Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra letecké techniky

Pověřený vedoucí katedry:

prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc.

Vedoucí vědecký pracovník:

prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc.

Odborné zaměření:

Katedra leteckých elektrotechnických systémů se zabývá problematikou inženýrské letecké služby a radiotechnického zabezpečení letectva. Soustřeďuje se především na oblasti palubních leteckých elektrických a elektronických systémů, leteckých přístrojů, zbraňových a radiotechnických systémů. Zabývá se rovněž navigačními a přistávacími systémy jak na palubách letadel, tak i jejich pozemními protějšky. Z hlediska pozemního radiotechnického zabezpečení je dále odborně zaměřena na systémy řízení letového provozu, komunikační, navigační a přehledové systémy. Odborné zaměření úzce navazuje na celou řadu vědních a technických disciplín z oblasti analogového i číslicového zpracování signálů, výpočetní techniky, optoelektroniky, zobrazovacích zařízení, multisensorového zpracování dat a zpracování rádiových a radiolokačních signálů.

Pedagogické zaměření:

Pedagogická práce příslušníků katedry je zaměřena na vysokoškolskou výuku studentů bakalářského, magisterského navazujícího a doktorského studijního programu v oblasti elektrických a speciálních systémů, radioelektronických systémů, systémů letecké výzbroje, systémů radiotechnického zabezpečení letadel. Úspěšné studium je ukončeno udělením titulu Bakalář (Bc.) nebo Elektrotechnický inženýr (Ing.) případně doktor (Ph.D.). Podle požadavků AČR zajišťuje katedra výuku v akademických kurzech zaměřených na management a logistiku v leteckém provozu a pořádá krátkodobé účelové kurzy zaměřené na nově zaváděnou leteckou techniku a na zvýšení odborných znalostí technického personálu letectva.

Výzkumná činnost:

Výzkumná činnost katedry je zaměřena na řešení úkolů spadajících zejména do oblasti obranného výzkumu a reagujících na současné technické problémy letectva a letecké techniky. V rámci činnosti katedry je prováděn výzkum a vývoj moderních technologií avionických systémů a jejich implementace na různých hardwarových platformách. Velký důraz je kladen na rozvoj v oblasti elektronických systémů bezpilotních prostředků. Katedra se podílí na výzkumu a vývoji digitálního komunikačního systému přenosu obrazu z bezpilotních prostředků na pozemní stanoviště velení a řízení. Zaměřuje se i do oblasti optoelektronických koordinátorů řízených střel, bezdrátových optických spojů, pasivních sledovacích systémů s krátkou bází, rušivých jevů v řízení letového provozu a přenosu informací paluba-zem. Určitá část pracovní kapacity příslušníků katedry se zapojuje do spolupráce s vojenskými technickými ústavy a opravárenskými a výrobními podniky k řešení výzkumných a provozních úkolů.

Za obsah stránky odpovídá Radek Bystřický
   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube