Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Výuka

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra bojových a speciálních vozidel

Výuka

 
Magisterský studijní program (jen vojenské studium)

Na základě požadavků Armády České republiky byl akreditován nový magisterský studijní program určený výhradně pro vojenské studenty. Studium je realizováno pouze v prezenční formě a trvá 5 let. Absolvent získává titul inženýr (Ing.). Vzdělávání probíhá v rámci jednoho studijního oboru Vojenské technologie - strojní, který se vnitřně člení na jednotlivé specializace. Katedra v rámci tohoto studijního oboru garantuje výuku ve specializaci Bojová a speciální vozidla Podrobnosti o celém studijním programu a jeho jednotlivých specializacích lze nalézt zde.

TNA T-810.jpg
Střední terénní nákladní automobil T-810


 Magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program
 
Katedra je garantem studijního oboru Bojová a speciální vozidla v rámci magisterského studijního programu Vojenské technologie navazujícího na bakalářský studijní program. Studijní obor je určen pro vojenské i civilní studenty. Studium je realizováno jak v prezenční, tak i kombinované formě a trvá 2 roky. Absolvent získává titul Inženýr (Ing.).
 
Podrobné informace o studijním oboru:
 
Pandur.jpg
 Kolové bojové vozidlo pěchoty Pandur II
 

Doktorský studijní program
 
Katedra je garantem studijního oboru Dopravní stroje a zařízení v rámci doktorského studijního programu Vojenské technologie. Studijní obor je určen pro vojenské i civilní studenty. Studium je realizováno jak v prezenční, tak i kombinované formě a trvá 3 roky. Absolvent získává titul Doktor (Ph.D.). Studijní obor je možné studovat i v angličtině.
 
Podrobné informace o studijním oboru:

 
Zaměření studia
 
Katedra bojových a speciálních vozidel garantuje v navazujícím magisterském studijním programu Vojenské technologie studijní obor Bojová a speciální vozidla a v doktorském studijním programu studijní obor Dopravní stroje a zařízení. Výuka katedry je v garantovaných studijních oborech zaměřena především na následující oblast:
  • konstrukční řešení bojových, dopravních a speciálních vojenských vozidel;
  • provoz bojových, dopravních a speciálních vojenských vozidel;
  • spolehlivost a diagnostika bojových, dopravních a speciálních vojenských vozidel;
  • údržba bojových, dopravních a speciálních vojenských vozidel;
  • opravy bojových, dopravních a speciálních vojenských vozidel;
  • zásobování v oblasti logistického zabezpečení;
  • ukládání bojových, dopravních a speciálních vojenských vozidel.
Tank T-72.png
Tank T-72 M4 CZ


Za obsah stránky odpovídá Zdeněk Vintr
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme