Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Studentská tvůrčí činnost​

Studentská tvůrčí činnost (STČ) je katedrou podporována jako dobrovolná činnost studentů bakalářských a magisterských studijních programů, přičemž cílem je rozvíjet u studentů schopnost samostatného tvůrčího řešení odborných problémů. Studentská tvůrčí činnost na Katedře letecké techniky probíhá ve třech formách, a to:

1.) zapojení do specifického vysokoškolského výzkumu,

2.) pomocná vědecká síla (PVS),

3.) pomocná pedagogická síla (PPS).

 

Specifický vysokoškolský výzkum

V aktuální době jsou na katedře řešeny dva projekty specifického výzkumu:

 • Letové výkony a provoz letecké techniky při nestacionárním obtékání rotujících nosných ploch
 • Implementace moderních technologií v avionických systémech

 

Aktuálně nabízená témata katedry:

Témata STČ za FVT:


Pomocná vědecká síla

V poslední době byla studenty řešena tato témata:

 • Hmotnostní optimalizace multikoptér
 • Elektronický systém pro řízení chodu leteckého proudového motoru
 • Analýza pohybu ruky pilota
 • Laboratorní demonstrátor principů měření množství paliva v letadlových systémech
 • Barometrický výškoměr s rozhraním Bluetooth
 • MPCNC frézka
 • Světelné zabezpečovací zařízení pro operační letiště
 • Ovládání Arduina pomocí LabView
 • Určování polohy s využitím neuronové sítě
 • Samobalancující dvokolová platforma
 • Implementace rádiového komunikačního řetězce Bluetooth v GNUradio
 • Návrh a implementace vysokofrekvenčních obvodů
 • Spouštění proudového motoru JPM-TS-20 pomocí Arduina
 • Příjem signálu leteckého datového spoje VDL-2 pomocí GNU Radia
 • Algoritmus měření časových rozdílů v hyperbolickém systému určování polohy

 

 

Studentská laboratoř

 

3D tisk prvků projektu Aerobooster

  

Studentský projekt "Bezpilotní nosič meteorologické radiosondy".

Ve spolupráci s Katedrou palebné podpory připravuje Katedra letecké techniky studentský projekt s názvem "Bezpilotní nosič meteorologické radiosondy pro podporu dělostřelecké palby". Podstatou tohoto projektu je navrhnout a zkonstruovat bezpilotní prostředek, který automatizovaně přistane s meteorologickou sondou a umožní tak její opětovné použití.

 

 

Za obsah stránky odpovídá Radek Bystřický
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme