Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra letectva

O pracovišti

​​


Jak vypadá studium
Jak může vypadat Tvá budoucnostChceš zjistit, jestli zvládneš přijímačky? Chceš zjistit, co obnáší studium?


Nabízené specializace Uplatnění
absolventů


Katedra letectva je součástí Fakulty vojenských technologií Univerzity Obrany v Brně. Její náplní je příprava specialistů leteckých odborností s vysokoškolským vzděláním. Leteckým odbornostem odpovídá struktura katedry, která je tvořena dvěma odbornými skupinami:

 • Skupinou letového provozu
 • Skupinou provozu letišť.

Aktuálním je pětileté magisterské studium, které je určeno výhradně uchazečům o vojenské studium. V něm budou v rámci studijního programu Vojenské technologie katedrou připravováni specialisté v modulech:

 • Letecký štábní
 • Letištní technické zabezpečení
 • Řízení letového provozu
 • Vojenský pilot

Uchazeči o doktorské studium jsou školeni v oboru Letecká a raketová technika, který je součástí studijního programu Vojenské technologie.

Katedra je schopna vlastními silami zabezpečit široké spektrum odborných předmětů studijního oboru.

V souladu s aktuálními potřebami Armády České republiky připravuje Katedra letectva samostatně nebo ve spolupráci s dalšími katedrami specializované kurzy, např. Kurz palubních střelců, Kurz navigátorů, Kurz operátorů bezpilotních prostředků, Kurz základních zákonů, standardizačních dohod a ČSN k letištnímu zabezpečení a další.

V oblasti vědy a výzkumu je činnost Katedry letectva zaměřena na využití simulačních technologií při přípravě studentů leteckých specializací a rozvoji dílčích součástí systému řízení letového provozu. Katedra dlouhodobě spolupracuje s leteckým průmyslem, výzkumnými pracovišti a s civilními vysokými školami (ČVUT Praha, VUT Brno, TU Pardubice) včetně zahraničních při řešení vědeckých úkolů s leteckou a raketovou problematikou. Současně se podílí na řešení úkolů GAČR a grantových úkolů AČR. Pracovníci katedry zpracovávají odborné expertízy při objasňování leteckých nehod. Pedagogičtí pracovníci katedry se pravidelně účastní v komisích pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských prací.

 

Za obsah stránky odpovídá Ondřej Mach


UNOB Experience


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme