Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Letecká technika - avionika a výzbroj

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra letecké techniky

Letecká technika - avionika a výzbroj

Obecné informace o studiu specializace „Letecká technika – avionika a výzbroj"

Studijní program:      Vojenské technologie - elektrotechnické

Specializace:              Letecká technika – avionika a výzbroj

Forma studia:            denní

Druh studia:              vojenské

Délka studia:             5 let

 

Profilující předměty

 • Základy aerodynamiky a konstrukce letadel – strojní předmět zaměřený na znalosti teoretických a praktických aspektů leteckých materiálů, strojních součástí, aerodynamiky, konstrukce letadel a systémů letadel.
 • Systémy letecké výzbroje - elektrotechnický předmět zaměřený na znalosti principů činnosti, konstrukce, technických parametrů a účelu letecké munice, letadlových stanovišť zbraní, systémů zamíření leteckých zbraní a systémů řízení výzbroje letadel.
 • Letecké elektronické systémy - elektrotechnický předmět zaměřený na znalosti principů činnosti, konstrukce, technických parametrů a účelu leteckých elektronických obvodů soudobých vojenských letadel jako jsou senzory, vysílače, přijímače a syntezátory.
 • Avionické systémy - elektrotechnický předmět zaměřený na znalosti principů činnosti, konstrukce, technických parametrů a účelu avionických systémů soudobých vojenských letadel jako jsou palubní radionavigační, radiokomunikační a radiolokační systémy.
 • Elektrické a speciální vybavení letadel – elektrotechnický předmět zaměřený na znalosti principů činnosti, konstrukce, technických parametrů a účelu takových systémů jako jsou soustavy napájení elektrickou energií, letecké přístroje a systémy automatického řízení letu.
 • Inženýrská letecká a radionavigační služba – bezpečnostní předmět zaměřený na znalosti a dovedností v oblasti právních předpisů ve vojenském letectví a organizace provozu, údržby a oprav vojenské letecké techniky.

Témata diplomových prací

 • Moderní metody měření vektoru vzdušné rychlosti
 • Fůze dat leteckých palubních senzorů s využitím bezdrátových technologií
 • Palubní přenosný zobrazovací prostředek pro vizualizace letových dat
 • Rádiový přijímač signálu DME na bázi softwarově definovaného rádia
 • Rádiový přijímač signálu CPDLC na bázi softwarově definovaného rádia
 • Rádiový přijímač signálu ADS-B na bázi programovatelných hradlových polí
 • Palubní systém ovládání výzbroje s leteckou datovou sběrnicí
 • Simulace účinku klamných cílů na činnost optoelektronických systémů
 • Optimalizace systému řízení Inženýrské letecké služby

Profil absolventa specializace „Letecká technika – avionika a výzbroj"

Odborné specifické znalosti - absolvent zná:

 • principy činnosti, konstrukci, technické parametry a účel avionických systémů a výzbroje soudobých vojenských letadel,
 • principy činnosti, metody, konstrukci a vlastností systémů CNS/ATM a jejich použití při zabezpečení letového provozu,
 • organizaci a zásady provozu a údržby vojenské letecké techniky,
 • organizaci Inženýrské letecké služby v podmínkách vzdušných sil.

Odborné specifické dovednosti - absolvent umí:

 • zhodnotit technický stav avionických systémů a výzbroje letadel,
 • vyhodnotit efektivnost a spolehlivost avionických systémů a výzbroje letadel,
 • navrhnout opatření pro zvyšování provozuschopnosti vojenské letecké techniky,
 • plánovat a organizovat údržbu a opravy vojenské letecké techniky.

Obecné specifické způsobilosti (kompetence) - absolvent je způsobilý:

 • analyzovat požadavky na vlastnosti avionických systémů a výzbroje letadel, navrhnout a sestavit dílčí části a funkční celky,
 • na základě specifických požadavků pro VO 27 vyhledávat a využívat informace potřebné ke své odborné činnosti,
 • plánovat a organizovat údržbu a opravy vojenské letecké techniky, organizovat a řídit Inženýrskou leteckou službu při zabezpečení leteckého provozu,
 • je způsobilý samostatné činnosti na elektrických zařízeních dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice - §5, a práce ve výškách dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme