Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra radiolokace

O pracovišti


 


Profil katedry
 

Katedra radiolokace je jedním z pracovišť Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně. V současné době zde pracuje 12 pedagogů a 1 technický pracovník. Hlavním úkolem katedry je příprava vojenských specialistů v oblasti radiolokace, elektronického průzkumu a elektronického boje, což je realizováno výukou v magisterském,  navazujícím magisterském a doktorském studijním programu. Katedra se také podílí na výuce multioborového studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost, který je určen zejména pro civilní studenty. Katedra radiolokace se skládá ze dvou odborných skupin:

  • Skupina radiolokace
  • Skupina elektronického boje
a všechna pracoviště katedry jsou v současné době umístěna v areálu Kasáren Černá Pole, Třída generála Píky 2, Brno.
 
Zaměření studia na katedře
 

Odborné zaměření katedry je obecně orientováno do oblasti radiotechniky s důrazem položeným na vojenské aplikace v oblastech radarových technologií, pasivních průzkumných systémů či technologií elektronického boje. Studium této odborné problematiky navazuje na elektrotechnický základ (obdobný jako na jiných katedrách či ústavech všech elektrotechnických fakult) a obsahuje právě to, čím jsou výše uvedené oblasti specifické. Jde například o problematiku vysokofrekvenčních zařízení, mikrovlnných antén, zpracování radiotechnických signálů, zobrazovacích zařízení, elektromagnetických zbraní, apod. a to jak pro vojenské aplikace, tak i pro civilní využití.

 

Katedra radiolokace je jediným pedagogickým pracovištěm v České republice, které se uceleně zabývá výukou problematiky radiolokace a elektronického boje v celé její šířce. Studium je realizováno jako 5-ti leté magisterské (pouze prezenční) a navazující magisterské (prezenční i kombinované) ve studijním oboru, resp. modulu Radiolokace. Je otevřeno jak vojenským, tak i civilním studentům. Civilní studenti, případně i cizinci, studují za stejných podmínek jako na každé jiné civilní škole, tedy bez závazků k armádě. V tomto případě jsou jejich studijní plány oproti vojákům mírně modifikovány. Více informací o struktuře studia a jednotlivých vyučovaných předmětech naleznete v záložce Výuka. Katedra má také připravenu celou řadu programů v rámci celoživotního vzdělávání příslušníků AČR a taktéž nabízí školení tuzemských i zahraničních vojenských specialistů v účelových a odborných kurzech.

 

V rámci studia oboru se naši studenti setkávají jak s nezbytnou teorií, tak i s praktickým řešením mnoha technických úkolů. Tato kombinace teoretických znalostí a praktických dovedností jim výrazně usnadňuje nalezení dobrého uplatnění nejenom v armádě, ale i v civilní sféře. Vhodnou ukázkou spojení teoretické a praktické výuky jsou závěrečné práce našich absolventů.  

 
Vojenští absolventi katedry jsou připraveni pro technické nebo manažerské funkce u útvarů a zařízení AČR a Vojenského zpravodajství. Civilní absolventi se mohou uplatnit v manažerských a technických funkcích podniků pracujících v oblasti radiokomunikací, radiolokace nebo obecně radiotechniky.

 
Zaměření výzkumné činnosti katedry
 

Výzkum, experimentální vývoj a inovace jsou prováděny zaměstnanci katedry zejména v oblastech:

  • Radiolokace
  •  Pasivních průzkumných systémů
  •  Systémů elektronického boje
 

Jedná se zejména o řešení úkolů v rámci vědeckých projektů, či expertní a oponentskou činnost ve prospěch Ministerstva obrany a jiných subjektů. Výsledky vědecké činnosti pracovníků katedry jsou jak v teoretické rovině (Publikace v odborných časopisech nebo příspěvky na konferencích), tak i v praktické rovině (funkční vzory, ověřené technologie). Příslušníci katedry také pracují ve prospěch výborů NATO pro oblast systémů řízení a velení vzdušných sil a zapojují se do činnosti pracovních týmů RTA NATO v oblasti elektronického průzkumu a elektronického boje. V rámci řešení vědeckých úkolů katedra také navázala spolupráci s jinými vysokoškolskými pracovišti a společnostmi zabývajícími se příbuznou problematikou.

 

 

 
Za obsah stránky odpovídá René Križan
​​
   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube