždy zcela jednoduchá a řada z těch, kteří studium zahájili se ke státním zkouškám nepropracovala. >>>>
Příslušníci Fakulty vojenských technologií na cvičení Tobruq Legacy 2018
Na mezinárodním cvičení protivzdušné obrany Tobruq Legacy 2018, které se letos konalo na území Maďarska a Slovenska ve dnech 3. až 15. června za účasti vojáků z devatenácti zemí, nechyběli ani příslušníci Katedry systémů protivzdušné obrany, Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany, kteří zde byli součástí týmu hodnotitelů v rámci jednotek 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic. Kromě příslušníků stálého stavu UO se cvičení zúčastnil i student pátého ročníku oboru Automatizované systémy velení a řízení rotmistr Bc. Lukáš Oblouk, pro kterého byla možnost zúčastnit se tohoto cvičení jedním z vrcholů studia. >>>>
Konference protivzdušné obrany na UO Brno
TOBRUQ LEGACY AND FUTURE CAPABILITIES. I tak by se dala definovat idea, jež jako červená nit spojovala referáty devatenáctého ročníku konference protivzdušné obrany. Jeden z jejích garantů, ředitel sekce plánování schopností brigádní generál Jaromír Alan ve svém zahajujícím projevu vyzdvihl nejen význam dědictví, na které navazujeme, ale zejména schopnosti, ke kterým někdy prozatím pouze jen směřujeme. >>>>
Den otevřených dveří elektrotechnických oborů FVT
Dne 19. 3. 2018 byli na Fakultu vojenských technologií pozváni zájemci z řad studentů třetích a čtvrtých ročníků středních škol v Brně. Jednalo se o studenty a studentky 3. ročníku gymnázia Kapitána Jaroše a studenty 4. ročníku Střední školy technické a ekonomické, Brno, Olomoucká z oborů mechanik elektronik a informační technologie.>>>>
Starší >>>>

Vedoucí katedry

plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek

Profil katedry

Katedra protivzdušné obrany je jedním z vědecko-pedagogických pracovišť Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně. V současné době zde pracuje 7 pedagogů (1 profesor, 1 docent, 3​​ odborní asistenti, 1 asistent a 1 lektor) a 1 technický pracovník. Jejich náplní je příprava specialistů vojsk protivzdušné obrany (PVO) v akreditovaném magisterském studijním programu Vojenské technologie v modulu "Automatizované systémy velení a řízení​"​ a v doktorském studijním programu​​ Vojenské technologie obor Technická kybernetika a mechatronika.​​

​​
Protiletadlový komplet KUB

Odborné zaměření

Odborná činnost katedry je orientována na aplikaci systémových věd, operačního výzkumu, umělé inteligence, na použití simulátorů a trenažérů, dále na technickou problematiku systémů navedení a řízení raket země – vzduch.


Střelba protiletadlového kompletu KUB

Pedagogické zaměření

Kromě teoretických znalostí elektrotechnického charakteru je ve výuce kladen důraz na manažerskou problematiku, spojenou s použitím výpočetní techniky, řízením provozu automatizovaných systémů velení a řízení a na rozvoj techniky vojska pozemní PVO. Studium má interdisciplinární charakter – s důrazem na problematiku automatizace s elektrotechnickým zaměřením. Po absolvování oborového základu studenti procházejí předměty v oblastech řídících technologií, teorii bojového použití, velení a řízení systémů protivzdušné obrany. Absolventi této specializace pak pracují na místech velení a řízení protivzdušné obrany. 

ASVŘ Raccos
ASVŘ Raccos

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost katedry je zaměřena do oblasti návrhů, vývoje a použití systémů velení a řízení vzdušných sil. Katedra se podílí na řešení úkolů obranného výzkumu AČR v oblasti velení, řízení a výcviku, provozu a použití techniky protiletadlových raketových systémů, v oblasti modelování a simulací procesů PVO.

Za obsah stránky odpovídá Vadim Starý
​​​​​​

Konzultační činnost pro studenty​pplk. Ing.
Jan Farlík, Ph.D.
​Kdykoli po tel. domluvě
alc: 442511 mob: 724692570
​Organizuje pedagogickou službu, poskytuje informace studentům o tom, kdy a kam mohou přijít, organizuje dny otevřených dveří


kpt. Ing.

Josef Časar, Ph.D.
Každý čtvrtek 14,30 až 16,00​
alc: 443795
​Vykonává pedagogickou službu, organizuje studentskou tvůrčí činnost, řídí pedagogické vedoucí učitele čet

npor. Ing. Vadim Starý
Každý první týden v měsíci v úterý
13,30 až 16,00
alc: 443675
Vykonává pedagogickou službu

   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube