Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Úvodní stránka Fakulty vojenských technologií

Spolupráce kateder FVT s ČVUT

26. 10. 2017

• Ve dnech 23. až 24. října 2017 se uskutečnilo na Katedře letectva a letecké techniky, za pomoci Katedry systémů PVO, měření fyziologických parametrů studentů UO v Brně během výcviku na simulačním prostředí letového provozu. V permanenci tak byly kabiny letadel, simulátor letových provozních služeb – řídící věž pro prostředí ŘLP a simulátor letištního technického zabezpečení pro přípravu leteckého pozemního personálu.
Více...

Měření Diagnostika Spolehlivost palubních soustav letadel 2017

20. 10. 2017

• Na Klubu Univerzity obrany se 18. a 19. října sešly na čtyři desítky odborníků nejen z oblasti leteckých elektrotechnických systémů na svou 17. mezinárodní vědeckou konferenci „Měření, Diagnostika, Spolehlivost palubních soustav letadel". Katedra leteckých elektrotechnických systémů Fakulty vojenských technologií každoročně úspěšně pořádá tuto konferenci s cílem poskytnutí nových odborných informací a výměny zkušeností v oblasti elektrotechnických, strojních, speciálních a zabezpečovacích systémů letecké techniky.
Více...

Tradiční konference 3D

18. 10. 2017

• Ve dnech 10. a 11. října se na Fakultě vojenských technologií konala tradiční konference 3D, která se podrobně zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti opotřebení, spolehlivosti a diagnostiky strojních systémů s praktickým využitím v oblasti vojenské techniky. Konference, jejímž garantem byla Katedra bojových a speciální vozidel, se konala pod patronací děkana FVT plukovník prof. Ing. Martina Macka, CSc. Konferenci zahájil prorektor pro vědeckou činnost plukovník gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, který vzpomenul tradici konference 3D a popřál účastníkům úspěšné jednání.
Více...

Zástupci Fakulty vojenských technologií UO rokovali na vědecké konferenci při Dnech NATO

22. 9. 2017

• I letos se u příležitosti konání Dnů NATO na ostravském letišti konala Mezinárodní konference "Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů" v prostorech společnosti „LETS´FLY".Za Univerzitu obrany v Brně se za katedru Letectva a letecké techniky konference zúčastnil plk. gšt. Ing. Miloslav Bauer, Ph.D. a za katedru Leteckých elektrotechnických systémů prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc.
Více...

Ani v létě letecké katedry nezahálejí

15. 9. 2017

• V letních měsících se studenti Katedry letectva a leteckých technologií stali součástí experimentu na Katedře leteckých elektrotechnických systémů FVT. V týdnu od 31. července do 4. srpna bylo studentům 3. ročníku oboru Vojenský pilot umožněno experimentovat formou cvičení v rychlosti reakcí na náhlou změnu výšky letu v pohyblivém simulátoru Cesna C172.
Více...
   
© 2017 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube