Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Výzkum, experimentální vývoj a inovace

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra bojových a speciálních vozidel

Výzkum, experimentální vývoj a inovace

Zaměření vědy a výzkumu na katedře bojových a speciálních vozidel.

Vědecká a výzkumná práce katedry bojových a speciálních vozidel je zaměřena na technická řešení nejdůležitějších problémů spojených se zajištěním mobility kolové a pásové techniky pozemních sil AČR. Dotýká se především oblastí: 
  •  konstrukce – modelování pohyblivosti, průchodivosti a odolnosti kolové / pásové a bojové i podpůrné techniky
  • provozu – sledování, posuzování a modelování vlivů provozních prostředí na stav techniky i schopnosti obsluhy
  • oprav – zaměřené na speciální vojskové, dočasné i plnohodnotné technologie provádění oprav v polních, dílenských a specializovaných podmínkách
  • spolehlivosti – posuzování, modelování a analýzy zaměřené především na odhady ukazatelů, optimalizaci provozu a údržby, náklady životního cyklu a záruky
Výsledky vědecké a odborné činnosti v uvedených oblastech příslušníci katedry pravidelně publikují. Se zaměřením a rozsahem publikační činnosti je možné se seznámit v přehledu publikací.

Podrobnosti o zaměření výzkumné činnosti, řešených výzkumných projektech a spolupráci s průmyslovými podniky jsou prezentovány na níže uvedených odkazech.

 

Specifický výzkum    2011    2012     2013    2014     2015     2016 - 2018    2019- 2021

 

 

Za obsah stránky odpovídá Zdeněk Vintr
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme