Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra zbraní a munice

O pracovišti

Odborné zaměření katedry 

Katedra zbraní a munice je svou vědeckou a pedagogickou činností zaměřena do oblasti konstrukce, funkce, zkoušení a provozu hlavňových zbraní, munice, raket, optických a optoelektronických vojenských přístrojů a systémů řízení palby, což v sobě zahrnuje mimo strojní obory také obory optika a balistika.

Katedra je vojensky zaměřenou znalostní a expertní základnou a v těchto oblastech provádí expertní činnost v nejen v rámci AČR, ale i celé ČR.

 

V oblasti hlavňových zbraní se vědecká činnost zaměřuje na konstrukci a projektování hlavňových palných zbraní a modelování a simulace jejich činnosti. K tomu je katedra vybavena laboratorním zařízením a dále disponuje sbírkou ručních zbraní a halou lafetovaných zbraňových systémů.

 

V oblasti přístrojového vybavení zbraňových systémů je výzkumná činnost směřována k testování vojenských optických a optoelektronických přístrojů v reálných podmínkách a do oblasti hyperspektrálního průzkumu, maskování a projevů cílů. Katedra se také spolupodílí na vývoji zaměřovačů ručních zbraní. K tomu je vybavena hyperspektrální kamerou Specim pracující na vlnových délkách 350 nm – 1 µm, termovizními kamerami FLIR pro vzdálené IR spektrum a rychloběžnými kamerami pro zkoušení zbraní a munice.

 

V oblasti munice a balistiky se výzkumná činnost zaměřuje především na vývoj a zkoušení malorážového střeliva, balistické ochrany jednotlivce a používání munice v AČR. K tomu katedra disponuje experimentálním balistickým pracovištěm, které slouží k měření a zkoušení zbraní a munice. Je to vnitřní střelnice vybavená stendem pro střelbu z ručních zbraní a experimentálních balistických zbraní do ráže 12,7 mm, optickými hradly, elektronickým terčem a dopplerovským radiolokátorem. Primární zpracování dat obstarává balistický analyzátor a dále příslušné softwarové vybavení. Na tomto pracovišti je také pneumatická a elektromagnetická experimentální zbraň.

 

Studium na katedře 

Katedra garantuje studium oboru Zbraně a munice ve vojenských i civilních studijních programech:

 

Vojenské studium

  • magisterské pětileté formou prezenční
  • doktorské čtyřleté formou prezenční i kombinovanou 

Cíl studia je připravit vojenského profesionála technicko-manažerského zaměření s teoretickými poznatky založenými na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v oblasti balistiky, munice, zbraní, jejich přístrojového vybavení a v oblasti používání výzbroje.

 

Civilní studium

  • bakalářské tříleté studium formou prezenční
  • magisterské navazující dvouleté formou prezenční
  • doktorské čtyřleté formou prezenční i kombinovanou 

Civilní studium oboru Zbraně a munice připravuje absolventy pro technické a technicko-manažerské pracovní pozice ve výrobě a zkušebnictví munice, zbraní, a jejich přístrojového vybavení, v orgánech a institucích státní správy a samosprávy, dále k provozování koncesovaných živností v oblasti prodeje, výroby, oprav a skladování zbraní, munice a výbušnin a provozování střelnic.


 Za obsah stránky odpovídá František Krejčíř

Rychlé odkazy

Aktuality

ZBRANĚ:

FUNKCE ZÁVĚROVÉHO UZLU S AUTOMATIKOUMUNICE:

RANIVÁ BALISTIKA 2x70_01_SB_Corona4mmOPTIKA:

OZÁŘENÍ KOKPITU PILOTA LASEROVÝM SVAZKEM


​​
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme