Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Výuka

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace

Výuka

 
 

Katedra radiolokace zabezpečuje, resp. podílí se na výuce v několika studijních programech Fakulty vojenských technologií. 

Magisterské studium

Magisterské studium je realizováno v souvislém pětiletém magisterském studijním programu Vojenské technologie, který obsahuje tzv. studijní modul Radiolokace a elektronický boj. Výuka v tomto studiu je rozdělena do tří částí. První částí je tzv. teoretický základ, kde jsou studovány předměty jako matematika, fyzika, atd. Na tento blok studia navazuje tzv. aplikovaný základ, kde se studenti zabývají problematikou elektrotechniky, elektroniky, elektronických součástek či měření elektrických veličin. Na závěr studia pak následuje skupina tzv. oborových předmětů, které profilují vlastní obor. Mezi tyto předměty patří teorie radiolokace, mikrovlnné antény, radiolokační signály, apod. Tyto oborové předměty jsou vyučovány výhradně silami katedry v našich učebnách a laboratořích. Studium v tomto studijním programu je určeno výhradně pro studenty vojáky a je ukončeno získáním titulu Inženýr. Tento typ studia je možné absolvovat pouze v prezenční formě.


Navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium je realizováno v dvouletém studijním programu Vojenské technologie, v oboru Radiolokace. Jeho struktura je opět členěna na části teoretického a aplikovaného základu a na část oborových předmětů. Studium v tomto studijním programu je určeno jak pro studenty vojáky, tak i pro civilní studenty a je ukončeno získáním titulu Inženýr. Tento typ studia je možné absolvovat v prezenční i kombinované formě.


Bakalářské studium

Katedra zabezpečuje i část výuky v multioborovém studijním programu Technologie pro obranu a bezpečnost, ve studijním oboru Technologie pro ochranu osob a majetku. Tento bakalářský studijní program je explicitně určen pro civilní studenty a je ukončen získáním titulu Bakálář. Tento typ studia je možné absolvovat pouze v prezenční formě.


Doktorské studium
 
Katedra radiolokace se také podílí na výuce v doktorské studijním programu Vojenské technologie, ve studijním oboru Elektronické systémy a zařízení. Studium je možné realizovat v prezenční nebo kombinované formě, se standardní dobou studia tři roky. Studium je ukončeno získáním titulu Ph.D. a je možné ho absolvovat v prezenční i kombinované formě.
 
 
Další podrobné informace o nabízených studijních programech (včetně rozsahu jednotlivých vyučovaných předmětů a jejich examinaci) můžete nalézt na níže uvedených odkazech.
 

Studijní plán magisterského studijního programu Vojenské technologie

Studijní plán navazujícího magisterského studijního programu Vojenské technologie

Studijní plán bakalářského studijního programu Technologie pro obranu a bezpezpečnost

Studijní plán doktorského studijního programu Vojenské technologie


 
 
 
 
Za obsah stránky odpovídá René Križan
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme