Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Úvodní stránka Fakulty vojenských technologií

Studenti FVT a FVL prohlubují jazykové znalosti v letecké operační angličtině

23. 9. 2021

• Díky pochopení děkanátů FVT a FVL se studijní skupiny FVT 23-5VPIL a FVL 12-5DVZS v průběhu září zúčastnily kurzu angličtiny ve společnosti HTP Ostrava. Kurz organizovaný velitelstvím VzS byl primárně zaměřen na rozvíjení leteckých odborných jazykových dovedností. Druhotným efektem bylo získání povědomí o organizaci, použití a taktice vrtulníkového letectva armád NATO. Kurz byl veden dvojicí instruktorů, bývalých příslušníků britské armády. V průběhu kurzu nás přijel podpořit ředitel CJV plukovník gšt. Vladan Holcner i s našimi vyučujícími z CJV.
Více...

Tým UO získal „INNOVATION AWARD“ v mezinárodní soutěži dronů v Káhiře

13. 9. 2021

• Ve dnech 7. až 12. 8. 2021 se v egyptské Káhiře pod záštitou vojenské vysoké školy Military Technical College konalo finále již 5. ročníku mezinárodní soutěže Unmanned Aerial Vehicle Competition. Této soutěže se zúčastnilo celkem osm týmů, přičemž čtyři týmy se zúčastnili finále v místě konání soutěže. Mezi nimi byl i tým Univerzity obrany tvořený sedmi studenty Fakulty vojenských technologií, jmenovitě rtn. Marek Maňák, rtn. Tomáš Jurák, Vojtěch Zůbek, Radek Vala, Tomáš Jiříček, Doan Ngoc Hai a Nguyen Van Phi, doprovázený učiteli, mjr. Ing. Radkem Bystřickým, Ph.D. a Ing. Jakubem Hnidkou, Ph.D.
Více...

Finále na Katedře letectva

22. 7. 2021

• Jako každoročně se v měsíci červenci „skládají účty" studentů finálních ročníků FVT UO. Letošnímu týdnu státnic u Katedry letectva předcházela, v podobě zahřívacího kola, obhajoba dizertační práce majora Ing. Jana Kalvody, náčelníka LS LPS z 22. základny Vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou.
Více...

Státní závěrečné zkoušky u ženistů

15. 7. 2021

• Studenti ženijní specializace rotmistři Krejza a Šebesta při státních závěrečných zkouškách velmi dobře obhájili diplomové práce na téma Budování modulární základny a Koncepční řešení lehkého mechanizovaného mostu.
Více...

Konference MITAV 2021

29. 6. 2021

• Osmý ročník mezinárodní konference "Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy" (MITAV 2021) proběhl ve dnech 17. a 18. června 2021 online v prostředí MS Teams.
Více...
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme