Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Letecká radionavigační služba

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra letecké techniky

Letecká radionavigační služba

Obecné informace o studiu specializace „Letecká radionavigační služba"

Studijní program:      Vojenské technologie - elektrotechnické

Specializace:              Letecká radionavigační služba

Forma studia:            denní

Druh studia:              vojenské

Délka studia:             5 let

 

Profilující předměty

 • Technologie LRN systémů – student se seznamuje se základní architekturou elektronických zařízení leteckých radionavigačních systémů, jejich návrhem, simulací a způsoby implementace. Zahrnuje také architektury výpočetních systémů pro řízení letového provozu, včetně používaných operačních systémů a datových přenosů.
 • Systémy zabezpečení letového provozu - Studium je zaměřeno na oblast elektrotechniky a elektroniky aplikované v letectví, systémy a prostředky služby LRNS, zvláště se světelnými zabezpečovacími prostředky letišť a letištními radarovými systémy, včetně používaných technologií.
 • Letecké elektronické systémy - elektrotechnický předmět zaměřený na znalosti principů činnosti, konstrukce, technických parametrů a účelu leteckých elektronických obvodů soudobých vojenských letadel jako jsou senzory, vysílače, přijímače a syntezátory.
 • Letecké informační systémy - student seznamuje s problematikou systémů pro řízení letového provozu, monitorování, signalizace a ovládání letištních prostředků a související problematikou speciálních ústředen, leteckých radiostanic a telefonních systémů v letectví, dále leteckých navigačních systémů – družicových i tradičních rádiových.
 • Energetické a přistávací systémy letectva – předmět elektrotechniky a elektroniky aplikované v letectví, v přibližovacích a přistávacích systémech letiště. Student rovněž získá znalosti o energetice letiště, stálých i náhradních zdrojích elektrické energie na letišti.
 • Inženýrská letecká a radionavigační služba – bezpečnostní předmět zaměřený na znalosti a dovedností v oblasti právních předpisů ve vojenském letectví a organizace provozu, údržby a oprav vojenské letecké techniky.

Témata diplomových prací

 • Příjem a zpracování navigačních signálů systému eLORAN
 • Využití neuronových sítí pro zvýšení přesnosti interpretace světelného obrazce polního letiště
 • Počítačové zobrazení vzdušných prostorů v České republice
 • Optimalizace systémů řízení letecké radionavigační služby
 • Návrh, modelování a simulace optické trasy ve viditelném spektru
 • Použití světelných zabezpečovacích prostředků pro přístrojovou navigaci letadla

Profil absolventa specializace „Letecká radionavigační služba"

Odborné specifické znalosti - absolvent zná:

 • zásady řízení letecké radionavigační služby u leteckých základen a správy letiště v souladu s platnou legislativou, tj. předpisem LET 5-2, předpisy řady L10 uveřejňovanými Ministerstvem dopravy ČR prostřednictvím Letecké informační služby, a zákonem 49/1997 Sb. O civilním letectví,
 • znalosti v oblasti konstrukce techniky a systémů LRNS a jejího použití při zabezpečení letového provozu,
 • organizaci leteckého radionavigačního zabezpečení v podmínkách vzdušných sil,
 • hluboké znalosti o organizaci létání ve vzdušném prostoru ČR,
 • základní principy pilotovaného a nepilotovaného letu,
 • celkovou organizaci zabezpečení létání,
 • hluboké znalosti principů činnosti techniky LRNS.

Odborné specifické dovednosti - absolvent umí:

 • analyzovat informace, vést přehled, vypracovávat varianty řešení a návrhy použití sil, prostředků a systémů LRNS,
 • organizovat a řídit LRNS při zabezpečení leteckého provozu v mírových a polních podmínkách v AČR,
 • odborně řídit činnost příslušníků LRNS k plnění odborných úkolů u leteckých útvarů a zařízen AČR,
 • vést podřízené při opravách techniky LRNS,
 • plánovat a organizovat zabezpečení létání ze strany LRNS,
 • plánovat a organizovat odborný výcvik specialistů LRNS.

Obecné specifické způsobilosti (kompetence) - absolvent je způsobilý:

 • anglický jazyk dle STANAG 6001 SLP 2,2,2,2,
 • zkoušku odborné způsobilosti pro zastávání předpokládané funkce specialisty LRNS u leteckých základen a správy letiště AČR,
 • zkoušku odborné způsobilosti na třídu specialisty LRNS,
 • zkoušku odborné způsobilosti v elektrotechnice dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, min §5,
 • zkoušku práce ve výškách dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

 

 

 

 

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme