Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra systémů PVO

O pracovišti

Aktuality

Konference protivzdušné obrany na UO Brno
TOBRUQ LEGACY AND FUTURE CAPABILITIES. I tak by se dala definovat idea, jež jako červená nit spojovala referáty devatenáctého ročníku konference protivzdušné obrany. Jeden z jejích garantů, ředitel sekce plánování schopností brigádní generál Jaromír Alan ve svém zahajujícím projevu vyzdvihl nejen význam dědictví, na které navazujeme, ale zejména schopnosti, ke kterým někdy prozatím pouze jen směřujeme. >>>>
Den otevřených dveří elektrotechnických oborů FVT
Dne 19. 3. 2018 byli na Fakultu vojenských technologií pozváni zájemci z řad studentů třetích a čtvrtých ročníků středních škol v Brně. Jednalo se o studenty a studentky 3. ročníku gymnázia Kapitána Jaroše a studenty 4. ročníku Střední školy technické a ekonomické, Brno, Olomoucká z oborů mechanik elektronik a informační technologie.>>>>

Studenti Univerzity obrany se během studia mohou účastnit vojenských cvičení i stáží
Strakonický 25. protiletadlový raketový pluk motivuje studenty ke studiu na Univerzitě obrany v Brně. Spolupracuje proto s tamní Katedrou systémů protivzdušné obrany, aktivně se zapojuje do dnů otevřených dveří a budoucím vojákům při této příležitosti přibližuje podstatu protiletadlového raketového vojska. >>>>

Den otevřených dveří ve znamení "protiletadlovců"
Dne 7.12.2017 se Univerzita obrany v Brně otevřela nejen novým zájemcům o studium, ale i široké veřejnosti. Novinkou byla účast příslušníků z 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic, kteří přijali pozvání pplk. Farlíka, zastupujícího vedoucího Katedry systémů PVO. >>>>

Vedoucí katedry

plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek

Profil katedry

Katedra systémů protivzdušné obrany je jedním z vědecko-pedagogických pracovišť Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně. V současné době zde pracuje 9 pedagogů (1 profesor, 1 docent, 6​​ odborných asistentů, 1 asistent) a 1 technický pracovník. Její náplní je příprava specialistů vojsk protivzdušné obrany (PVO) v akreditovaném magisterském studijním programu Vojenské technologie v modulu "Automatizované systémy velení a řízení​"​ a v doktorském studijním programu​​ Vojenské technologie obor Technická kybernetika a mechatronika.​​

​​
Protiletadlový komplet KUB

Odborné zaměření

Odborná činnost katedry je orientována na aplikaci systémových věd, kybernetiky, mechatroniky, operačního výzkumu, umělé inteligence, na použití simulátorů, trenažérů, mechatronických a robotických zbraňových a obslužných systémů, na technickou problematiku systémů navedení a řízení raket země – vzduch.


Střelba protiletadlového kompletu KUB

Pedagogické zaměření

Kromě teoretických znalostí elektrotechnického charakteru je ve výuce kladen důraz na manažerskou problematiku, spojenou s použitím výpočetní techniky, řízením provozu automatizovaných systémů velení a řízení a na rozvoj techniky vojska pozemní PVO. Studium má interdisciplinární charakter – s důrazem na problematiku automatizace s elektrotechnickým zaměřením. Po absolvování oborového mechatronického základu studenti procházejí předměty v oblastech řídících technologií, teorii bojového použití, velení a řízení systémů protivzdušné obrany, teorii simulace a robotických systémů. Absolventi této specializace pak pracují na místech velení a řízení protivzdušné obrany. 

ASVŘ Raccos
ASVŘ Raccos

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost katedry je zaměřena do oblasti návrhů, vývoje a použití systémů velení a řízení vzdušných sil. Katedra se podílí na řešení úkolů obranného výzkumu AČR v oblasti velení, řízení a výcviku, provozu a použití techniky protiletadlových raketových systémů, v oblasti modelování a simulací procesů PVO a využití mobilních mechatronických systémů a robotických systémů pro bojovou a obslužnou činnost.


Robotický systém z výzkumu na katedře

Za obsah stránky odpovídá Vadim Starý
​​​​​​

Konzultační činnost pro studenty​pplk. Ing.
Jan Farlík, Ph.D.
​Kdykoli po tel. domluvě
alc: 442511 mob: 724692570
​Organizuje pedagogickou službu, poskytuje informace studentům o tom, kdy a kam mohou přijít, organizuje dny otevřených dveří


kpt. Ing.

Josef Časar, Ph.D.
Každý čtvrtek 14,30 až 16,00​
alc: 443795
​Vykonává pedagogickou službu, organizuje studentskou tvůrčí činnost, řídí pedagogické vedoucí učitele čet

npor. Ing. Vadim Starý
Každý první týden v měsíci v úterý
13,30 až 16,00
alc: 443675
Vykonává pedagogickou službu

   
© 2017 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube