Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Úvodní stránka Fakulty vojenských technologií

Akademická obec UO se rozrostla o dvě stovky studentů technických oborů

6. 10. 2021

• Práh studia na vojenské vysoké škole překročilo ve středu dopoledne téměř dvě stě nováčků magisterského studia, kteří pro své akademické vzdělání zvolili obory na Fakultě vojenských technologií. Ve dvou skupinách složili nad fakultní insignií předepsaný imatrikulační slib a z rukou děkana FVT plukovníka Vlastimila Neumanna obdrželi pamětní list.
Více...

Studenti specializace Řízení letového provozu se zúčastnili kurzu na Akadémii ozbrojených síl

5. 10. 2021

• Na přelomu srpna a září jsme se s kolegy z oboru Řízení letového provozu zúčastnili dvoutýdenního kurzu základních postupů pro řídící letového provozu. Tento kurz se uskutečnil v moderně vybaveném simulačním centru na AOS gen. M. R. Štefánika v Liptovském Mikuláši.
Více...

Akademičtí pracovníci Katedry letectva zvolili pro ERASMUS+ jistotu - destinace Slovensko

1. 10. 2021

• Ve dnech 20.-24.9. 2021 absolvovali doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D., Ing.Paed.IGIP a Vedoucí Katedry letectva plk. gšt. Ing. Miloslav Bauer, Ph.D, z Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany stáže v rámci ERASMUS+ AR 2020/2021 na Slovensku u dvou institucí TU Košice a AOS SR Liptovský Mikuláš.
Více...

Studenti FVT a FVL prohlubují jazykové znalosti v letecké operační angličtině

23. 9. 2021

• Díky pochopení děkanátů FVT a FVL se studijní skupiny FVT 23-5VPIL a FVL 12-5DVZS v průběhu září zúčastnily kurzu angličtiny ve společnosti HTP Ostrava. Kurz organizovaný velitelstvím VzS byl primárně zaměřen na rozvíjení leteckých odborných jazykových dovedností. Druhotným efektem bylo získání povědomí o organizaci, použití a taktice vrtulníkového letectva armád NATO. Kurz byl veden dvojicí instruktorů, bývalých příslušníků britské armády. V průběhu kurzu nás přijel podpořit ředitel CJV plukovník gšt. Vladan Holcner i s našimi vyučujícími z CJV.
Více...

Tým UO získal „INNOVATION AWARD“ v mezinárodní soutěži dronů v Káhiře

13. 9. 2021

• Ve dnech 7. až 12. 8. 2021 se v egyptské Káhiře pod záštitou vojenské vysoké školy Military Technical College konalo finále již 5. ročníku mezinárodní soutěže Unmanned Aerial Vehicle Competition. Této soutěže se zúčastnilo celkem osm týmů, přičemž čtyři týmy se zúčastnili finále v místě konání soutěže. Mezi nimi byl i tým Univerzity obrany tvořený sedmi studenty Fakulty vojenských technologií, jmenovitě rtn. Marek Maňák, rtn. Tomáš Jurák, Vojtěch Zůbek, Radek Vala, Tomáš Jiříček, Doan Ngoc Hai a Nguyen Van Phi, doprovázený učiteli, mjr. Ing. Radkem Bystřickým, Ph.D. a Ing. Jakubem Hnidkou, Ph.D.
Více...
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme