Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra ženijních technologií

O pracovišti

Katedra ženijních technologií vznikla 1. září 2005 v souvislosti s organizačními změnami, které proběhly na Fakultě vojenských technologií po vzniku Univerzity obrany.

Ačkoliv je Katedra ženijních technologií podle data vzniku velmi mladá, má ve svých kořenech více než padesátiletou bohatou a úspěšnou historii svých předchůdců: Katedry ženijních konstrukcí a Katedry ženijních a stavebních strojů.

Jako významná součást Fakulty vojenských technologií naplňuje katedra svoje základní funkce vysokoškolského pracoviště v několika oblastech:

  • příprava vysokoškolsky vzdělaných vojenských profesionálů v magisterských a navazujících magisterských studijních oborech Ženijní technologie,
  •  
  • příprava budoucích vědeckých a pedagogických pracovníků resortu obrany v doktorském studijním programu Vojenské stavby,
  •  
  • vědecká a odborná práce ve prospěch ženijního vojska AČR a dalších státních nebo i civilních orgánů, které mají ve své působnosti pomoc obyvatelstvu při krizových situacích.

Tyto ambice jsou plně v souladu s přijatou Koncepcí výstavby profesionální AČR přepracovanou na změněný zdrojový rámec a s úkoly ženijního vojska AČR.

 

Organizační struktura katedry je členěna na dvě odborné skupiny, které garantují výuku odborných předmětů ve všech typech studia a zároveň garantují vysokou teoretickou úroveň rozvoje vědy ve svých oblastech.

 

Katedra ve svém současném personálním obsazení je stabilizovaným vědeckopedagogickým pracovištěm s vysoce erudovanými odborníky, kteří pro potřeby ženijního vojska AČR zajišťují výchovu nových profesionálů, techniků i manažerů a jsou připraveni zapojit se do řešení odborných úkolů ženijního vojska.

Vědeckopedagogičtí pracovníci katedry se teoreticky a prakticky zapojují i do řešení problematiky krizových situací nevojenského charakteru.

 

S využitím moderních softwarových nástrojů a 3D CAD systémů zpracovávají projektové dokumentace pro stavbu mostních provizorií, diagnostikují a posuzují únosnost poškozených konstrukcí.

Za obsah stránky odpovídá Klára Cibulová
​​
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme