Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Výuka

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra letectva zabezpečuje výuku v akreditovaných programech:

 • 5-letý magisterský studijní program Vojenské technologie (pouze prezenční forma)
 • 2-letý magisterský studijní program navazující na předchozí bakalářské vzdělání (pouze vojenský, kombinovaný)
 • 3-letý doktorský studijní program (prezenční i kombinovaná forma)

 

Vojenská forma navazujícího studijního programu je realizována ve 2-letém magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský - Letový provoz nebo Letecká a raketová technika. Ten lze v současnosti studovat dle požadavku MO ČR pouze kombinovanou formou. Po jeho absolvování získají titul Ing. Uvedený program budou katedrou zabezpečován i nadále, počítá se s jeho další reakreditací.

Magisterský studijní program Vojenské technologie je souvislý, pětiletý a je základním typem studia pro přípravu důstojníků-techniků AČR. Byl připraven na základě požadavků MO ČR a byl akreditován v roce 2013 a následně reakreditován v roce 2018. V prvním roce je výuka studentů společná – všichni si osvojí všeobecný technický základ. Následuje specializační část, v níž budou již studenti připravováni v jednotlivých studijních specializacích, pro potřeby Vzdušných sil Armády ČR. Výuka je po celou dobu doplněna bloky praktické výuky a výcviku.

Výuka v tomto studijním programu probíhá pouze prezenční formou, absolventi získají titul Ing. Studijní program je jednooborový a dělí se na studijní specializace. Katedra letectva zabezpečuje 4 z nich:

 • Vojenský pilot
 • Řízení letového provozu
 • Letecký štábní
 • Letištní technické zabezpečení

 

K  zařazení studentů do studijních specializací Vojenský pilot a Řízení letového provozu dochází:

 • úspěšným absolvováním přijímacího řízení a nástupem ke studiu, podmínkou je úspěšné absolvování lékařské prohlídky v ÚLZ Praha
 • u zbývajících studijních specializací podle pravidel zařazování.

 

Studijní specializace Vojenský pilot​


Hlavním cílem této specializace je připravit vysokoškolsky vzdělané vojenské odborníky - piloty vojenského letectva. Absolvent získá ve výuce znalosti z oblastí teoretického základu, aplikovaného strojního základu rozšířeného o znalosti v základech elektro. V odborných předmětech splňuje požadavky a znalosti konstrukce a vybavení letadel, mezinárodně platných předpisů JAR-FCL, norem ICAO, standardů NATO a problematiky taktiky základů použití jednotlivých druhů letectva. V průběhu studia absolvuje praktické seskoky padákem, zvládne teoretickou přípravu pro splnění podmínek udělení PPL a ATPL a absolvuje praktický letecký výcvik na letounu Z-142C-AF.

 

Studijní specializace Řízení letového provozu


​​

Hlavním cílem dané specializace je připravit vysokoškolsky vzdělané vojenské odborníky v oblasti řízení letového provozu. V průběhu vysokoškolské odborné přípravy si osvojí teoretické a praktické znalosti z konstrukce, stavby a provozu letadel a leteckých motorů, základy operačního umění, taktiky a bojové účinnosti letectva. Absolvent studijního oboru Letový provoz získá znalosti mezinárodně platných civilních leteckých předpisů a norem ICAO, směrnic a standardů NATO a nařízeních při řízení a účasti v letovém provozu, při zabezpečení létání a řízení štábní služby u leteckých útvarů a zařízení. Získá znalosti v oblasti organizace řízení letového provozu na úrovni středisek řízení a uvědomování letectva zemí NATO. Absolvent je schopen samostatně řešit a analyzovat problémy v řízení jednotek letectva na stupni letka, případně štábu letecké základny nebo podobných zařízení letectva.

 

Studijní specializace Letecký štábní


​​

Absolvent získá znalosti mezinárodně platných civilních leteckých předpisů a norem ICAO, směrnic a standardů NATO a nařízeních při zabezpečení létání a řízení štábní služby u leteckých útvarů a zařízení vzdušných sil AČR. Důraz je položen na principy velení a řízení štábů letecké základny, křídla, jednotlivých letek a míst velení při plnění úkolů leteckého výcviku a bojové činnosti letecké základny, dále pak proces přípravy, zpracování a vedení nařízené a stanovené dokumentace. Hlavním cílem studia je výchova vojenského profesionála, který je připraven kvalifikovaně řešit úkoly v oblasti řízení štábní služby u útvarů a zařízení vzdušných sil AČR.

 

Studijní specializace Letištní technické zabezpečení


​​
 

Absolvent získá znalosti mezinárodně platných civilních leteckých předpisů a norem ICAO, směrnic a standardů NATO a nařízeních při řízení a zabezpečení z hlediska letištního zabezpečení, leteckého technického a provozního zabezpečení a logistické podpory létání u leteckých útvarů a zařízení. Důraz je položen na znalost principů činnosti a konstrukce speciální techniky LTZ, řízení a provádění údržby pohybové plochy letiště a logistického zabezpečení leteckého provozu. Hlavním cílem studia je výchova vojenského profesionála, který je připraven kvalifikovaně řešit úkoly v oblasti řízení služeb letištního zabezpečení a leteckého technického a provozního zabezpečení u útvarů a zařízení vzdušných sil AČR.I na FVT při vzdělávání vojenských profesionálů je škola hrou:

​​

Za obsah stránky odpovídá Ondřej Mach
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme