Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra letecké techniky

​​​

Konference MDSPSL

English version

Anotace a akceptace

Program konference

Sborník

 

​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​
​​

MDS PSL 2018 , Brno , 10.-11.10.2018


Logo_FVT
Logo_UO

 

Katedra leteckých elektrotechnických systémů

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

 

pořádá ve dnech

10. - 11. 10. 2018

18. mezinárodní vědeckou konferenci

 

 

 

Tematické zaměření konference

Odborná konference bude věnována současnému stavu v oblasti měření, diagnostikování a spolehlivosti palubních soustav letadel. Přednesené příspěvky budou zaměřeny především na elektrickou a speciální výstroj, radioelektronické vybavení, systémy výzbroje letadel a systémy radiotechnického zabezpečení letadel. Předpokládá se aktivní účast pracovníků výrobních a opravárenských podniků, provozovatelů letecké techniky a dodavatelů měřící techniky.

 

Cíl konference

Seznámit účastníky konference s Katedrou leteckých elektrotechnických systémů, s jejím odborným zaměřením, s přípravou studentů a se směry rozvoje vědeckovýzkumné činnosti. Program konference umožní konkretizovat úkoly a vzájemné vztahy mezi složkami vojenského školství, útvary AČR, civilními vysokými školami, podniky se zaměřením na leteckou výrobu a odborníky v oblasti letectví.

 

Odborný program

Jednání budou probíhat společně, bez rozdělení do sekcí, a budou sestávat z přednášek a sdělení v tematických okruzích:

 •  vzdělávání a odborná příprava leteckého personálu,
 •  měření, diagnostika a spolehlivost,
 •  modelování a simulace,
 •  provoz a údržba leteckých zařízení,
 •  zpracování statistických dat o spolehlivosti

 

Místo konání

Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií
Katedra leteckých elektrotechnických systémů
Klub Univerzity obrany, Šumavská 4/II, Brno
Česká republika

 

Pokyny a informace pro účastníky konference

 • místo konání : UO, Brno, Šumavská 4/II, Klub UO
 • zaslání abstraktů a závazné přihlášky na konferenci do 20.07.2018.
 • všechny příspěvky dodané do termínu tj. do 18.09.2018 budou zveřejněny ve sborníku konference (s ISBN) a na přiloženém CD.
 • společenský večírek: 10.10.2018
 • jednací jazyk : čeština, slovenština, angličtina
 • příspěvky zašlete v elektronické formě (DOC pro sborník a PPT pro prezentaci) na adresy obou členů organizačního výboru.
 • účastnický poplatek 1400,- Kč s DPH
 • oběd (zahrnutý do účastnického poplatku) je pro účastníky konference zajištěn
 • ubytování pro účastníky konference nemůžeme zajistit

 

Program konference bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek!

 

Patronát nad konferencí převzal děkan Fakulty vojenských technologií


Vědecký výbor konference

Předseda

plk. doc. Ing. Miloš ANDRLE, CSc.
Vedoucí Katedry leteckých elektrotechnických systémů

 

Členové

prof. Ing. Zdeněk ŽIHLA, CSc.
Vysoká škola obchodní v Praze

prof. Ing. Tobiáš LAZAR, DrSc.
Letecká fakulta Technické univerzity v Košicích, Slovenská republika

prof. Ing. František ADAMČÍK, CSc.
Letecká fakulta Technické univerzity v Košicích, Slovenská republika

prof. Ing. Rudolf JALOVECKÝ, CSc.
Katedra leteckých elektrotechnických systémů

doc. Ing. Ján LABUN, PhD.
Letecká fakulta Technické univerzity v Košicích, Slovenská republika

doc. Ing. Karel DRAXLER, CSc.
Katedra měření Fakulty elektrotechnické Českého učení technického v Praze

doc. Ing. František MARTINEC, CSc.
Ústav letecké dopravy, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D.
Katedra měření Fakulty elektrotechnické Českého učení technického v Praze

doc. Ing. Pavel Pačes, Ph.D.
Katedra měření Fakulty elektrotechnické Českého učení technického v Praze

Ing. Vladislav MAZÚREK, Ph.D.
Generální ředitel MESIT holding a.s.

Ing. Jaroslav Hovorka, Ph.D.
MESIT holding a.s.

Ing. Michal DUB, Ph.D.
Katedra leteckých elektrotechnických systémů

Ing. Pavol LIPOVSKÝ, Ph.D., ING-PAED IGIP
Letecká fakulta Technické univerzity v Košicích, Slovenská republika

 

Organizační výbor konference

prof. Ing. Rudolf JALOVECKÝ, CSc.

Ing. Jiří PAŘÍZEK, CSc.

Ing. Radek BYSTŘICKÝ, Ph.D.

Ing. Josef BAJER, Ph.D.

 

E-maily pro zasílání přihlášek a příspěvků: (prosíme zasílat na oba najednou)

Rudolf.Jalovecky@unob.cz

Radek.Bystricky@unob.cz

 

 

Kontaktní adr esa


Katedra leteckých elektrotechnických systémů
Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno
Česká republika
Tel.: +420 973 445 217
Fax: +420 973 445 174

 

Údaje pro zaplacení vložného

Klub akademiků při Univerzitě obrany Brno, z.s.     
Tučkova 23, 602 00 Brno
IČO: 02484404

FIO Banka
č. účtu: 2000527020 / 2010
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX.
IBAN: CZ5420100000002000527020
BIC FIOBCZPPXXX

 

Ke stažení

Závazná přihláška (.doc)

 

Šablona příspěvku pro Word 2010 a vyšší  (.dotx) ​​​​​   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Tweetujeme
 • Jsme na Facebooku
 • Webová alba Picasa
 • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
 • Videokanál Univerzity obrany na Youtube