Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Doktorské studium

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra protivzdušné obrany

Doktorské studium

Katedra systémů PVO nabízí doktorské studium v akreditovaném studijním oboru "Technická kybernetika a mechatronika" studijního programu "Vojenské technologie" v oborových modulech:

  • Robotické a mechatronické systémy;
  • Řídící a simulační technologie;
  • Systémy velení a řízení.

 

Studium je nabízeno ve dvou formách:

  • prezenční - tříleté studium;
  • kombinované - tříleté studium.

 

Student během svého studia studuje podle individuálního studijního plánu ve 3 (v prezenčním studiu), nebo ve 4 semestrech (v kombinovaném studiu), v rozsahu 630 hodin, v nichž absolvuje předměty teoretického základu, vybrané předměty aplikovaného základu, oborové předměty a 2 cizí jazyky, zakončené zápočtem a semestrální zkouškou. Po ukončení všech zkoušek absolvuje státní doktorskou zkoušku, při níž prokáže své odborné znalosti a obhájí koncepci své disertační práce. Po úspěšném absolvování státní doktorské zkoušky student zpracuje svou disertační práci, kterou obhajuje před určenou komisí. Po úspěšné obhajobě je studentovi přiznán titul "doktor" (zkratka "Ph.D." za jménem).

 

Absolvent doktorského studia je připraven řešit úlohy spojené s analýzou, projektováním, testováním a prognózováním trendů vývoje systémů velení a řízení a robotických systémů. Bude také schopen řídit týmy pracovníků, zabývající se výzkumem a vývojem. Součástí vzdělání je i příprava absolventa k tomu, aby se mohl uplatnit i v systému vzdělávání příslušných specialistů.

Za obsah stránky odpovídá Vadim Starý
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme