Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Úvodní stránka Fakulty vojenských technologií

Workshop na téma "Co je a co není umělá inteligence & jak ji využít v rezortu obrany"

19. 11. 2021

• Dne 10. listopadu 2021 proběhl v prostoru pražského hotelu DAP zajímavý workshop na téma "Co je a co není umělá inteligence & jak ji využít v rezortu obrany". Akce vznikla ve spolupráci Univerzity obrany – Katedry vojenské robotiky, MO - Sekce průmyslové spolupráce, firmy DefSec Innovation Hub a v neposlední řadě s přispěním ČVUT a firem, které se soustředí na konkrétní aplikace umělé inteligence.
Více...

Návštěva zástupců Vojenské akademie St. Cyr

16. 11. 2021

• Ve dnech 11. - 12. listopadu proběhla na Fakultě vojenských technologií návštěva zástupců Vojenské akademie St. Cyr. V rámci jednání mezi FVT, FVL a zástupci univerzity byly diskutovány především možnosti budoucích výměnných pobytů studentů a akademických pracovníků.
Více...

Akademická obec UO se rozrostla o dvě stovky studentů technických oborů

6. 10. 2021

• Práh studia na vojenské vysoké škole překročilo ve středu dopoledne téměř dvě stě nováčků magisterského studia, kteří pro své akademické vzdělání zvolili obory na Fakultě vojenských technologií. Ve dvou skupinách složili nad fakultní insignií předepsaný imatrikulační slib a z rukou děkana FVT plukovníka Vlastimila Neumanna obdrželi pamětní list.
Více...

Studenti specializace Řízení letového provozu se zúčastnili kurzu na Akadémii ozbrojených síl

5. 10. 2021

• Na přelomu srpna a září jsme se s kolegy z oboru Řízení letového provozu zúčastnili dvoutýdenního kurzu základních postupů pro řídící letového provozu. Tento kurz se uskutečnil v moderně vybaveném simulačním centru na AOS gen. M. R. Štefánika v Liptovském Mikuláši.
Více...

Akademičtí pracovníci Katedry letectva zvolili pro ERASMUS+ jistotu - destinace Slovensko

1. 10. 2021

• Ve dnech 20.-24.9. 2021 absolvovali doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D., Ing.Paed.IGIP a Vedoucí Katedry letectva plk. gšt. Ing. Miloslav Bauer, Ph.D, z Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany stáže v rámci ERASMUS+ AR 2020/2021 na Slovensku u dvou institucí TU Košice a AOS SR Liptovský Mikuláš.
Více...
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme