Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra systémů PVO

O pracovišti

Aktuality


Den otevřených dveří ve znamení "protiletadlovců"
Dne 7.12.2017 se Univerzita obrany v Brně otevřela nejen novým zájemcům o studium, ale i široké veřejnosti. Novinkou byla účast příslušníků z 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic, kteří přijali pozvání pplk. Farlíka, zastupujícího vedoucího Katedry systémů PVO. >>>>

Spolupráce kateder FVT s ČVUT
Ve dnech 23. až 24. října 2017 se uskutečnilo na Katedře letectva a letecké techniky, za pomoci Katedry systémů PVO, měření fyziologických parametrů studentů UO v Brně během výcviku na simulačním prostředí letového provozu. V permanenci tak byly kabiny letadel, simulátor letových provozních služeb – řídící věž pro prostředí ŘLP a simulátor letištního technického zabezpečení pro přípravu leteckého pozemního personálu. >>>>
Cvičení Clear Sky zaměstnalo vojáky ztrátou spojení s pilotem i výpadkem elektřiny
Plnění úkolů ochrany vzdušného prostoru České republiky v podmínkách krize a otevřeného konfliktu. To byl hlavní cíl cvičení nazvaného Clear Sky 2017, které se v tomto týdnu uskutečnilo u 26. pluku velení, řízení a průzkumu v Brandýse nad Labem. Centrem cvičení byly prostory 261. střediska řízení a uvědomování, simulovaná činnost ale probíhala na všech místech stálé dislokace jednotek pluku, tedy téměř ve všech krajích Čech a Moravy. >>>>

Fakulta vojenských technologií na mezinárodním cvičení Tobruq Legacy 2017
Ve dnech 10. až 22. července 2017 se již potřetí konalo na území Evropy mezinárodní cvičení pozemní protivzdušné obrany Tobruq Legacy 2017, letos probíhající ve třech aliančních státech – Česká republika, Rumunsko a Litva. Cvičení se opět jako hodnotitelé (tzv. evaluátoři) účastnili příslušníci Fakulty vojenských technologií, Katedry systémů PVO. Navíc se letos podařilo umístit do týmu pozorovatelů i studenty čtvrtého a pátého ročníku oboru Automatizované systémy velení a řízení. >>>>

Vedoucí katedry

plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek

Profil katedry

Katedra systémů protivzdušné obrany je jedním z vědecko-pedagogických pracovišť Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně. V současné době zde pracuje 9 pedagogů (1 profesor, 1 docent, 6​​ odborných asistentů, 1 asistent) a 1 technický pracovník. Její náplní je příprava specialistů vojsk protivzdušné obrany (PVO) v akreditovaném magisterském studijním programu Vojenské technologie v modulu "Automatizované systémy velení a řízení​"​ a v doktorském studijním programu​​ Vojenské technologie obor Technická kybernetika a mechatronika.​​

​​
Protiletadlový komplet KUB

Odborné zaměření

Odborná činnost katedry je orientována na aplikaci systémových věd, kybernetiky, mechatroniky, operačního výzkumu, umělé inteligence, na použití simulátorů, trenažérů, mechatronických a robotických zbraňových a obslužných systémů, na technickou problematiku systémů navedení a řízení raket země – vzduch.


Střelba protiletadlového kompletu KUB

Pedagogické zaměření

Kromě teoretických znalostí elektrotechnického charakteru je ve výuce kladen důraz na manažerskou problematiku, spojenou s použitím výpočetní techniky, řízením provozu automatizovaných systémů velení a řízení a na rozvoj techniky vojska pozemní PVO. Studium má interdisciplinární charakter – s důrazem na problematiku automatizace s elektrotechnickým zaměřením. Po absolvování oborového mechatronického základu studenti procházejí předměty v oblastech řídících technologií, teorii bojového použití, velení a řízení systémů protivzdušné obrany, teorii simulace a robotických systémů. Absolventi této specializace pak pracují na místech velení a řízení protivzdušné obrany. 

ASVŘ Raccos
ASVŘ Raccos

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost katedry je zaměřena do oblasti návrhů, vývoje a použití systémů velení a řízení vzdušných sil. Katedra se podílí na řešení úkolů obranného výzkumu AČR v oblasti velení, řízení a výcviku, provozu a použití techniky protiletadlových raketových systémů, v oblasti modelování a simulací procesů PVO a využití mobilních mechatronických systémů a robotických systémů pro bojovou a obslužnou činnost.


Robotický systém z výzkumu na katedře

Za obsah stránky odpovídá Vadim Starý
​​​​​​

Konzultační činnost pro studenty​pplk. Ing.
Jan Farlík, Ph.D.
​Kdykoli po tel. domluvě
alc: 442511 mob: 724692570
​Organizuje pedagogickou službu, poskytuje informace studentům o tom, kdy a kam mohou přijít, organizuje dny otevřených dveří


kpt. Ing.

Josef Časar, Ph.D.
Každý čtvrtek 14,30 až 16,00​
alc: 443795
​Vykonává pedagogickou službu, organizuje studentskou tvůrčí činnost, řídí pedagogické vedoucí učitele čet

npor. Ing. Vadim Starý
Každý první týden v měsíci v úterý
13,30 až 16,00
alc: 443675
Vykonává pedagogickou službu

   
© 2017 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube