Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Výuka

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra bojových a speciálních vozidel

Výuka

 
Vojenské studium - magisterský studijní program

Katedra bojových a speciálních vozidel se podílí na realizaci magisterského studijního programu Vojenské technologie - strojní. V rámci tohoto studijního programu je možno studovat celou řadu specializací zaměřených na různé druhy vojenských technologií. Jednou z nich je i specializace Bojová a speciální vozidla, u které Katedra bojových a speciálních vozidel sehrává roli odborného garanta. Studijní program je určen výhradně pro vojenské studenty a studium je realizováno jen v prezenční formě a trvá 5 let. Absolvent získává titul inženýr (Ing.).
Studium se v rámci specializace Bojová a speciální vozidla zaměřuje především na konstrukční řešení, provoz, spolehlivost, diagnostiku, údržbu a opravy bojových, dopravních a speciálních vojenských vozidel. Součástí výuky je také problematika logistického zabezpečení vojenských vozidel. Podrobnosti o celém studijním programu a jeho jednotlivých specializacích lze nalézt zde.

Tank T-72.png Pandur.jpg
                                 Tank T-72 M4 CZ                                       Kolové bojové vozidlo pěchoty Pandur II
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Civilní studium

Bakalářský studijní program

Katedra je garantem studijního oboru Technologie pro ochranu majetku a osob v rámci bakalářského studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnostStudijní obor je určen zejména pro civilní studenty. Studium je realizováno v prezenční formě a trvá 3 roky. Absolvent získává titul Bakalář (Bc.).
Studium se v oboru Technologie pro ochranu majetku a osob zaměřuje především na moderní technologie využívané pro ochranu objektů, ochranu osob a majetku při přepravě a pro individuální ochranu osob. Významnou součástí studia je problematika konstrukce, použití a údržby vozidel využívaných bezpečnostními službami. Podrobnosti o celém studijním programu a jeho jednotlivých specializacích lze nalézt zde.

TNA T-810.jpg LOV-Pz.PNG
            Střední terénní nákladní automobil T-810                   Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-PZ

Magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program
 
Katedra bojových a dopravních vozidel také garantuje studijní obor Technologie pro ochranu majetku a osob v rámci navazujícího magisterského studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost. Studium probíhá v prezenční formě studia a trvá dva roky. Úspěšný absolvent studia získává titul Inženýr (Ing.).
Studium je určeno především pro absolventy stejnojmenného studijní oboru v bakalářském studijním programu. Studijní program je však otevřen i pro absolventy bakalářských studijních programů příbuzného zaměření z Univerzity obrany, tak i ostatních vysokých škol. Podrobnosti o celém studijním programu a jeho jednotlivých specializacích lze nalézt zde.  

Bariera 2.JPG Bariera 1.JPG
Bezpečnostní bariery k omezení pohybu vozidel

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doktorský studijní program
 
Katedra bojových a speciálních vozidel je garantem studijního oboru Dopravní stroje a zařízení v rámci doktorského studijního programu Vojenské technologie. Studijní obor je určen pro vojenské i civilní studenty. Studium je realizováno jak v prezenční, tak i kombinované formě a trvá 3 roky. Absolvent získává titul Doktor (Ph.D.). Studijní obor je možné studovat i v angličtině.

Absolvent DSP VTS je odborníkem se znalostmi zásad vědecké a výzkumné práce, schopný samostatně a tvůrčím způsobem řešit složité teoretické i praktické problémy ve studované problematice především se zaměřením na  návrh, použití a údržbu vojenské techniky a řízení logistické podpory vojsk při použití vojenské techniky. Podrobné informace o studijním programu a dalších studijních oborech lze nalézt zde:

- v prezenční formě studia,

Laboratoř 1.JPG Laboratoř 2.jpg
Výzkumná pracoviště katedry
 

Za obsah stránky odpovídá Zdeněk Vintr
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme