Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Učebny a laboratoře

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace

Učebny a laboratoře

 
Kde nás najdete
 
Všechny učebny a laboratoře naší katedry se nachází v areálu Kasáren Černá Pole, a to v budovách číslo 4, 5 a 8, které jsou na mapě areálu označeny písmeny A, B a C. V těchto prostorech je realizována veškerá výuka garantovaná naší katedrou.
 


 Učebny
 
Katedra radiolokace disponuje několika učebnami s kapacitou od 10 do 25 studentů. Všechny učebny jsou standardně vybaveny promítacím plátnem, dataprojektorem, keramickou tabulí a připojením k internetu. Převážná část učeben je umístěna na budovách 4 a 5.
 

 

 Laboratoře
 
Katedra radiolokace pro zabezpečení laboratorních cvičení, měření nebo realizaci závěrečných prací studentů disponuje dostatečným počtem laboratorních měřících přístrojů a vybavení. Veškeré toto vybavení je umístěno v několika samostatných laboratořích, které jsou umístěny v budově číslo 4. 
 
 

 

LABORATOŘ IMPULSOVÉ TECHNIKY A PŘIJÍMAČŮ
 
 

Laboratoř obsahuje nezbytné vybavení pro zabezpečení výuky spojené s nízkofrekvenčními obvody používanými v radiolokační technice a systémech elektronického boje a systémů radiolokačních a radiotechnických přijímačů. V oblasti impulsové techniky slouží zejména k měření zpožďovacích vedení, generátorů signálů, klopných obvodů, apod. Z hlediska přijímačů zde lze provádět měření jejich základních parametrů, ladění jednotlivých sub-bloků, atd. Je vybavena sadou zdrojů, analogových a digitálních osciloskopů, funkčních generátorů, spektrálních analyzátorů různých kmitočtových pásem apod.

 

    

LABORATOŘ MIKROVLNNÉ TECHNIKY A ANTÉN
 
Laboratoř mikrovlnné techniky je určena k měření základních parametrů a charakteristik mikrovlnných tras, generátorů mikrovlnné elektromagnetické energie a antén. Je vybavena ucelenou sadou mikrovlnných prvků (vlnovody, směrové odbočnice, atenuátory) a zdrojů mikrovlnné energie (vakuových i polovodičových), které plně pokrývají rozsah výuky této problematiky v oboru Radiolokace.
 
                              
  ANECHOICKÁ KOMORA
 
 
Anechoická (bezodrazná) komora je určena k automatickému měření 3D charakteristik antén až do kmitočtu 18GHz. Je vybavena dálkově řízeným polohovacím zařízením, generátorem vysokofrekvenčního signálu, měřičem výkonu a sadou měrných antén. Toto zařízení je určeno jak pro zabezpečení výuky, tak i pro zabezpečení realizace závěrečných prací studentů nebo řešení dílčích částí vědeckých úkolů katedry.  
 
 
LABORATOŘ VÝKONOVÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH ZBRANÍ


Laboratoř výkonových elektromagnetických polí je určena k měření základních parametrů a charakteristik výkonových elektromagnetických generátorů. Dále se zde dají provádět testy elektromagnetické kompatibility jednotlivých zařízení. Je vybavena generátory výkonových elektromagnetických polí a v současné době se pracuje na kalorimetrických metodách zjišťování výkonových elektromagnetických polí. Do prací a výzkumů jsou zapojování i studenti oboru.


 


Mechanická a elektrotechnická dílna

Pro realizaci jednoduchých elektrických obvodů, mechanických dílů, apod. má katedra k dispozici mechanickou a elektrotechnickou dílnu, která je vybavena základním nářadím, nástroji a materiálem. Toto dílna je mimo jiné určena pro zabezpečení realizace praktických částí závěrečných prací studentů oboru.

 
Za obsah stránky odpovídá René Križan
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme