Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Tajemník

DOCENDO DISCIMUS

 

Ing. Karel TVRDOŇ

tel.: 973 442 277

E-mail: karel.tvrdon@unob.cz

Pracoviště: Kounicova 65, 2. patro, 55

 

Curriculum vitae

Narozen 1. ledna 1961 v Přílepech okres Kroměříž. Vyučil se automechanikem. Je absolventem Střední průmyslové školy strojnické ve Zlíně v oboru strojírenství. V letech 1982–1987 absolvoval mezioborové studium na Vojenské akademii Antonína Zápotockého (VAAZ) v oborech Automobilní a Vojenské počítače.

 

 

1987 – 1990 Velitel čety oprav techniky.
1990 – 1994 Náčelník automobilní služby brigády.
1994 – 1995 Náčelník automobilní služby ústřední ženijní základny.
1995 – 1999 Starší důstojník specialista na Sekci logistiky, Velitelství 2. armádního sboru v Olomouci.

 

 

V roce 1999 nastoupil do funkce staršího důstojníka děkanátu na VA Brno. V letech 2000–2003 vykonával funkci vedoucího studijní a vědecké skupiny fakulty. V roce 1998 úspěšně ukončil akademický kurz vojenské logistiky v oboru řízení logistické podpory vojsk. Od roku 2003 zastává funkci tajemníka Fakulty vojenských technologií na Univerzitě obrany. Těžiště jeho činnosti spočívá v zabezpečení chodu fakulty v personální, finanční a materiální oblasti.

Za obsah stránky odpovídá Karel Tvrdoň
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme