Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Aktuality katedry letecké techniky

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra letecké techniky

Aktuality katedry letecké techniky

​​​

Vernisáž ke 100. výročí založení firmy Aero Vodochody

Dne 21.3.2019 byla v Národním technickém muzeu v Praze zahájena vernisáž výstavy ke 100. výročí založení firmy Aero Vodochody, které se zúčastnili i studenti katedry letecké techniky, kteří zde u této příležitosti představili svůj projekt modelu letounu L-39NG vytvořený ve virtuální realitě. Zájemci se mohli nejen podívat na vytvořený model letoune a 3D kokpitu ale i zalétat ve virtuální realitě. Další ukázku simulátoru a virtuální reality plánujeme na den otevřených dveří na letecké základně v Čáslavi dne 25.5.2019.

Den otevřených dveří 07.03.2019

Ve čtvrtek 07. března 2019 od 08.00 hodin se v kasárnách na brněnské ulici Šumavská č. 2 uskuteční Den otevřených dveří pro zájemce o studium na Univerzity obrany v akademickém roce 2019/2020. Uchazeči o vojenské i civilní studium budou seznámeni se studijními obory, podmínkami přijímacího řízení, průběhem studia, zabezpečením studentů a uplatněním absolventů Univerzity obrany.

Od 10.00 pak budou na budově 5A na učebním bloku prezentovány ukázky speciálních laboratoří a exponátů jednotlivých kateder. Můžete se tak těšit na prezentaci studentského projektu Aerobooster ve kterém naši studenti zvítězili, ukázky studentského návrhu barometrického výškoměru s rozhraním Bluetooth, využití virtuální reality v letectví či ukázky konstrukce leteckých proudových motorů.

Studentský projekt "Bezpilotní nosič meteorologické radiosondy".

Ve spolupráci s Katedrou palebné podpory připravuje Katedra letecké techniky studentský projekt s názvem "Bezpilotní nosič meteorologické radiosondy pro podporu dělostřelecké palby". Podstatou tohoto projektu je navrhnout a zkonstruovat bezpilotní prostředek, který automatizovaně přistane s meteorologickou sondou a umožní tak její opětovné použití.

 

Studenti UO zvítezili v projektu "Aerobooster for students"

Aero Vodochody je historicky největším výrobcem cvičných proudových letounů na světě. Celkově vyrobilo na 11 tisíc letounů a stovky z nich stále létají po celém světě. V současnosti se společnost soustřeďuje na další vývoj vlastních letounů, zejména nové generace legendárního cvičného letounu L-39NG. Aero na výrobních programech spolupracuje s předními světovými leteckými výrobci a v rámci svých dalších aktivit se rozhodlo uspořádat i soutěž pro studenty vysokých škol s názvem "Aerobooster for students". Soutěž byla oficiálně zahájena v polovině prosince 2017 a skončila koncem května 2018. Studentské projekty byly v průběhu prázdnin posouzeny komisí složená z odborníků firmy Aero a zúčastněných vysokých škol.Cílem soutěže je zapojení studentů do vývoje reálného leteckého palubního elektronického zařízení, kterým je v tomto případě systém pro ovládání zbraní vojenského letounu. Vyvíjený systém se skládá z několika částí. Hlavní částí je počítač ovládání zbraní, který bude přijímat povely od avionického počítače a prostřednictvím dvojice závěsníkových rozbočovačů bude zajišťovat ovládání a monitorování celkem šesti závěsníků pro zavěšení různých druhů výzbroje, jako je kanón, pumy a řízené střely vzduch-vzduch a vzduch-země. Výsledkem soutěže má být předložení funkčního demonstrátoru daného systému.  

Do soutěže se zapojily celkem čtyři studentské týmy – tři týmy z ČVUT v Praze a jeden z Univerzity obrany v Brně. V týmu UO je celkem sedm studentů FVT z různých ročníků studia, kteří se již specializují nebo v budoucnu hodlají specializovat na elektrotechniku a elektroniku. Ze strany firmy Aero jsou sice pro všechny týmy k dispozici tři odborní mentoři a ze strany vysoké školy může být stanovený organizační mentor, nicméně vlastní práce na projektu leží přímo na bedrech studentů. Práce v týmu je jednou z klíčových dovedností, které jsou v současnosti požadovány po absolventech vysokých škol. Pro týmovou práci je ovšem její nezbytná akceptace členy týmu a podpora všech stupňů vedení (v našem případě velení).

 

 

Konference MDS na Univerzitě obrany řeší problematiku letadlových systémů

Ve středu 10. října byl v Klubu Univerzity obrany zahájen již 18. ročník dvoudenní konference Měření, diagnostika, spolehlivost palubních systémů letadel. Letos se koná za účasti odborníků z  Letecké fakulty Technické univerzity v Košicích a kolegů z ČVUT Praha. Úvodí vyzvanou přednášku provedl plukovník gšt.  Vladan Ševčík z odboru dohledu nad vojenským letectvem Sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany. 

Ve své přednášce „Implementace evropských standardů pro letovou způsobilost vojenských letadel do prostředí České republiky" se plukovník Ševčík dotkl problematiky letové způsobilosti na bázi evropských standardů z pohledu garance, že i vojenská letadla České republiky budou letově způsobilá a bezpečná. Jde tedy o implementaci společných harmonizovaných standardů EMARs do vojenského letectví České republiky prostřednictvím Českých obranných standardů řady ČOS 1740XX. Vše směřuje ke zvýšení bezpečnosti provozu všech vojenských letadel provozovaných ve společném evropském prostředí. 

Další přednášky v průběhu středy a čtvrtka budou zaměřeny na konkrétní technické  problémy letadlových systémů, které jsou řešeny na všech třech zúčastněných školách a pracovištích.

Zástupci Fakulty vojenských technologií UO rokovali na vědecké konferenci při Dnech NATO

I letos se u příležitosti konání Dnů NATO na ostravském letišti konala Mezinárodní konference "Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů" v prostorech společnosti „LETS´FLY".Za Univerzitu obrany v Brně se za katedru Letectva a letecké techniky konference zúčastnil plk. gšt. Ing. Miloslav Bauer, Ph.D. a za katedru Leteckých elektrotechnických systémů prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. Více v samostatném článku.

Ani v létě letecké katedry nezahálejí

V letních měsících se studenti Katedry letectva a leteckých technologií stali součástí experimentu na Katedře leteckých elektrotechnických systémů FVT. V týdnu od 31. července do 4. srpna 2017 bylo studentům 3. ročníku oboru Vojenský pilot umožněno experimentovat formou cvičení v rychlosti reakcí na náhlou změnu výšky letu v pohyblivém simulátoru Cesna C172. Více v samostatném článku.

FVT prohlubuje spolupráci s Aero Vodochody

V pondělí 27. března 2017 se na Univerzitě obrany uskutečnila prezentace společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s., určená pro studenty leteckých odborností Fakulty vojenských technologií. Prezentace navázala na praktickou ukázku, která proběhla v prostorách našeho největšího výrobce civilní a vojenské letecké techniky dne 22. 3. 2017. Více v samostatném článku.

Prohlubování spolupráce s polským partnerem

Na základě prohlubování spolupráce mezi UO Brno - FVT Katedrou letectva a leteckých technologií a Katedrou leteckých elektrotechnických systémů na straně jedné a PAFA (Polskou leteckou akademií) v Dęblinu, se profesor Jalovecký, docent Smrž a kapitán Bořil, účastnili v měsíci říjnu 2016 stáže u PAFA pro možné prohloubení vědecko - výzkumných aktivit. Více v samostatném článku.

Konference MDSPSL 2016

Jako každým rokem, tak i letos se na klubu Univerzity obrany sešli odborníci z oblasti leteckých elektrotechnických systémů na svou již 16. mezinárodní vědeckou konferenci "Měření Diagnostika Spolehlivost Palubních soustav letadel". Více v samostatném článku.

Zástupci Univerzity obrany rokovali na vědecké konferenci při Dnech NATO

U příležitosti konání Dnů NATO na ostravském letišti se konala Mezinárodní konference "Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů" v prostorech společnosti „LETS´FLY". Univerzita obrany i zde měla své zástupce. Za vedení Univerzity obrany se účastnili, jako členové vědeckého výboru,  PVŘ plk. gšt. Ing. Miloslav Bauer, Ph.D. a za katedru Leteckých elektrotechnických systémů prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc., který je zároveň za UO Brno spoluřešitelem projektu TAČR (TA 04031376 – Výzkum/ vývoj metodiky výcviku leteckých specialistů L 410 UVP – E20).  Během konference byla prezentována i práce doc. Ing. Vladimíra Smrže, Ph.D. a kpt. Ing.  Jana Bořila, Ph.D. z Katedry letectva a letecké techniky FVT - UO, týkající se výzkumných aktivit v oblasti možného využívání Dezorientačního a Letového Simulátoru GYRO IPT II při výcviku vojenského létajícího personálu. Program konference byl připraven jako dvoudenní, během něhož se diskutovalo i o možných společných vědeckých či výzkumných aktivitách.

 Účastníci konference z Česka, Slovenska i Polska si vyslechli 26 přednášek, které se zaměřily právě na možný výcvik leteckého personálu s využitím simulátorů. V průběhu konference pak bylo možné shlédnout i letecká vystoupení programu Dnů NATO.


Měření reakcí pilotů na leteckém simulátoru s pohyblivou základnou na ČVUT Praha

Ve dnech 13. - 14. 4. 2016 proběhlo měření chování našich pilotů – studentů 4 ročníku bakalářského studia z Katedry letectva a letecké techniky na pražském leteckém simulátoru, který postavili pracovníci katedry měření ČVUT za výrazné spolupráce doktorandů. Studenti oboru vojenský pilot se podrobili testům simulovaného letu s náhlou změnou výšky letu. Veškerý pohyb kabiny simulátoru a reakce pilotů byly zaznamenány a budou podrobeny analýze v rámci řešeného projektu TAČR Výzkum/vývoj metodiky výcviku leteckých specialistů L410UVP – E20.

I když tito piloti již mají základní letecký výcvik za sebou, přece jen bylo vidět, že s pohyblivou základnou a s možnostmi „rychlé“ nestandardní změny polohy kabiny simulátoru příliš zkušenosti nemají. Po 10ti experimentálních změnách výšky byli poměrně fyzicky a psychicky unaveni, jelikož řízení leteckého simulátoru vyžadovalo jejich plnou koncentraci. Nicméně jejich odezva a zážitek byl velmi pozitivní a z profesionálního hlediska kvitují jakoukoliv možnost sedět za kniplem simulátoru nebo letounu.


 

​​

 


Den otevřených dveří na katedře

V úterý 12. 4. 2016 se katedra otevřela studentům druhého ročníku pětiletého studia, kteří se rozhodují o své budoucí vojenské profesi. Studentům jsme uklázali naše laboratoře a seznámili je s možnostmi studia všech oborů na naší katedře.


Pracovní jednání PROKVES

Ve čtvrtek 30. 3. 2016 proběhl na naší katedře úvodní Workshop k záměru institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace „Výzkum senzorických a řídicích systémů pro získání informační převahy na válčišti“. Na řešení záměru se podílí naše katedra (K-206) společně s Katedrou radiolokace (K-207)  a Katedrou systémů PVO (K-208). Zasedací místnost katedry tak přivítala nezvyklý počet akademických pracovníků, kteří se ovšem vesměs vzájemně znají právě díky vědeckovýzkumným aktivitám. Na úvod vystoupil odpovědný řešitel záměru doc. Krátký, který přítomné seznámil s návrhem projektu na období 2016-2020 a upřesnil některé organizační záležitosti. Následně vystoupili zástupci jednotlivých kateder, kteří nastínili představu o problematice dílčích úkolů katedry K-206 (prof. Jalovecký), K-207 (pplk. Hubáček) a K-208 (doc. Krátký a mjr. Křivánek). Na závěr byla v otevřené diskuzi řešena například problematika pořizování majetku a služeb a jeho účetní evidence na třech pracovištích, problematika placených přístupů do mezinárodně uznávané databáze IEEE a možná spolupráce s ČVUT a firmou ERA. Přítomní shledali workshop velmi podnětným a dohodli se na jeho každoročním opakování, kdy tak bude možné objektivně posoudit pokroky jednotlivých kateder při řešení záměru.

​​
​​


Výzkum studentů na Katedře leteckých elektrotechnických systémů

Katedra leteckých elektrotechnických systémů Univerzity obrany se dlouhodobě snaží podporovat studenty v jejich vlastním tvůrčím úsilí a rozvíjet tak jejich vědeckovýzkumný potenciál. Na jaře tohoto roku byli proto další studenti této katedry zapojeni do specifického vysokoškolského výzkumu. Jedná se o studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Letecké elektrické systémy, konkrétně o rotného Bc. Petra Petlacha a rotného Bc. Rudolfa Schreibera. Tito studenti pracují každý na svém úkolu. Rotný Petlach se zabývá možnostmi implementace technologií moderních průmyslových senzorů do oblasti avionických systémů. Jako velice perspektivní se jeví zejména ultrazvukové snímače, které mohou být potenciálně na letecké technice použity v řadě případů. Cílem činnosti rotného Schreibera je realizace softwarově definovaného přijímače pro letecké radionavigační úlohy využívající časoměrně hyperbolický princip TDOA.

​​
​​


Ostravský superpočítač SALOMON počítá projekt TAČR, řešeného na katedře

V rámci projektu TAČR TA04031376 Výzkum/vývoj metodiky výcviku leteckých specialistů L410 UVP - E20, řešený na Katedře leteckých elektrotechnických systémů pod vedením prof. Jaloveckého se podařilo získat na období prosinec 2015 - červenec 2016 i projekt strojového času v ostravském národním superpočítačovém centru. Projekt Technologické agentury řeší katedra jako spoluřešitel. Hlavním řešitelem je firma Lest’s Fly, sídlící na Mošnovském letišti. Firma se zabývá výcvikem civilních profesionálních pilotů a samozřejmě jeden z cílů projektů je i zlepšení postupů výcviku, aniž by byla narušena jakákoliv bezpečnost v letecké dopravě. Podrobnější článek je v přípravě pro Univerzitní listy.

​​
​​


Oživení nového ovládacího a monitorovacího systému letiště na katedře

Na konci roku 2015 byl v rámci projektu DZRO na katedru pořízen nový ovládací a monitorovací systém letiště AMS-1 od firmy Transcon Electronic Systems, Frýdek Místek. Tento slouží o ovládání a monitorování základních systémů letiště z míst řízení letového provozu, jakou jsou světelná zabezpečovací zařízení vzletových a přistávacích a pojezdových drah, radionavigační systémy a zařízení letiště (ILS, DME, NDB), energetické systémy letiště, meteorologické systémy atd. Instalované zařízení je shodné se systémem, kterým jsou vybavena všechna letiště AČR. Zařízení ihned začalo sloužit nejen pro potřebu projektu, ale i pro výuku v odborných kurzech pozemního leteckého personálu letecké radionavigační služby, a také ve standardní výuce v bakalářských a magisterských studijních programech. Nečekanou přidanou hodnotou instalace AMS-1 je i slibně se vytvářející spolupráce s firmou na poli světelných zabezpečovacích systémů letišť.


Aktivní provoz leteckého simulátoru na měření lidského činitele

Katedře se podařilo plně zprovoznit letecký simulátor postavený na simulačním programu X-Plane 10. Ten umožňuje sběr různých letových a provozních dat s frekvencí až 20 Hz a v současnosti se na celém světě považován za komplexní, obsáhlý a zároveň vysoce efektivní letový simulátor pro osobní počítače nabízející nejpokročilejší letové modely. Jde o inženýrský nástroj sloužící pro snadný odhad letového modelu letadel všech kategorií i konstrukčních řešení. Výsledky měření budou použity v rámci výzkumného úkolu TAČR Výzkum/vývoj metodiky výcviku leteckých specialistů L410UVP – E20, který řeší katedra.
Pro měření odezvy chování pilotů byl vybrán dvoumotorový vrtulový letoun King Air C90B a dále zvolen jeden definovaný režim letu (výška letu 2900 ft, rychlost letu 170 mph, úhel náběhu a podélný sklon i jejich změna přibližně 0), kdy pilotu byla v určitém okamžiku letu změněna skokem výška letu na 2600ft a pilot měl za úkol co nejdříve tuto výšku korigovat zpět na 2900ft. Každému pilotu pak byla výška změněna několikrát za sebou, vždy s uvedením letounu do počátečního stavu letu. Takto získaná data pak byla podrobena analýze v prostředí MATLAB. Takto bylo proměřeno celkem 8 budoucích pilotů s přibližně půlročním odstupem. První měření bylo uskutečněno v červnu 2015 a druhé v prosinci 2015. Mezi prvním a druhým měřením piloti absolvovali výcvik v rozsahu asi 20 nalétaných hodin. V době prvního testování měli piloti nalétáno cca 70-80 hodin. Při druhém měření pak 90-100 hodin.

​​
​​


Konference MDSPSL 2015

Jako každým rokem, tak i letos se na klubu Univerzity obrany sešli odborníci z oblasti leteckých elektrotechnických systémů na svou již 15. - tedy mírně jubilejní - mezinárodní vědeckou konferenci "Měření Diagnostika Spolehlivost Palubních soustav letadel". Více v samostatném článku.

​​


Jachetní oddíl Vojenské Akademie

Jachetní kroužek (dříve JOVA - Jachetní Oddíl Vojenské Akademie​) při Centru tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany funguje již dlouhá léta a řadu let se rovněž podílí na realizaci sportovních dnů Rektora - velitele UO. Přesto se až letos do kroužku přihlásili zájemci o jachting z řad studentů UO. Na činnosti kroužku se nejvíce podílejí pracovníci K206 zejména kapitán kroužku Ing. Jiří Pařízek, CSc., dále prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. a do kroužku nově příchozí mjr. Ing. Radek Bystřický, Ph.D.

Je zřejmé, že v měsících letních prázdnin a dovolených nebude aktivita nových jachtařů příliš velká, nicméně lze předpokládat, že v "babím létě" by se tato úspěšně se rozvíjející se činnost mohla obnovit. O členství v jachetním kroužku se zájemci mohou přihlásit u kteréhokoliv ze jmenovaných příslušníků K-206, nejlépe u kapitána kroužku, který má na starosti evidenci i organizační záležitosti kroužku.

​​​​Příprava lodě
​​Příprava lodě
Samotná plavba
Úklid lodí
Úklid lodí


Zahraniční zdokonalovací kurz anglického jazyka

V září tohoto roku, přesněji v termínu 2. 9. – 4. 10. 2013, se mjr. Ing. Martin Polášek, Ph.D. zúčastnil Zdokonalovacího kurzu anglického jazyka pro zaměstnance rezortu MO​ při Cork English College v irském městě Cork. Tento typ jazykového kurzu je určen, jak již název napovídá, ke zdokonalení anglického jazyka a k přípravě na jazykovou zkoušku NATO STANAG 6001.


Sportovní den vedoucího katedry

Dne 18.10.2013 se na katedře konal sportovní den vedoucího katedry. Při této příležitosti se kolektiv katedry vydal na Bowling do sportovního centra RADOST na Cejlu, kde jsme na dvou drahách dali tělu zabrat. Sportovní den byl zakončen společným obědem v restauraci Thalie.


Konference MDSPSL 2013

Ve dnech 16. a 17. října 2013 se pod záštitou děkana Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany konal již 13tý ročník mezinárodní konference "Měření, diagnostika a spolehlivost palubních soustav letadel 2013". Hlavním organizátorem této konference byla Katedra leteckých elektrotechnických systémů. Konference měla za cíl diskutovat široký okruh problémů v oblasti avioniky a v souvisejících leteckých oborech a rovněž zprostředkovat výměnu informací a zkušeností pro pracovníky vysokých škol, výzkumných ústavů a firem pracujících v leteckém průmyslu či příbuzných oborech.


Exkurze studentů

Dne 11.10.2013 na katedru zavítali letošní nový studenti, aby se v rámci předmětu "Úvod do studia oboru" seznámili se svojí domovskou katedrou a získali motivaci k dalšímu doufejme úspěšnému studiu. V průběhu dopoledne postupně prošli všemi oborovými skupinami a seznámili se lépe s podstatou jednotlivých odborností.


Odchod do civilu

Dne 09.10.2013 se katedra rozloučila se svým dlouholetým příslušníkem pplk. In​g​. Jaroslavem Jeřábkem, Ph.D., který po 15ti letém působení zde na Univerzitě ukončil svou kariéru profesionálního vojáka. Jaroslav Jeřábek po ukončení vysokoškolského studia nastoupil na leteckou základnu v Praze Kbelech na funkce staršího inženýra pro radiolokační systémy, v roce 1996 byl jmenován do funkce zástupce velitele letky radiotechnického zabezpečení. V roce 1996 začal svoji kariéru vysokoškolského učitele na VA Brno, a v září 2003 byl jmenován do funkce vedoucího skupiny systémů radiotechnického zabezpečení. Ve výuce se specializoval se na problematiku systémů radiotechnického zabezpečení letectva, CNS/ATM a problematikuv oblast radionavigačních systémů.

Stáž kapitána US na FVT

Koncem září na Univerzitu obrany zavítal příslušník United States Air Force kpt. Gabriel Bugajski, který se v rámci dvouletého "Engineer and Scientist Exchange" programu bude spolupodílet na práci s projekty na katedrách K204 a K206.


Obhajoba dizertační práce

Úspěšnou obhajobou dizertační práce na téma "Analýza mechatronické soustavy pilot - letadlo - autopilot z hlediska systémů automatického řízení letu", ukončil npor. Ing. Jan Bořil své postgraduální studium a získal titul Ph.D.


Výjezdní zasedání katedry

Katedra se ve dnech 29-30.08 jako již několikátý rok vypravila na výjezdní zasedání na Brněnskou přehradu.


Státní závěrečné zkoušky

Ve dnech 09-11.07.2013 se na katedře konaly státní závěrečné zkoušku studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia. z celkového počtu 22 studentů uspělo u "státnic" 19. Tři neúspěšní studenti tak budou muset své znalosti předvést v náhradním termínu v září.

 


Sportovní den vedoucího katedry

Dne 07.06.2013 se na katedře konal sportovní den vedoucího katedry. Při této příležitosti se celý kolektiv vydal na procházku do malebného Mariánského údolí. Trasa vedla z Ochozy podél Ochozského potoka a Říčky. Cestou jsme navštívili i jeskyni Pekárna. O dramatické situace nebyla nouze, neboť v předchozích dnech pršelo a některé přechody Říčky byly pod vodou. Celý pochod byl zakončen občerstvením v restauraci U raka.

 

Vyrážíme ze Staré osady. Z Ochozy rovnou do přírody Odbočka do Jeskyně Pekárna
Jedna z mnoha naučných tabulí na trase. Je to dobré, už jsme za půlkou ... Spadne tam a nebo ne?

Exkurze studentů prvního ročníku ve firmách Evektor a Aircraft Industries

Ve středu dne 28. listopadu 2012 proběhla exkurze studentů prvního ročníku studijních oborů „Letecká a raketová technika“ a „Letecké elektrotechnické systémy“ u firem Evektor a Aircraft Industries v Kunovicích. Obě firmy jsou nástupnickými organizacemi původního československého podniku LET Kunovice a využívají areál kunovického letiště. Akce se uskutečnila v rámci výuky předmětu „Úvod do studia oboru“. Vedoucím a hlavním organizátorem akce byli Ing. Juraj Hub, Ph.D. a Ing. Václav Tříska, Ph.D., oba z K-204 (Katedra letecké a raketové techniky). Exkurze se zúčastnilo 20 studentů ze skupiny 21-3LRT, dozor nad skupinou devíti studentů 21-3LES měl Ing. Jiří Pařízek, CSc.


Katedra se prezentuje na veletruhu Gaudeamus 2012

Na brněnském výstavišti se ve dnech 30. října až 2. listopadu 2012 uskuteční devatenáctý ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2012, kterého se zúčastní také katedra svou prezentací v doprovodném programu "Věda pro život". Akademičtí pracovníci budou prezentovat ve stánku č.18 pavilonu F tyto své výsledky vědeckovýzkumné činnosti:

       Mechanický simulátor řízení vrtulníku (30. – 31.10.2012)

Laboratorní zařízení sloužící k výuce a nácviku řízení RC modelů helikoptéry. Zařízení simuluje chování helikoptéry v letovém režimu visení a snadno se na něm demonstruje stabilita a problémy při létání z různých úhlů pohledu „pilota“. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet své schopnosti stabilizovat plošinu s využitím klasické vysílačky RC modelu.

      Letecká radionavigační služba - Světelné zabezpečovací systémy letišť (30. – 31.10.2012)

Návštěvníci veletrhu budou mít možnost shlédnout dráhové návěstidlo používané ve svlětlotechnických systémech letišť letectva AČR. Zájemci si budu moci pomocí analyzátoru spektra názorně změřit základní parametry světelného zdroje a také se dozvědí důležité informace o letecké radionavigační službě.


Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2012

Ve dnech 17. - 18. 10. 2012 proběhl 12. ročník mezinárodní vědecké konference z oblasti avionických systémů letadel Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel - MDS PSL 2012.


Exkurze v AERO Vodochody

Ve čtvrtek dne 26. dubna 2012 proběhla exkurze čtyřicítky studentů a učitelů naší "elektrikářské" a sesterských "motorářských" kateder u českého leteckého výrobce AERO Vodochody a.s. Akce se uskutečnila při příležitosti slavnostního otevření nového pracoviště kompozitů, na které byl původně pozván pouze vedoucí naší katedry prof. Jalovecký. Díky pochopení a vstřícnosti firmy jsme si ovšem mohli prohlédnout výrobní prostory v poněkud větším počtu.


Promoce nových doktorů

Dne 29.3.2012 proběhla na klubu Univerzity obrany velká slavnost. Byli promováni nový doktoři, kteří obhájili své doktorské práce v minulém období. Katedra slaví velký úspěch. Od minulé promoce na katedře obhájili 3 noví doktoři své práce.


Katedra vystavuje výsledky vědy a výzkum v technickém muzeu

Roční interaktivní výstava LABYRINT POZNÁNÍ (4.10.2011 – 30.9.2012) v Technickém muzeu v Brně mapuje nejnovější výsledky vědeckovýzkumné práce šesti brněnských univerzit. Univerzita obrany je při tom a naše katedra také.


Katedra - jako každoročně - přivítala nové studenty 1. ročníku bakalářského studia

Stává se již tradicí, i letos - 29.9. 2011 - katedra přivítala nové studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu oboru leteckých elektrotechnických systémů, tedy oboru, který budou studovat.


Státní závěrečné zkoušky 2011 u K-206

Ve dnech 12.–14.7.2011 se na K-206 uskutečnily Státní závěrečné zkoušky studentů bakalářského a magisterského studijního programu, kterých se zúčastnilo celkem 17 studentů a bylo stanoveno 6 odborných komisí.


Příslušník katedry, doc. Ing Rudolf Jalovecký, CSc. jmenován profesorem.

Dne 24.6.2011 se uskutečnilo jmenování nových profesorů. Doc. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. byl jmenován profesorem v oboru Vojenská technika - elektrotechnická.


Katedra se připravuje na výstavu IDET 2011

Katedra aktivně zúčastní výstavy IDET 2011 konané na brněnském výstavišti v době od 10.-12. května 2011. Příprava katedry je v plném proudu. Vystavovat budeme výsledky POV – FÚZE - Inovace technologií zpracování dat ze senzorů umístněných na moderní letecké technice a fůze dat z těchto senzorů v prostředí NEC v redukovaném provozu.


Konference ICMT 2011 s podporou katedry

Ve dnech 10. - 12.05.2011 se příslušníci katedry v hojném počtu účastní mezinárodní vědecké konference zaměřené na oblast vojenských technologií International Conference on Military Technologies 2011. V rámci konání konference zajistí vedení 7 sekce - Avionics, Electronic Avionic Systéms. V této sekci se připravuje 13 vystoupení ze 17 přijatých článků ke zveřejnění ve sborníku.


ERASMUS – studijní pobyt na AOS v Liptovském Mikuláši

V týdnu od 4. do 8. 4. 2011 navštívil doc. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. Akadémii ozbrojených síl Generála Milana Rastislava Štefánka v Liptovském Mikuláši. V rámci týdenního výukového pobytu programu ERASMUS tak opět navázal na kolegy z katedry, kteří již v minulosti na Slovensku prezentovali výsledky své vědecké a pedagogické práce. Díky programu ERASMUS můžeme příjemně konstatovat, že se výukových pobytů z katedry zúčastnilo již 6 učitelů katedry a v měsíci květnu k nim přibudou další.


Katedra hostla dva pedagogické pracovníky z Třenčínské univerzity Alexandra Dubčeka v rámci výukového programu ERASMUS.

Ve dnech 22.11. - 26. 11. 2010 navšívíili naši katedru kolegové z Trenčínské univerzity Alexandra Dubčeka a v rámci výukového programu ERASMUS realizovali celkem 10 hodin veřejných přednášek pro studenty všech tří studijních typů a pro učitele fakulty, kteří měli o přednášenou problematiku zájem. Podrobný rozpis přednášek.


Setkání příslušníků studijních ročníků 1975-80 VAAZ Brno LF a PLRV končící v Liptovském Mikuláši po 30. letech

Ve dnech 22. a 23. 10. 2010 se konalo setkání bývalých studentů a následně absolventů končících v roce 1980 studium na VAAZ Brno. Pozvánka a několik fotek setkání dokumentuje.


Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2010

Ve dnech 20. - 21. 10. 2010 proběhl 10. ročník mezinárodní vědecké konference z oblasti avionických systémů letadel Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel - MDS PSL 2010.


Katedra opět přivítala nové studenty 1. ročníku bakalářského studia

Jak se stalo tradicí, i letos - 29.9. 2010 - katedra přivítala nové studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu oboru leteckých elektrotechnických systémů, tedy oboru, který budou studovat.


Katedra se představila na Dni vědců v rámci Festivalu vědy

V sobotu 19.9.2010 se katedra prezentovala s výsledky vědecké práce na Dni vědců, který se konal v rámci Festivalu vědy s Jihomoravskou plynárenskou na brněnském Zeleném trhu. Katedra se představila s projektem obranného výzkumu FÚZE - Inovace technologií zpracování dat ze senzorů umístněných na moderní letecké technice a fúze dat z těchto senzorů v prostředí NEC. Předváděn byl systém přenosu obrazu s bezpilotního prostředku – vrtulníku RAPTOR V50, který spočívá v rozmístnění několika kamer v kontejneru pod vrtulníkem a jejich přepínání pomocí dálkového ovládání založeného na mikroprocesorovém systému. Výhodou tohoto uspořádání je výrazně menší spotřeba elektrické energie při zachování plného rozsahu pozorovacích úhlů, aniž by bylo nutné instalovat mechanický natáčecí systém kamery.

  


ERASMUS učitelů K206

V měsíci září 2010 budou tři naši pedagogičtí pracovníci prezentovat výsledky své práce na slovenských vysokých školách. V rámci týdenního výukového pobytu programu ERASMUS tak mohou navázat na předchozí kolegy, kteří se již v minulém roce na Slovensku prezentovali. Díky programu ERASMUS můžeme příjemně konstatovat, že se výukového pobytu již zúčastnilo či v září zúčastní celkem 5 učitelů katedry (prozatím však jen na slovenských vysokých školách).


Státní závěrečné zkoušky u K-206

Ve dnech 12.–15.7.2010 se na K-206 uskutečnily Státní závěrečné zkoušky studentů bakalářského a magisterského studijního programu, kterých se zúčastnilo celkem 17 studentů a byly stanoveny 3 komise.


Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2009

Ve dnech 21. - 22.10.2009 proběhl již 9. ročník mezinárodní vědecké konference z oblasti avionických systémů letadel Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel - MDS PSL 2009.


 

Historie aktualit

Za obsah stránky odpovídá Radek Bystřický
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme