Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Archiv dokumentů

DOCENDO DISCIMUS

 

Archiv dokumentů


Plán realizace Dlouhodobého záměru  FVT 2016-2020 pro rok 2019

Plán realizace Dlouhodobého záměru  FVT 2016-2020 pro rok 2020

Dlouhodobý záměr FVT 2016-2020 Výroční zpráva FVT za rok 2019​ 


Výroční zpráva FVT za rok 2018​ 


Plán realizace Dlouhodobého záměru  FVT 2016-2020 pro rok 2018

Zaměření hlavního úsilí FVT a kateder na rok 2018


Výroční zpráva FVT za rok 2017​


Aktualizace dlouhodobého záměru FVT pro rok 2017 Směrnice děkana

Směrnice děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany 


Pravidla pro přijímací řízení

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu na Fakultě vojenských technologií pro uchazeče, který studuje jiný studijní program, případně žádá o studium jiného oboru stejného studijního programu


Studentská grantová soutěž

 Vyhlášení Studentské grantové soutěže FVT 2017 

Výsledky Studentské grantové soutěže FVT 2017 Usnesení Akademického senátu Univerzity obrany o vyhlášení voleb kandidáta na rektora


Výroční zpráva FVT za rok 2016

Výroční zpráva FVT za rok 2016​ ( PDF)​​


Výroční zpráva FVT za rok 2015

Výroční zpráva FVT za ​rok 2015 ( PDF)​​Výroční zpráva FVT za rok 2014

Výroční zpráva FVT za ​rok 2014 ( PDF, 2,3 MB)​​Výroční zpráva FVT za rok 2013

Výroční zpráva FVT za rok 2013 ( PDF, 2,5 MB)​​Výroční zpráva FVT za rok 2012

Výroční zpráva FVT za rok 2012 ( PDF, 3,2 MB)​Výroční zpráva FVT za rok 2011

Rok 2011 byl pro Fakultu vojenských technologií prvním rokem realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011 – 1015. Činnost fakulty byla poznamenána důsledky probíhající ekonomické krize a to zejména výrazným omezením rozpočtu UO v oblasti běžných provozních nákladů. Činnost fakulty také byla ovlivněna procesem redislokace části pracovišť fakulty - Katedry strojírenství, Katedry vojenské geografie a meteorologie a části katedry Komunikačních a informačních systémů, jehož průběh byl komplikován omezeným finančním zabezpečením.

V návaznosti na realizaci úsporných opatření a snižování počtů zaměstnanců rezortu Ministerstva obrany bylo k 1. 1. 2011 zrušeno 18 tabulkových míst fakulty. Během hodnoceného období však jinak nedošlo k žádným zásadním změnám ve struktuře a orientaci fakulty a rok 2011 lze souhrnně charakterizovat jako období vcelku úspěšného rozvoje fakulty.


Kompletní výroční zpráva FVT za rok 2011 ( PDF, 1 MB)​


Výroční zpráva FVT za rok 2010 

Rok 2010 byl pro Fakultu vojenských technologií posledním rokem realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2006 – 2010. S ohledem na tuto skutečnost proběhlo vyhodnocení realizace tohoto záměru a byla provedena komplexní analýza SWOT fakulty jako základní východisko pro zformulování dlouhodobého záměru na období 2011 - 2015.

V návaznosti na realizaci úsporných opatření a snižování počtů zaměstnanců rezortu Ministerstva obrany bylo k 1. 1. 2010 zrušeno 9 tabulkových míst fakulty. Během hodnoceného období však jinak nedošlo k žádným zásadním změnám ve struktuře a orientaci fakulty a rok 2010 je možné souhrnně charakterizovat jako období stabilního a úspěšného rozvoje fakulty.

Kompletní výroční zpráva ( PDF, 907 kB)

 

Dlouhodobý záměr FVT 2011-2015 ( PDF)


Aktualizace dlouhodobého záměru FVT pro rok 2016 

Aktualizace dlouhodobého záměru FVT pro rok 2015 ​

Aktualizace dlouhodobého záměru FVT pro rok 2011​

Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2009 ( PDF, 325 kB)

Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2008 ( PDF, 148 kB)

Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2007 ( PDF, 243 kB)

 

Výroční zpráva FVT za rok 2009 

V roce 2009 Fakulta vojenských technologií pokračovala v cílevědomém naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2006 – 2010. Jako jeden z kroků pokračujícího procesu optimalizace struktur UO byl k 31. 12. 2009 v rámci fakulty zrušen školní prapor a studenti fakulty byly začleněni do struktury nového školního praporu společného pro všechny fakulty podřízenému Zástupci rektora UO.

Během hodnoceného období jinak nedošlo k žádným zásadním změnám ve struktuře a orientaci fakulty a rok 2009 je možné souhrnně charakterizovat jako období stabilního a úspěšného rozvoje fakulty.

Kompletní výroční zpráva ( PDF, 396 kB)

Přílohy k výroční zprávě ( PDF, 472 kB)

 

Výroční zpráva FVT za rok 2008

V roce 2008 Fakulta vojenských technologií pokračovala v naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2006 – 2010. Jako jeden z kroků pokračujícího procesu optimalizace struktur UO byla k 31. 8. 2008 v rámci fakulty zrušena Katedra tělesné výchovy, která zabezpečovala výuku tělesné výchovy nejen pro FVT ale i pro ostatní součásti UO. Zrušené pracoviště bylo transformováno do nově zřízeného Centra tělesné výchovy a sportu jako celouniverzitní složky.

Rok 2008 byl pro FVT rokem volebním a do funkce děkana fakulty byl Akademickým senátem FVT znovu zvolen plk. prof. Ing. Zdeněk VINTR, CSc. Během hodnoceného období tak nedošlo k žádným zásadním změnám v orientaci fakulty a rok 2008 je možné souhrnně charakterizovat jako období stabilního a úspěšného rozvoje fakulty.

Kompletní výroční zpráva ( PDF, 691 kB)

Přílohy k výroční zprávě ( PDF, 1 458 kB)

 

Výroční zpráva FVT za rok 2007

V roce 2007 Fakulta vojenských technologií pokračovala v naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2006 – 2010. K žádným podstatným změnám ve struktuře fakulty a počtu tabulkových míst v hodnoceném roce nedošlo. Fakulta tak poprvé od svého vzniku v roce 2004 absolvovala celý kalendářní rok bez zásadních strukturálních změn a celkově tak lze uplynulý rok hodnotit jako období stabilizace fakulty.

Kompletní výroční zpráva ( PDF, 345 kB)

Přílohy k výroční zprávě ( PDF, 480 kB)

 

Za obsah stránky odpovídá Karel Tvrdoň
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme