Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Úvodní stránka Fakulty vojenských technologií

 


Mění se klima? Odpověď hledal seminář na Katedře vojenské geografie a meteorologie

3. 12. 2018

• Ve středu 28. 11. se v rámci výuky Vojenské geografie uskutečnil seminář na téma „Klimatická změna a její dopady", na který byli pozváni i studenti ostatních učebních skupin oboru VGM, akademičtí pracovníci a hosté. Vzhledem k aktuálnosti a určité kontroverznosti daného tématu byli přizváni dva odborně způsobilí přednášející.
Více...

BASIC ATC PROCEDURE COURSE

5. 11. 2018

• V průběhu závěrečných stáží 4. ročníku, jsme se jako studenti modulu Řízení letového provozu zúčastnili dvoutýdenního kurzu „BASIC ATC PROCEDURE COURSE" v prostorech Simulačního centra Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovském Mikuláši. Cílem kurzu bylo získat základní praktické a doplňující teoretické znalosti v oboru řízení letového provozu.
Více...

30 let od absolutoria - návrat do Brna

17. 10. 2018

• Absolventi Katedry Geodézie a kartografie se po 30 letech vrátili na "místo činu". Promovaní inženýři VAAZ z roku 1988 si dali sraz na nynější Katedře vojenské geografie a meteorologie v Brně - Černých Polích.
Více...

Konference MDS na Univerzitě obrany řeší problematiku letadlových systémů

10. 10. 2018

• Ve středu 10. října byl v Klubu Univerzity obrany zahájen již 18. ročník dvoudenní konference Měření, diagnostika, spolehlivost palubních systémů letadel. Letos se koná za účasti odborníků z Letecké fakulty Technické univerzity v Košicích a kolegů z ČVUT Praha. Úvodí vyzvanou přednášku provedl plukovník gšt. Vladan Ševčík z odboru dohledu nad vojenským letectvem Sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany.
Více...

Poslední zvonění pro nadstavbové studium na Katedře systémů PVO

13. 7. 2018

• Vše někdy začíná a někdy končí… Studenti nadstavbového magisterského studia naší katedry začali svou cestu za inženýrským diplomem před dvěma lety. Ti pak, kteří prošli úskalími zkoušek jak všeobecných předmětů, tak specializace, se ve dnech 10. a 11. července 2018 postavili před státní zkušební komise, aby obhajobou svých diplomových prací a zodpovězením zkušebních otázek dovršili své úsilí na cestě k vytouženému akademickému titulu. Nebyla to cesta vždy zcela jednoduchá a řada z těch, kteří studium zahájili se ke státním zkouškám nepropracovala.
Více...
   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube