Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Letecká technika - draky a motory

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra letecké techniky

Letecká technika - draky a motory

Obecné informace o studiu specializace „Letecká technika – draky a motory"

Studijní program:      Vojenské technologie - strojní

Specializace:              Letecká technika – draky a motory

Forma studia:            denní

Druh studia:              vojenské

Délka studia:             5 let

 

Profilující předměty

 • Aerodynamika a letecké pohonné jednotky – předmět zaměřený na získání znalostí z oblasti nízkorychlostní a vysokorychlostní aerodynamiky, mechaniky letu, aerodynamiky leteckých vrtulí a vrtulníků. V části věnované leteckým pohonným jednotkám je studium zaměřené do oblasti teorie, konstrukce a dynamiky leteckých lopatkových motorů a soustav pohonných jednotek.
 • Stavba letadel - strojní předmět zaměřený na oblast stavby letadel, v níž se studenti seznamují se stavebnou mechanikou leteckých konstrukcí, konstrukcí a pevností letadel, systémy letadel a zkoušením letadel. Cílem předmětu je získat znalosti a dovednosti v oblasti konstrukce draků letounů a vrtulníků, jejich systémů a zkoušení.
 • Výroba a provoz letecké techniky - předmět zaměřený na převážně technickou stránku výroby, údržby a opravy letecké techniky. Studenti se seznámí se zvláštnostmi materiálů, používaných v letectví, a se základními technologiemi výroby draku i motoru. V návaznosti pak s problematikou technického provozu letadel. Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností v oblasti výroby, údržby a oprav letecké techniky.
 • Základy avioniky a výzbroje letadel - předmět zaměřený převážně na elektrotechnickou oblast, v níž se studenti seznamují se elektrickými systémy letadel. Cílem předmětu je získání znalosti teoretických a praktických aspektů avionických systémů a výzbroje letadel odpovídající požadované úrovni pro vydání „Průkazu způsobilosti k údržbě vojenských letadel“.
 • Inženýrská letecká a radionavigační služba – bezpečnostní předmět zaměřený na znalosti a dovedností v oblasti právních předpisů ve vojenském letectví a organizace provozu, údržby a oprav vojenské letecké techniky.

Témata diplomových prací

 • Předběžný návrh lehkého dvoumístného letounu s pístovým motorem
 • Výpočet letových výkonů akrobatického letounu v mezních letových režimech
 • Užití infračervené termografie pro nedestruktivní kontrolu částí draku a motoru
 • Ochrana vrtulníků při parkování proti silným větrným poryvům
 • Univerzální tažné zařízení pro letouny NATO
 • Využití moderních diagnostických metod při provozu, údržbě a opravách letecké techniky
 • Využití multikoptér v podmínkách AČR
 • Analýza roztržení rotoru pohonné jednotky malého dopravního letounu
 • Výstupní tryska proudového motoru s proměnným průřezem

Profil absolventa specializace „Letecká technika – draky a motory"

Odborné specifické znalosti - absolvent zná:

 • v oblasti konstrukce soudobé letecké techniky a principů činnosti jejich systémů podle specializací ILS, standardů, předpisů a požadavků VzS AČR, ICAO a NATO,
 • zásady a organizace inženýrsko-letecké služby v podmínkách vzdušných sil AČR a NATO,
 • organizace a zásady provozu a údržby letecké techniky a zabezpečení letového provozu ze strany ILS,
 • zásad a postupů v systému přípravy personálu provozu a údržby letecké techniky v míru a polních podmínkách v době míru, krize a za války.

Odborné specifické dovednosti - absolvent umí:

 • analyzování informací o provozu letecké techniky, vést přehled, vypracovávat varianty řešení a návrhy použití sil, prostředků a systémů ILS ke splnění úkolu,
 • vyhodnocování možností použití letecké techniky s ohledem na funkčnost a omezení jednotlivých typů letecké techniky, tyto vhodně implementovat pro plánování a plnění stanovených úkolů v oblasti inženýrsko-letecké služby v podmínkách zajištění činnosti vzdušných sil AČR a NATO,
 • plánovat a organizovat opravy a kalibraci letecké techniky, pozemního vybavení a KMT.

Obecné specifické způsobilosti (kompetence) - absolvent je způsobilý:

 • realizovat činnost z oblasti inženýrsko-letecké služby dle standardů VzS AČR a NATO,
 • analyzovat účinky a výsledky působení letecké techniky v rámci vedení vzdušných operací,
 • realizovat provoz letecké techniky dle procesu plánování a řízení činnosti jednotlivých druhů letectva vzdušných sil při využití operační dokumentace,
 • plánovat systém součinnosti jednotlivých složek inženýrsko-letecké služby při zabezpečení vedení bojové činnosti útvarů VzS.

 

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme