Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Základní informace o spolupráci se zahraničím

DOCENDO DISCIMUS

 

Základní informace o spolupráci se zahraničím

Činnost Fakulty vojenských technologií v oblasti mezinárodní spolupráce je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2006 – 2010 zaměřena zejména na působení akademických pracovníků fakulty v orgánech zahraničních škol a institucí, na řešení společných projektů a na přípravě podmínek pro zvýšení mobility studentů.

Akademičtí pracovníci FVT jsou také zapojeni do činnosti mezinárodních a profesních organizací a sdružení. Kromě členství ve vědeckých radách a dalších orgánech zahraničních vysokých škol, jsou zapojeni v pracovních skupinách a orgánech NATO a European Defence Agency.

Přehled zahraničních organizací a pracovišť spolupracujících s Fakultou vojenských technologií:

 • AVT panel RTO NATO
 • Česká a slovenská společnost pro fotoniku
 • Český monitorovací komitét FEANI
 • European Defence Agency
 • European Safety and Reliability Association – Technical Committee on Safety of Land Transportation
 • IEEE
 • International Federation for the Promotion of Mechanism and Machines – Technical Committee for Reliability
 • NATO HFM-129/RTG.
 • NATO IST-068/RTG-031
 • NATO IST-081
 • NATO IST-ET-044
 • NATO MSG
 • NATO MSG-050/TG-018 a MSG MS3
 • NATO MSG-051
 • NATO RTO/IST
 • NPMA PAC
 • Pracovní skupina NATO-NAAG pro systémy palebné podpory LCG/3
 • SET panel RTO NATO
 • SPIE (USA)
 • World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS)

 

Za obsah stránky odpovídá Zbyšek Korecki
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme