Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Přehled řešených projektů

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra bojových a speciálních vozidel

Přehled řešených projektů

Pracovníci Katedry bojových a dopravních vozidel se podíleli a podílí na realizaci celé řady výzkumných projektů. Přehled nejvýznamnějších z nich je uveden v následující tabulce. Na stránkách jednotlivých projektů jsou uvedeny základní informace o realizovaných projektech.
 
Přehled projektů

 

​Název projektu

​Typ projektu

​Doba řešení

Exhibition and Special Discussion Section on Information and Digital TechnologiesStandard Grant of the International Visegrad Fund
2019 - 2020​
​ Rozvoj metod pro zvyšování mobility vojenských vozidelDílčí záměr rozvoje organizace​2016 - 2020​
Smart Process INdustry CranEs (SPRINCE)Projekt ​SAF€RA​2015 - 2016
Critical Infrastructure Protection Against Chemicals Attack ​Project of the European Union 2014 - 2016​
Analýza kritických faktorů bojové a provozní spolehlivosti pozemní vojenské techniky nové generace v typických a extrémních podmínkách jejich použití a požadavků na jejich logistické zabezpečení ​Projekt obranného výzkumu ​2013 - 2015
​Hodnocení bezpečnosti a rizik dopravních staveb při mimořádném zatížení ​Projekt bezpečnostního výzkumu ​2012 - 2015
Moderní technologie rozvoje bojových a speciálních vozidel a jejich používání v AČR ​Projekt rozvoje organizace ​2011 - 2015
​Hodnocení účinnosti systému fyzické ochrany objektů na základě jeho modelování (HUSFO) ​Projekt bezpečnostního výzkumu ​2011 - 2015
​Vypracování metodiky a programového vybavení pro stanovení důležitosti částí jaderného zařízení ve vztahu k fyzické ochraně a projektové hrozbě (TARGI) ​Projekt bezpečnostního výzkumu ​2011 - 2015
Managing Operational Risk in Road OrganizationProjekt World Road Association ​2010 - 2012​
​Příspěvek k analýze rizik technických soustav a zařízení ​Projekt GA ČR 2008 - 2010​
Analýza negativních vlivů na pozornost řidičů ​Projekt MŠMT 2007 - 2011​

Geografické a meteorologické faktory bojiště, jejich dynamická vizualizace a lokalizace v systémech velení a řízení (METEOR)

​Projekt obranného výzkumu 2008 - 2011​
Prostředky pro detekci a prevenci poklesů pozornosti řidičů Projekt Ministerstva dopravy 2008 - 2009​
​Projekt GA ČR 2006 - 2008​
Prevádzkové podmienky a životnosť súčiastok,  konštrukčných častí strojov a zariadení ​Projekt VEGA 2005 - 2008​
​Rozvoj technologií pro zvyšování taktické a operační mobility techniky pozemního vojska Výzkumný záměr​ 2004 - 2010​
​Metody analýzy kvazistatických a dynamických vlastností moderních interaktivních pohonových soustav a predikce jejich spolehlivosti Projekt GA ČR​ 2000 - 2003​
​Standardizované postupy specifikace a hodnocení spolehlivosti vojenské techniky v procesu obranné akvizice Projekt obranného výzkumu​ 1999 - 2000​


 
**********************
 
Za obsah stránky odpovídá Zdeněk Vintr
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme