Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Magisterské nástavbové studium

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra protivzdušné obrany

Magisterské nástavbové studium

​​

Obsah magisterského studia

(Po absolvování bakalářského studia.)

 

 Délka studia:  2 roky
 Kvalifikace:  Vysokoškolská
 Titul:  Inženýr (Ing.)

 

Cíle studia studijního oboru

Cílem studia v navazujícím magisterském studijním programu „Vojenské technologie“, v oboru „Automatizované systémy velení a řízení“, je připravit vojenské odborníky v oblasti provozu, tech​nické údržby a bojového použití systémů velení a řízení PVO, raketových zbraňových systémů PLRV/PLV a simulátorových systémů a trenažérů. V odborných předmětech, které navazují na předměty programového i aplikovaného základu a kvalitativně rozšiřují znalosti získané v bakalářském studiu, je jim objasněna architektura, principy a algoritmy činnosti SVŘ PVO, principy konstrukce a činnosti soudobých i perspektivních protiletadlových raketových zbraňových systémů s důrazem na jejich bojové použití. Studium vytváří předpoklady pro výkon velitelských a technických funkcí na vyšších organizačních stupních ve vzdušných silách.

Profil absolventa studijního oboru

Absolvent, vojenský profesionál s magisterským vzděláním technicko - manažerského zaměření, je schopen po absolvování studia samostatně řešit a analyzovat problémy velení a řízení jednotek na stupni rota, štáb útvaru a svazku PVO a vést podřízené po stránce odborné a vojenské. Je vzděláván, v souladu s požadavky na vojenského profesionála, v duchu vlastenectví, demokracie, humanismu a občanské odpovědnosti, s politickým, právním a kulturním rozhledem.

Studenti jsou vedeni k uplatňování moderních vědecko-technických poznatků jak z oboru, tak i poznatků z moderní teorie řízení pro samostatné řešení problematiky provozu, technické údržby a bojového použití systémů velení a řízení PVO, raketových zbraňových systémů PLRV/PLV a simulátorových systémů a trenažérů. Studium zabezpečí jazykovou připravenost absolventů potřebnou pro výkon funkcí v rámci AČR i NATO.

Absolvent se může uplatnit především jako důstojník vojsk PVO. Získá předpoklady k studiu doktorského studijního programu. Po skončení aktivní vojenské služby naleznou absolventi studijního oboru "Automatizované systémy velení a řízení uplatnění v civilním sektoru jako provozní specialisté v oborech souvisejících s výpočetní, radiolokační, přístrojovou a automatizační technikou, jako řídící pracovníci na nižších podnikových úrovních, nebo při výchově středních elektrotechnických specialistů.

Absolvent je schopen ústní i písemné komunikace na běžná i odborná témata v civilním i vojenském kontextu a rozumí středně obtížným obecným a odborným textům v psané i mluvené podobě. Je schopen aplikovat řečové dovednosti v cizojazyčném akademickém prostředí. Úroveň všech řečových dovedností odpovídá deskriptorům normy NATO STANAG 6001, SLP 3333.

 

Studijní obor obsahuje dva studijní moduly
  • Systémy velení a řízení v protivzdušné obraně (SVŘ)
  • Technické zabezpečení systémů velení a řízení a mechatroniky (TZ SVŘM)
Za obsah stránky odpovídá Vadim Starý
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme