Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Laboratoře

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra systémů PVO

Laboratoře

​​


Katedra systémů PVO má pro zabezpečení výuky vybudovanou bohatou laboratorní základnu. Její laboratoře jsou určeny pro výzkum, vývoj a zajištění výuky jak v oblasti automatizovaných systémů velení a řízení, tak i robotických systémů.

Laboratoř kooperativní robotiky  slouží pro výuku a výzkum v oblasti robotických a mechatronických systémů. Disponuje množstvím různých programovatelných platforem. Pro potřeby vědy a výzkumu je zde k dispozici moderní 3D tiskárna - Profi3DMaker. Probíhá zde také vývoj a testování UAV a UGV prostředků.

laboratore.png

Vývojová laboratoř ASVŘ slouží pro výzkum a vývoj automatizovaných systémů velení a řízení v PVO. Laboratoř slouží i pro zajištění výuky systémů Sektor-VS,  ALS-2, SFDC a ŠIS. Laboratoř je využívána k modelování a simulaci bojové činnosti pozemní PVO v prostředí MAK Technologies.

Laboratoř prvků automatického řízení - Na speciálních přípravcích se v laboratoři provádí úlohy měření prvků automatického řízení - pohonů, senzorů a řídících systémů.

Laboratoř automatického řízení a mechatroniky - V laboratoři se realizují laboratorní úlohy z předmětu automatického řízení. Jsou zde řešeny úlohy určování stability, kvality a přesnosti na elektrické a pneumatické části stavebnice FEEDBACK. Místnost je vybavena didaktickými pomůckami pro cvičení teoretické části výše uvedených speciálních úloh.Laboratoř robotiky je využívána k praktické výuce základů automatického řízení na robotnickém systému APR 2,5, manipulačním systému SAI 1126 MAP 205 a kráčejících robotických systémů. V laboratoři se realizují diplomové a bakalářské práce z oblasti řízení robotických systémů.

Laboratoř umělé inteligence je určena pro analýzu a simulaci inteligentních systémů, pro demonstraci principů umělé inteligence a inteligentního řízení na číslicových počítačích. Studenti pod vedením pedagogů zde pracují na výzkumu a vývoji speciá​lních znalostních a expertních systémů.

Mimo uvedené laboratoře katedra využívá k výuce i specializované učebny:

Speciální učebna výpočetní techniky slouží k výuce využití výpočetní techniky ve štábní službě vojsk PVO, instalace a správy počítačových sítí systémů C4I2 a vývoji real-time systémů modelování a simulace PVO v prostředí MAK Technologies.

Audiovizuální učebna slouží nejen k zajištění využití multimediální výuky v procesu výuky odborných předmětů, ale i pro vývoj real-time systémů modelování a simulace PVO k zajištění provádění válečné hry.

Specializovaná internetová učebna slouží posluchačům pro oddělený přístup na internet, z důvodů ochrany utajovaných skutečností.

Katedra systémů PVO disponuje mimo napojení na univerzitní počítačovou síť s přístupem na internet (100 Mb/s) a napojení na celoarmádní datovou síť i vlastními lokálními okruhy počítačových sítí - optickým okruhem (1 Gb/s) a metalickým okruhem (100 Mb/s), s vlastními servery, umožňujícími mimo jiné i vývoj prostředí pro provádění válečných her v PVO a zajištění lokální elektronické výuky (e-learning).

Za obsah stránky odpovídá Vadim Starý
   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube