Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra bojových a speciálních vozidel

 

prof. Ing. Zdeněk VINTR, CSc., dr.h.c.

Vintr_osobni.jpg 


- Přehled praxe

- Akademické funkce

- Pedagogická činnost

- Spolupráce s aplikační sférou

- Členství ve vědeckých a odborných orgánech a organizacích

- Členství v redakčních radách vědeckých a odborných časopisů

- Publikační aktivityVzdělání a vědeckopedagogická kvalifikace:

 • 1978 – Odborné učiliště ČKD Blansko – obor Strojní zámečník
 • 1981 – Střední průmyslová škola strojnická v Jedovnicích - obor Strojnictví
 • 1986 – Ing., Vojenská akademie v Brně, Fakulta vojensko-inženýrská – výzbroje, obor Tankový a automobilní a obor Výzbrojně technický (mezioborové studium)
 • 1993 – CSc., Vojenská akademie v Brně, Fakulta strojní, obor Vojenská technika
 • 1999 – Docent, Vojenská akademie v Brně, Fakulta vojenskotechnická – druhů vojsk, obor Stavba dopravních strojů a zařízení
 • 2003 – Profesor, Vojenská akademie v Brně, Fakulta vojenskotechnická druhů vojsk, Obor Dopravní stroje a zařízení
**************************

Přehled praxe:

 • 1986-1989 – velitel čety
 • 1981-1993 – asistent Katedry tanků, Fakulta strojní, Vojenská akademie v Brně
 • 1993-1995 – odborný asistent Katedry tanků, Fakulta strojní, Vojenská akademie v Brně
 • 1995-1999 – odborný asistent Katedry bojových a dopravních vozidel, Fakulta vojenskotechnická – druhů vojsk, Vojenská akademie v Brně
 • 1999-2003 – docent Katedry bojových a dopravních vozidel, Fakulta vojenskotechnická – druhů vojsk, Vojenská akademie v Brně
 •  2003-2005 – profesor Katedry bojových a dopravních vozidel, Fakulta vojenskotechnická – druhů vojsk, Vojenská akademie v Brně
 • 2005-2010 – vedoucí vědecký pracovník Katedry bojových a speciálních vozidel, Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany v Brně
 • 2010-2012 – vedoucí Katedry bojových a speciálních vozidel, Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany v Brně
 • 2012-dosud - profesor Katedry bojových a speciálních vozidel, Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany v Brně
**************************
 • 2003 – proděkan pro vědeckou činnost Fakulty vojenskotechnické – druhů vojsk, Vojenská akademie v Brně
 • 2003-2005 – proděkan pro vědeckou činnost Fakulty vojenských technologií, Univerzity obrany v Brně
 • 2005-2012 – děkan Fakulty vojenských technologií, Univerzity obrany v Brně

**************************

Pedagogická činnost:

Bakalářské studium – výuka v předmětech:

 • Spolehlivost a diagnostika bojových a speciálních vozidel

Navazující magisterské studium – výuka v předmětech:

 • Spolehlivost bojových a speciálních vozidel
 • Spolehlivost vojenské techniky
 • Spolehlivost dopravních strojů a zřízení (na Ústavu automobilního a dopravního inženýrství, Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně)

Doktorské studium – výuka v předmětech:

 • Teorie spolehlivosti
 • Aplikované techniky spolehlivosti
 • Zkoušky spolehlivosti
**************************
 • Spolehlivost a bezpečnost složitých technických systémů.
 • Prediktivní analýzy bezporuchovosti a bezpečnosti.
 • Zkoušky bezporuchovosti.
 • Modelování bezporuchovosti, udržovatelnosti, pohotovosti a nákladů životního cyklu.
 • Modelování systémů fyzické ochrany a hodnocení jejich zranitelnosti a účinnosti.
**************************

Výzkumné, vývojové a inovační projekty

 • Critical Infrastructure Protection Against Chemicals Attack - Project of the European Union in the frame of "The Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks (CIPS) programme" - HOME/2013/CIPS/AG/4000005073 - člen řešitelského týmu (hlavní řešitel TLP, s.r.o. Praha)
 • Analýza kritických faktorů bojové a provozní spolehlivosti pozemní vojenské techniky nové generace v typických a extrémních podmínkách jejich použití a požadavků na jejich logistické zabezpečení - BOPROS (hlavní řešitel VTÚPV Vyškov)
 • Vypracování metodiky a programového vybavení pro stanovení důležitosti částí jaderného zařízení ve vztahu k fyzické ochraně a projektové hrozbě – projekt bezpečnostního výzkumu (2011-2015) – vedoucí řešitel na Univerzitě obrany (hlavní řešitel EBIS, s.r.o.)
 • Hodnocení účinnosti systému fyzické ochrany objektů ba základě jeho modelování – projekt bezpečnostního výzkumu (2011-2015) - vedoucí řešitel na Univerzitě obrany (hlavní řešitel EBIS, s.r.o.)
 • Analýza negativních vlivů na pozornost řidičů (identifikační kód: ME 949) – projekt Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu KONTAKT (2007 – 2011) – člen řešitelského týmu (hlavní řešitel je ČVUT Praha)
 • Rozvoj technologií pro zvyšování taktické a operační mobility techniky pozemního vojska (identifikační kód: MO0FVT0000401) – výzkumný záměr Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany (2004 – 2009) – člen řešitelského týmu
 • Prevádzkové podmienky a životnosť súčiastok, konštrukčných časti strojov a zariadení (reg. č.: 1/2094/05) – projekt Vědecké agentury ministerstva školství Slovenské republiky (2004 – 2007) – člen řešitelského týmu (hlavním řešitel je Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíně)
 • Metody analýzy kvazistatických a dynamických vlastností moderních interaktivních pohonových soustav a predikce jejich spolehlivosti (reg. č. 101/00/0225) - projekt Grantové agentury ČR (2000 – 2003) – vedoucí řešitel na Univerzitě obrany (hlavní řešitel Ústav termomechaniky AV ČR)
 • Standardizované postupy specifikace a hodnocení spolehlivosti vojenské techniky v procesu obranné akvizice (reg. č.: MO 83171199108) - projekt obranného výzkumu (1999 – 2000) – zodpovědný řešitel
 • Návrh rekonstrukce poháněcí soustavy tanku T-72 M1 (reg. č. MO 001732) - projekt obranného výzkumu (1997 – 1998) – člen řešitelského týmu
 • Analýza dynamických vlastností a provozní spolehlivosti pohonových soustav moderních, zejména mobilních a leteckých konstrukcí (reg. č. 101/96/1952) - projekt Grantové agentury ČR (1996 – 1998) - člen řešitelského týmu (hlavní řešitel Ústav termomechaniky AV ČR)
 • Vliv pérování na zatížení poháněcí soustavy bojových pásových vozidel (reg. č. MO 001733) - projekt obranného výzkumu (1997 – 1998) – člen řešitelského týmu
**************************

Spolupráce s aplikační sférou:

 • Spolupráce s EH Batterien AG - Division Oerlikon Traktionsbatterien (Švýcarsko) - analýzy bezpečnosti a spolehlivosti akumulátorových baterií pro drážní aplikace (2012-2013)
 • Spolupráce se společností Sensit, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm - zrychlené zkoušky bezporuchovosti senzorů (20011-dosud)
 • Člen komise pro hodnocení bezporuchovosti leteckého kanónu ZPL-20 v provozu (2005-2011)
 • Spolupráce s AppecAstro, s.r.o. Ořechov – sledování a hodnocení bezporuchovosti kombinačních vah v provozu (2008-2009)
 • Spolupráce s SKF Ložiska, a.s. Praha – výpočty parametrů bezporuchovosti valivých ložisek (2008-2009)
 • Spolupráce s AEV, s.r.o Kroměříž – hodnocení bezporuchovosti v provozu a zrychlené zkoušky bezporuchovosti elektronických systémů vozidel (2007 – 2010)
 • Spolupráce s VOP 026 Šternberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov – hodnocení plavebních schopností obojživelných vozidel (2007)
 • Spolupráce se Škoda Transportation s.r.o. a Škoda Electric, a.s. – implementace managementu bezpečnosti a spolehlivosti do systému řízení společnosti (2005 – 2010).
 • Spolupráce s ZVVZ a.s. Milevsko – analýza bezpečnosti a spolehlivosti axiálního ventilátoru pro odsávání spalin v tepelné elektrárně (2005 – 2006)
 • Spolupráce s Lekov a.s. Blovice – analýzy a zkoušky bezpečnosti a spolehlivosti elektromechanických systémů drážních vozidel (2001 – dosud)
 • Spolupráce s VOP s.p. - VTÚPV Vyškov – hodnocení spolehlivosti techniky pozemního vojska v provozu (2005 – dosud)
 • Spolupráce s Tatra a.s. Kopřivnice, PVT a.s. Praha a CRCG Servis s.r.o. Brno při řešení projektu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (reg.č. FC-M2/16/00) – vypracování analýzy systému standardizace předvýrobních etap u výrobků leteckého průmyslu. (2001 – 2002)
 • Spolupráce s ALIACHEM a.s. Praha, provoz Synthesia Pardubice – analýzy bezpečnosti a spolehlivosti pyrotechnických systémů leteckých záchranných prostředků (2000 – 2001)
 • Spolupráce s Vojenským technickým ústavem pozemního vojska ve Vyškově – návrh způsobu provedení a vyhodnocení zkoušky spolehlivosti lehkého kolového obrněného transportéru BRDM-2/99 bojová verze (1999)
 • Spolupráce se ZVI a.s. Vsetín a Prototypa ZM s.r.o. Brno – analýzy a zkoušky bezpečnosti a bezporuchovosti leteckého kanón ZPL-20 pro letoun L-159, hodnocení bezporuchovosti kanónu v provozu (1998 – 2010)
 • Spolupráce s VOP 025 Nový Jičín – návrh metodiky vývojových a vojskových zkoušek spolehlivosti modernizovaného tanku T-72 (1996)
 • Spolupráce s LET a.s. Kunovice – realizace analýzy spolehlivosti a bezpečnosti palubních soustav dopravního letounu L-610G (1994 – 1999)
 • Spolupráce s PSP Bohemia a.s. Přerov – vypracování analýzy plavebních schopností návrhu obrněného kolového transportéru ZUBR (1996 – 1997)
**************************

Členství ve vědeckých a odborných orgánech a organizacích

 • International Federation for the Promotion of Mechanism and Machines - Technical Committee for Reliability – člen (od roku 2001)
 • European Safety and Reliability Association – Technical Committee on Safety of Land Transportation - člen (od rok 2005)
 • European Safety and Reliability Association – Technical Committee on Critical Infrastructure - člen (od roku 2012)
 • European Safety and Reliability Association - Technical Committee on Security - předseda (od roku 2016)
 • Society of Reliability Engineers – člen (od roku 2001)
 • Česká společnost pro jakost – člen výboru Odborné skupiny pro spolehlivost (od roku 2002)
 • Akreditační komise - člen komise a předseda stálé pracovní skupiny pro vojenské a bezpečnostní obory (2015-2016)
 • Člen Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (od roku 2016)
 • Meziresortní hodnotící komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro hodnocení výzkumných záměrů ve skupině oborů vojenství, průmysl a informatika – (2004-2014)
 • Komise Ministerstva obrany ČR pro hodnocení návrhů a výsledků výzkumných návrhů – (2004-2012)
 • Vědecká rada Univerzity obrany – člen (od roku 2005)
 • Vědecká rada Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany – člen (od roku 2004)
 • Vědecká rada Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany – člen (2006-2014)
 • Vědecká rada Fakulty mechatroniky Trenčianské univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně – člen (2008-2011)
 • Vědecká rada Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava – čestný člen (2008-2015)
 • Vědecká rada Letecké fakulty Technické univerzity v Košicích – člen (2006-2017)
**************************

Členství v redakčních radách vědeckých a odborných časopisů

 • Advances in Military Technology – předseda (od roku 2003)
 • Acta Avionica (od roku 2008)
 • International Journal of Metrology and Quality Engineering (od roku 2009)
 • Journal of Science of the gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces (od roku 2013)
**************************

Publikační aktivity

Dále je uveden výběr z více jak 250 publikovaných prací

Kapitola v monografii:

 1. VINTR, Z., VALIS, D. Reliability Assessment of Mechatronic Systems. State-of-the-Art in Mechatronic. Volume II. Alphen ann den Rijn : Simulation Research Press, 2010, p. 267-306. ISBN 978-90-807898-4-5.
 2. VALIŠ, David; VINTR, Zdeněk. Development of preventive and corrective maintenance procedures optimisation for military vehicles. Maintenance Modelling and Applications. Oslo: Det Norske Veritas AS, 2011, p. 704-713. ISBN 978-82-515-0316-7
 3. VINTR, Zdeněk. Spolehlivost systémů, určování a ověřování spolehlivosti. Management a inženýrství údržby. Praha: Kamil Mařík - Professional Publishing, 2013, s. 289-304. ISBN 978-80-7431-119-2.

 Učebnice, skripta a učební texty

 1. VINTR, Z. Spolehlivost letecké techniky v předpisech a normách [Studijní pomůcka]. Brno: Letecký ústav FSI VUT v Brně 2001, 82 s.
 2. HOLUB, R., VINTR, Z. Spolehlivost letadlové techniky [Elektronická učebnice]. Brno: Letecký ústav FSI VUT v Brně 2001, 233 s., http://www.clkv.fme.vubr.cz.
 3. VINTR, Z., HOLUB, R. Základy spolehlivosti. [Skriptum]. Brno: Vojenská akademie 2002. 174 s.
 4. VINTR, Z., HOLUB, R. Aplikované techniky spolehlivosti. Část I. Specifikace požadavků na spolehlivost. [Skriptum]Brno: Vojenská akademie 2002. 110 s.
 5. VINTR, Z. Spolehlivost systémů, určování a ověřování spolehlivosti. In: Manažér údržby. Část 2: Provozní spolehlivost výrobních zařízení. [Studijní texty pro účastníky kurzu „Manažer údržby“] Praha: ČSPÚ, 2004, s. 63 -78.

Články ve vědeckých časopisech

 1. VINTR, Z., HOLUB, R. A Contribution to Reliability and Maintainability Requirements Allocation. Military Technical Academy Review. Vol. XI, No 2 (2001),  p. 77– 90. ISSN 1453-259X.
 2. VINTR, Z.,HOLUB, R. Evaluation of Vehicle Reliability in Acquisitions Process. Military Technical Academy Review.Vol. XI, No 3 (2002), pp. 33 - 42. ISSN 1453-259X.
 3. VINTR, Z., HOLUB, R., VALA, M. Safety Development Analysis in Road Traffic Using a Risk-Based Evaluation. Exploitation problems of machines. No 3, (2003), p. 197 – 204. ISSN 0137-5474. 
 4. VINTR, Z. and HOLUB, R.: Evaluation of Military Vehicle Reliability at Acquisition.  Academic and Applied Research in Military Science. Vol. 3, No. 4 (2004), p. 559-568. ISSN 1588-8789.
 5. VINTR, Z., VINTR, M. Reliability and Safety Providing for Railway Applications.  Mechanical Engineering & Electrotechnics. Vol. 54, No. 9 (2005), p. 32 – 35. ISSN 0025-455X.
 6. VINTR, Z., VINTR, M. Continuous Monitoring of Warranty Costs. International Journal of Material & Structural Reliability. Vol. 4, No. 2, (2006), p. 199-206. ISSN 1685-6368.
 7. VINTR, Z., KOUCKY, M., VALIS, D. Contribution to modelling of complex aircraft weapon systems reliability.  Acta Avionica.  Vol. X, No. 15 (2008), p. 45 – 51. ISSN 1335 – 9479.
 8. VINTR, Z., VALIS, D. Reliability Modelling of Automatic Gun with Pyrotechnic Charging. Advances in Military Technology. Vol. 3, No. 1(2008), p. 33 – 42. ISSN 1802-2308.
 9. VINTR, Z., VALIS, D. System Robustness against misuse. WIT Transactions on the Built Environment. Vol. 108 (2009), pp. 273 – 280. ISSN 1746-4498.
 10. VALIS, D., VINTR, Z., KOUCKY. M. Selected Approach for Reliability Comparison of Highly Reliable Items. Reliability & Risk Analysis: Theory & Applications. Vol.2, No 4 (2009), p. 192-200. ISSN 1932-2321.
 11. VALIS, D., VINTR, Z., KOUCKY, M. Contribution to Reliability Analysis of Highly Reliable Items. In: Reliability: Theory & Applications. Vol. 1 (2010), No. 2, p. 239 – 246. ISSN 1932-2321.
 12. VINTR, Z.; VINTR, M. Contribution to Rolling Bearing Reliability Modeling. Applied Mechanics and Materials, 2012, vols. 110-116, p. 2497-2503. ISSN 1660-9336.
 13. VINTR, Z.; VALIŠ, D. A Tool for Decision Making in k-out-of-n System Maintenance. Applied Mechanics and Materials, 2012, vols. 110-116, p. 5257-5264. ISSN 1660-9336.
 14. VINTR, Z.; VINTR, M. Warranty Costs Assessment for Automotive Applications. Advanced Materials Research, 2012, vols. 433–440, pp. 6108-6115. ISSN 1022-6680.
 15. VALIŠ, D.; VINTR, Z.; MALACH, J. Selected aspects of physical structures vulnerability – state-of-the-art. Maintenance and Reliability, 2012; Vol. 14, No. 3, pp. 189-194. ISSN 1507-2711
 16. VINTR, Z., VINTR, M. Warranty Data Evaluation. In: Applied Mechanics and Materials, 2013, Vol. 245, p. 283-288. ISSN 1660-9336     
 17. VINTR, Z. Amphibious Vehicle Abilities Analysis. In: Applied Mechanics and Materials, 2013, Vol. 245, p. 235-240. ISSN 1660-9336
 18. VINTR, Z.; VALIŠ, D. Optimising Combat Tracked Vehicle Maintenace with RCM. Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces. 2013, vol. 45 (2013), no. 2, p. 116-128. ISSN 1731-8157.
 19. VINTR, Z. VINTR, T. Reliability Allocation for a System with Complex Redundancy. Applied Mechanics and Materials, Vol. 436. Zurich: Trans Tech Publications, 2013, p. 505-510. ISSN 1660-9336. 
 20. VINTR, Z.; VINTR, M. Evaluation of Product Reliability during Warranty. Applied Mechanics and Materials, Vol. 436. Zurich: Trans Tech Publications, 2013, p. 557-562. ISSN 1660-9336.

Články ve sbornících konferencí:

 1. HOLUB, R., VINTR, Z. The Reliability/Safety Analyses of Transport Aeroplane Systems in Process of their Certification. In Safety and Reliability in Transport - Proceeding of the 16th ESReDA Semminar. Luxembourk: Office for Official Publication for European Communities, 2000, s. 227 - 239. ISBN 92-828-9143-7.
 2. VINTR,Z. Optimisation of Risks in Providing a Product Warranty Period. In Foresight and Precaution – Proceeding of the ESREL 2000 Conference. Rotterdam: A.A. Balkema 2000, s. 1459 – 1464. ISBN 90-5809-1404. 
 3. HOLUB, R., VINTR, Z. A Method of Technical and Economic Evaluation of Vehicle Reliability. In Proceedings of 2000 FISITA – World Automotive Congress. Seoul: Korea Society of Automotive Engineers 2000. 6 s. ISBN 89-85000-00-4.  
 4. HOLUB, R., VINTR, Z. Integrated Safety Program of L-610G Transport Aeroplane Development. In PSAM 5 - Probabilistic Safety Assessment and Management – Proceedings of 5th International Conference on Probabilistic Safety Assessment and Management.Tokyo: Universal Academy Press 2000. s. 2569 - 2574. ISBN 4-946443-64-9.
 5. HOLUB, R., VINTR, Z. R&M Requirements Allocation in Upgrading a System. In Proceedings of Annual Reliability and Maintainability Symposium. Philadelphia: IEEE 2001. pp. 258 – 263. ISBN 0-7803-6615-8.
 6. VINTR, Z., HOLUB, R. Dependability Level as a Criterion for Decision Making at Military Vehicle Acquisition. In ESReDA International Seminar on Decision Analysis. Luxembourg: Office for Official Publication for European Communities, 2004, pp 207 – 215. ISBN 92-894-7494-7.
 7. VINTR, Z.,HOLUB, R. A Method of Availability Analysis and Allocation. In Towards a Safer World – Proceedings of ESREL 2001 Conference.Torino: Politecnico di Torino 2001, pp 717-724. ISBN 88-8202-099-1.
 8. VINTR, Z., HOLUB, R., VALA, M. A Risk-based Evaluation of Safety Development in Road Traffic. In Probabilistic Safety Assessment and Management (PSAM 6) – Proceedings of 6th International Conference on Probabilistic Safety Assessment and Management. Oxford: Elsevier Science, 2002, 493 - 498. ISBN 0-08-044122-X.
 9. VINTR, Z., HOLUB. R. Vehicle Maintenance Optimisation with usage of operating data. In ESReDA International Seminar on Maintenance Management &Optimization. Luxembourg: Office for Official Publication for European Communities, 2003, pp. 29 - 37. ISBN 92-894-5836-4.
 10. VINTR, Z., HOLUB, R. Preventive maintenance optimization on the basis
  of operating data analysis. InProceedings of Annual Reliability andMaintainability Symposium.Tampa:IEEE, 2003, pp. 400 – 405. ISBN 0-7803-7717-6.
 11. Vintr,Z., Holub, R. A contribution to vehicle life cycle cost modelling. In Safety & Reliability – Proceedings of ESREL 2003 Conference. Lisse: A. A. Balkema 2003, pp 1623 – 1628. ISBN 90-5809-551-7
 12. VINTR, Z., HOLUB, R. Operating Data Analysis in Preventive Maintenance Optimisation. In Proceedings of the Eleventh World Congress in Mechanism and Machine Science. Tianjin: China Machine Press, 2004, pp 2258 – 2262. ISBN 7-111-14073-7.
 13. VINTR, Z., HOLUB, R. Possibilities of Technical and Economic Evaluation of Vehicle Dependability. In: Proceedings of the Eleventh World Congress in Mechanism and Machine Science. Tianjin: China Machine Press, 2004, pp 2292 – 2296. ISBN 7-111-14073-7.
 14. Vintr, Z., Vintr, M. Planning a Vehicle Warranty. In Proceedings of International Conference Transport Means 2004. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2004, pp. 9 – 13. ISBN 9955-09-735-3.
 15. Vintr, Z., Vintr, M. After-Sales Management of Product Warranty. In Proceedings of International Engineering Management Conference 2004. Singapore: IEEE, 2004, pp. 199 – 203. ISBN 0-7803-8519-5.
 16. Vintr, Z., Vintr, M. FMEA Used in Assessing Warranty Costs. In 2005 Proceedings of Annual Reliability andMaintainability Symposium. Piscataway: IEEE, 2005, pp 331 - 336. ISBN 0-7803-8825-9.
 17. VINTR, Z., VINTR, M. Continuous Monitoring of Warranty Costs. In Advance in Safety and Reliability – Proceedings of the European Safety and Reliability Conference (ESREL 2005). London: Taylor &Francis Group, 2005, pp. 1989 – 1993. ISBN 0-415-38340-4
 18. VINTR, Z., VINTR, M. Assessing Warranty Costs for Vehicle and its Parts. In Transport Means – Proceedings of the 9th International Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology 2005, pp. 81 – 84. ISSN 1822-296X
 19. VINTR, Z, VINTR, M. An Integrated Safety and Reliability program for Systems of Traction Vehicles. In Proceedings of the Eight International Conference on Probabilistic Safety Assessment and Management - PSAM 8. New York: ASME Press 2006. 8 p. [CD-ROM] ISBN: 0-7918-0244-2.
 20. VINTR, Z., VINTR, M. Modeling Warranty Cost Based on Assessment of Product Component Reliability. In Safety and Reliability for Managing Risk – Proceedings of the European Safety and Reliability Conference 2006 (ESREL 2006). London: Taylor & Francis, 2006, pp 2383 - 2388. ISBN 0-415-41620-5
 21. VINTR, Z., VALIŠ, D. Vehicle Maintenance Process Optimisation Using Life Cycle Costs Data and Reliability-Centred Maintenance. In Proceedings of the First International Conference on Maintenance Engineering. Beijing: Science Press, 2006, pp. 180 – 188. ISBN 7-03-018064-X.
 22. VINTR Z., PETŘIČEK O. A Method of Expert Evaluation of Technical Parameters of Military Vehicles. In Transport Means 2006 - Proceedings of 10th International Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2006, pp. 37 – 40. ISSN 1822-296X.  
 23. VINTR, Z., VINTR, M. Estimate of Warranty Costs Based on Research of the Customer’s Behavior. In Proceedings of Annual Reliability & Maintainability Symposium. Vol. 53 (2007), pp. 327 – 332.  ISSN 0149-144X.
 24. VINTR, Z., VALIS, D. Modeling and Analysis of the Reliability of Systems with One-shot Items. In Proceedings of Annual Reliability & Maintainability Symposium. Vol. 53 (2007), pp. 385 – 390.  ISSN 0149-144X.
 25. VINTR, Z., VALIS, D. Vehicle maintenance Process Optimization Using Life Cycle Cost Data and Reliability-Centred Maintenance. In Proceedings of the 17th Advanced in Risk and Reliability Technology Symposium - 17th AR2TS. Loughborough: University of Loughborough, 2007, pp. 90 – 102. ISBN 0-904947-62-9.
 26. VINTR, Z., VINTR, M. Influence of Customer behaviour on passenger car warranty cost. In Risk, Reliability and Societal Safety – Proceedings of the European Safety and Reliability Conference ESREL 2007. London: Taylor &Francis,  2007, pp. 2173 - 2178. ISBN 978-0-415-44786-7.
 27. VINTR, Z., VALIS, D. Aircraft gun reliability modelling. In Risk, Reliability and Societal Safety – Proceedings of the European Safety and Reliability Conference ESREL 2007. London: Taylor &Francis,  2007, pp. 2769 - 2774. ISBN 978-0-415-44786-7.
 28. VINTR, Z., VINTR, M. Analysis of Warranty Cost Time Development. In Proceedings of the Seventh International Conference on Reliability, Maintainability and Safety. Beijing: China Astronautic Publishing House, 2007, pp. 230 – 234. ISBN 978-7-80144-682-4.
 29. VINTR, Z., VALIS, D. Reliability of Automatic Weapons Actuated by Powder Gases. In Proceedings of the Seventh International Conference on Reliability, Maintainability and Safety. Beijing: China Astronautic Publishing House, 2007, pp. 563 – 567. ISBN 978-7-80144-682-4.
 30. VINTR, Z., VINTR, M. RAMS Program for Electromechanical Systems of Railway Applications. In The 2nd IET International Conference on System Safety 2007. London: Institution of Engineering and Technology, 2007, pp. 200 – 205. ISBN 978-0-86341-863-1.
 31. VINTR, Z., VINTR, M. Safety Management for Electromechanical Systems of Railway Vehicles. In Proceedings of Annual Reliability & Maintainability Symposium. Vol. 54 (2008), pp. 385 – 390.  ISSN 0149-144X.
 32. VINTR, Z., VINTR, M. Determination of Parameters of Two-Dimensional Warranty at Limited Level of Warranty Costs. In Proceedings of the International Conference PSAM 9. Hong Kong: Edger Publication Group, 2008, 8 p. [CD ROM] ISBN 978-988-99791-5-7. 
 33. VALIS, D., VINTR, Z., KOUCKY, M. Contribution to Modeling of Complex Weapon Systems Reliability. In Safety, Reliability and Risks Analysis: Theory, Methods and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference ESREL 2008. London: Taylor &Francis Group, 2008, pp. 1813 – 1818. ISBN 978-0-415-48513-5.
 34. VALIS, D., VINTR, Z., KOUCKY, M. Statistical comparison of reliability of two sets of highly reliable items. In: Mathematical methods in reliability – theory, methods, applications. Moscow: Russian University of Nations Cooperation, 2009,pp. 454 - 458. ISBN 978-5-209-03668-5.
 35. VINTR, Z. Rational Design of Conditions for Reliability Test. In: The Proceedings of 8th International Conference on Reliability, Maintainability and Safety – ICMRS 2009. Piscataway : IEEE, 2009, pp. 363 – 366. ISNB 978-1-4244-4903-3.
 36. VINTR, Z., VINTR, M. Tools for monitoring and evaluating of warranty costs development. In Reliability, Risk and Safety: Theory and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2009. London : Taylor &Francis Group, 2010, pp. 2045 – 2049. ISBN 978-0-415-55509-8.
 37. VINTR, Z., VALIŠ, D. Robustness against Misuse – a new Attribute of Technical Systems. In Proceedings of 43rd Annual 2009 International Carnahan Conference on Security Technology. Piscataway: IEEE, 2009, pp. 317 – 320. ISBN 978-1-4244-4169-3.
 38. VINTR, Z. Prediction of Combat Vehicle Availability. In: Transport Means 2009 – Proceedings of the 13th International Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2009, p. 9 – 12. ISSN 1822-296 X.
 39. VINTR, M., VINTR, Z. Model for reliability description of non-repaired items group.  In: Reliability, Risk and Safety: Back to the Future - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2010. London: Taylor & Francis Group, 2010, p. 841 - 844. [CD-ROM]. ISBN 978-0-415-60427-7.
 40. VINTR, Z., VINTR, M. Contribution to Rational Determination of Warranty Parameters for a New Product. In: Complex Systems Design & Management – Proceedings of the First International Conference on Complex Systems Design & Management CSDM 2010. Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2010, p. 249-258. ISBN 978-3-642-15653-3
 41. VINTR, Z., VALIS, D. Accelerated Life Test as a Tool Evaluating the Influence of a Manufacturing Error on Electronic Device Reliability. In Selected papers from the Fourth International Conference on Risk Analysis (ICRA4). Achen: Shaker Verlag, 2011, p. 141-151. ISBN 978-3-8440-0060-3.            
 42. VINTR, Z., VINTR, M. An Assessment of Mean Time between Failures for a Group of Rolling Bearings. In The proceedings of 2011 International Conference on Quality, Reliability, Risk, Maintenace, and Safety Engineering. New York: IEEE, 2011, p. 183-187. ISBN 978-1-4577-1230-2. 
 43. VINTR, Z., VINTR, M. Warranty Costs Monitoring . In The Proceedings of 2011 International Conference on Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety Engineering. New York: IEEE, 2011, p. 602-606. ISBN 978-1-4577-1230-2.
 44. VINTR, Z., VALIS, D. Accelerated test as a tool for reliability comparison of systems manufactured by different ways. In The Proceedings of 2011 9th International Conference on Reliability, Maintainability, and Safety . New York: IEEE, 2011, p. 1151-1155. ISBN 978-1-61284-664-4. 
 45. VALIS, D.; VINTR, Z.; KOUCKY, M. Effects of operation profile onto sequential system reliability. In Proceedings 17th ISSAT International Conference on Reliability and Quality in Design. Piscataway: International Society of Science and Applied Technologies, 2011, p. 36-40. ISBN 978-0-9763486-7-2.
 46. VINTR, Zdenek; MALACH, Jindrich; VINTR, Michal. Does Appropriate Software Support for Target Identification exist?. In 45th annual IEEE International Carnahan Conference on Security Technology. New York: IEEE, 2011, p. 133-137. ISBN 978-1-4577-0901-2. 
 47. VINTR, Z.; VINTR, M. Reliability Prediction for Components of Robotic Systems. In Advances in Automation and Robotics, Vol. 2. Selected Papers from the 2011 International Conference on Automation and Robotics (ICAR 2011). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2011, p. 463-470. ISBN 978-3-642-25645-5. 
 48. VINTR, Z.; VINTR, M.; MALACH, J. Evaluation of Physical Protection System Effectiveness. In: Proccedings - 46th Annual IEEE International Carnahan Conference on Security Technology. Piscataway: IEEE, 2012, pp. 15-21. ISBN 978-1-4673-4807-2. 
 49. VINTR, Z.; VALIŠ, D.; MALACH, J. Attack tree-based evaluation of physical protection systems vulnerability. In: Proceedings - 46th Annual IEEE International Carnahan Conference on Security Technology. Piscataway: IEEE, 2012, pp. 59-65. ISBN 978-1-4673-4807-2. 
 50. VINTR, Z; VALIS, D.; MALACH, J. Vulnerability Analysis Using Tree Diagrams. In: 11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference 2012. Red Hook: Curran Associates, 2012, p. 4421-4430. ISBN 978-1-62276-436-5 
 51. VINTR, Z. Rational design of condition for reliability test. In: Proceedings IRF 2013 - 4th International Conference on Integrity, Reliability and Failure. Porto: ENEGI, 2013, 8 p. ISBN 978-972-8826-28-4. 
 52. MALACHOVÁ, T.; MALACH, J.; VINTR, Z. Threat Characterization in Vital Area Identification Process. In: 47th Annual IEEE International Carnahan Conference on Security Technology - Proceedings. Medelin: IEEE, 2013, p. 79-84. ISBN 978-958-8790-65-7.
Za obsah stránky odpovídá Zdeněk Vintr
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme