Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra systémů PVO

O pracovišti

Aktuality

Den otevřených dveří elektrotechnických oborů FVT
Dne 19. 3. 2018 byli na Fakultu vojenských technologií pozváni zájemci z řad studentů třetích a čtvrtých ročníků středních škol v Brně. Jednalo se o studenty a studentky 3. ročníku gymnázia Kapitána Jaroše a studenty 4. ročníku Střední školy technické a ekonomické, Brno, Olomoucká z oborů mechanik elektronik a informační technologie.>>>>

Studenti Univerzity obrany se během studia mohou účastnit vojenských cvičení i stáží
Strakonický 25. protiletadlový raketový pluk motivuje studenty ke studiu na Univerzitě obrany v Brně. Spolupracuje proto s tamní Katedrou systémů protivzdušné obrany, aktivně se zapojuje do dnů otevřených dveří a budoucím vojákům při této příležitosti přibližuje podstatu protiletadlového raketového vojska. >>>>

Den otevřených dveří ve znamení "protiletadlovců"
Dne 7.12.2017 se Univerzita obrany v Brně otevřela nejen novým zájemcům o studium, ale i široké veřejnosti. Novinkou byla účast příslušníků z 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic, kteří přijali pozvání pplk. Farlíka, zastupujícího vedoucího Katedry systémů PVO. >>>>

Spolupráce kateder FVT s ČVUT
Ve dnech 23. až 24. října 2017 se uskutečnilo na Katedře letectva a letecké techniky, za pomoci Katedry systémů PVO, měření fyziologických parametrů studentů UO v Brně během výcviku na simulačním prostředí letového provozu. V permanenci tak byly kabiny letadel, simulátor letových provozních služeb – řídící věž pro prostředí ŘLP a simulátor letištního technického zabezpečení pro přípravu leteckého pozemního personálu. >>>>

Vedoucí katedry

plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek

Profil katedry

Katedra systémů protivzdušné obrany je jedním z vědecko-pedagogických pracovišť Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně. V současné době zde pracuje 9 pedagogů (1 profesor, 1 docent, 6​​ odborných asistentů, 1 asistent) a 1 technický pracovník. Její náplní je příprava specialistů vojsk protivzdušné obrany (PVO) v akreditovaném magisterském studijním programu Vojenské technologie v modulu "Automatizované systémy velení a řízení​"​ a v doktorském studijním programu​​ Vojenské technologie obor Technická kybernetika a mechatronika.​​

​​
Protiletadlový komplet KUB

Odborné zaměření

Odborná činnost katedry je orientována na aplikaci systémových věd, kybernetiky, mechatroniky, operačního výzkumu, umělé inteligence, na použití simulátorů, trenažérů, mechatronických a robotických zbraňových a obslužných systémů, na technickou problematiku systémů navedení a řízení raket země – vzduch.


Střelba protiletadlového kompletu KUB

Pedagogické zaměření

Kromě teoretických znalostí elektrotechnického charakteru je ve výuce kladen důraz na manažerskou problematiku, spojenou s použitím výpočetní techniky, řízením provozu automatizovaných systémů velení a řízení a na rozvoj techniky vojska pozemní PVO. Studium má interdisciplinární charakter – s důrazem na problematiku automatizace s elektrotechnickým zaměřením. Po absolvování oborového mechatronického základu studenti procházejí předměty v oblastech řídících technologií, teorii bojového použití, velení a řízení systémů protivzdušné obrany, teorii simulace a robotických systémů. Absolventi této specializace pak pracují na místech velení a řízení protivzdušné obrany. 

ASVŘ Raccos
ASVŘ Raccos

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost katedry je zaměřena do oblasti návrhů, vývoje a použití systémů velení a řízení vzdušných sil. Katedra se podílí na řešení úkolů obranného výzkumu AČR v oblasti velení, řízení a výcviku, provozu a použití techniky protiletadlových raketových systémů, v oblasti modelování a simulací procesů PVO a využití mobilních mechatronických systémů a robotických systémů pro bojovou a obslužnou činnost.


Robotický systém z výzkumu na katedře

Za obsah stránky odpovídá Vadim Starý
​​​​​​

Konzultační činnost pro studenty​pplk. Ing.
Jan Farlík, Ph.D.
​Kdykoli po tel. domluvě
alc: 442511 mob: 724692570
​Organizuje pedagogickou službu, poskytuje informace studentům o tom, kdy a kam mohou přijít, organizuje dny otevřených dveří


kpt. Ing.

Josef Časar, Ph.D.
Každý čtvrtek 14,30 až 16,00​
alc: 443795
​Vykonává pedagogickou službu, organizuje studentskou tvůrčí činnost, řídí pedagogické vedoucí učitele čet

npor. Ing. Vadim Starý
Každý první týden v měsíci v úterý
13,30 až 16,00
alc: 443675
Vykonává pedagogickou službu

   
© 2017 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube